Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Unfortunate choice of intonation centre placement in utterances of Czech users of English. In 18th International Postgraduate Linguistics Conference, The University of Manchester, Velká Británie. 2009.

  2008

  1. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. E-learningový kurz Fonetika a Fonetika B. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
  2. POVOLNÁ, Renata. Chamonikolasová, J., Intonation in English and Czech Dialogues, Spisy Masarykovy univerzity, Faculty of Arts, Vol. 365, MU, Review. Brno: Masarykova univerza, 2008.
  3. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Tendencies in Intonation Centre Placement in Utterances of Czech Users of English. In Third Brno Conference on Linguistics Studies in English 2008 - Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 2008. ISBN 978-80-210-4692-4.
  4. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Tendencies in intonation centre placement in utterances of Czech users of English and the possible effect on discourse coherence. 2008.

  2007

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 1. vyd. Brno: MU, 2007, 119 s. Spisy Masarykovy univerzity č. 365, ISSN:1211-3034. ISBN 978-80-210-4468-5.
  2. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

  2005

  1. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. Praha: Grada Publishing, 2005, 210 s. I. ISBN 80-247-0868-X.

  2003

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Pitch patterns of English and Czech declarative and interrogative sentences. Brno Studies in English 29. Brno: MU, 2003, roč. 29, č. 1, s. 9-20. ISSN 1211-1791.

  2000

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. On the capacity of different word classes to signal prosodic prominence. Brno Studies in English 26. Brno: MU, 2000, roč. 26, č. 1, s. 5-12. ISSN 1211-1791.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. The Structure of the Tone Unit. In Rudiments of English Linguistics, edited by Štekauer, Pavol. Prešov: Slovacontact, 2000, s. 50-53. Rudiments of English Linguistics 1. ISBN 80-88876-04-4.

  1997

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. On the communicative functions of nucleus bearers. Brno Studies in English 23. Brno: MU, 1997, roč. 23, č. 1, s. 43-50. ISSN 1211-1791.

  1996

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Bryan MOSEY. Nucleus position and tone unit length in English and Czech. Brno Studies in English 22. Brno: MU, 1996, roč. 22, č. 1, s. 15-21. ISSN 1211-1791.

  1995

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation centre in English and Czech sentences. Brno Studies in English 21. Brno: MU, 1995, roč. 21, č. 1, s. 9-15. ISSN 1211-1791.

  1991

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Pronouns, functional sentence perspective and intonation. Brno Studies in English 19. Brno: MU Brno, 1991, roč. 19, č. 1, s. 55-64. ISSN 1211-1791.

  1989

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Personal pronouns, functional sentence perspective and intonation. Brno Studies in English 18. Brno: MU, 1989, roč. 18, č. 1, s. 67-73. ISSN 1211-1791.

  1987

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Loose elements in colloquial English. Brno Studies in English 17. Brno: MU, 1987, roč. 17, č. 1, s. 97-106. ISSN 0231-5351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 07:34