Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA Executive Office, Rotterdam, Nizozemí, 2008. s. 561-561. ISSN 0390-6078.
 2. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ a Jiří MAYER. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Annals of Oncology (Supplement). Glasgow, United Kingdom: European Society for Medical Oncology, 2008. s. 263-263. ISSN 0923-7534.
 3. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jozef MICHALKA a Martina TOŠKOVÁ. 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. června 2008, Lugano. Onkologie. Solen, s.r.o., 2008, roč. 2, č. 3, s. 200. ISSN 1802-4475.
 4. 2007

 5. KOUTNÁ, Irena, Lenka TESAŘOVÁ, Martin KLABUSAY, Petr KROTORÁD, Michal STREHOVSKÝ, Martina PETERKOVÁ a Viera HRABČÁKOVÁ. Expression Profiling of CD34+ of Peripheral Blood of Patients with Lymphoma During ex vivo Granulocytic Differentiation. 2007.
 6. PAPAJIK, T., L. RAIDA, E. FABER, V. PROCHAZKA, J. VONDRAKOVA, I. SKOUMALOVA, Z. KUBOVA, M. JAROSOVA, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a K. INDRAK. High-dose therapy and autologous transplantation in poor prognosis patients with diffuse large B-cell lymphoma in first remission. In Blood Reviews 21. 2007. ISSN 0268-960X.
 7. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Infekční komplikace léčby maligních lymfomů. In XIV. Jihočeské onkologické dny. 2007. ISBN 978-80-254-0231-3.
 8. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. Role of Survivin and Akt in Diffuse Large B-cell Lymphoma. Pilot study. American Association for Cancer Research Annual Meeting Proceedings, 2007 Apr 14-18; Los Angeles, CA. Philadelphia (PA): AACR; 2007. Philadelphia, PA, USA: American Association for Cancer Research, 2007, roč. 2007, č. 48, s. 42. ISSN 0197-016X.
 9. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 56-57.
 10. 2006

 11. MOSCHESE, Viviana, Jiří LITZMAN, Francesco CALLEA, Loredana CHINI, Rita DEVITO, Rita CARSETTI, Silvia DICESARE, Frederic GEISSMAN, Nicolle BROUSSE, Paolo ROSSI a Anne DURANDY. A novel form of non-X-linked hyperigm associated with growth and pubertal disturbances and with lymphoma development. J Pediatr. Mosby, 2006, roč. 148, č. 3, s. 404-406. ISSN 0022-3476.
 12. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY a Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 389-396. ISSN 0862-495X.
 13. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR a Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006. s. 30-31. ISBN 80-239-8240-0.
 14. 2005

 15. SMOLEJ, L., C. ANDRÝS, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR a J. MALÝ. Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders. Acta medica (Hradec Králové). Hradec Králové, Czech Republic: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2005, roč. 48, č. 1, s. 57-58. ISSN 1211-4286.
 16. SVOBODA, Marek, Jitka BERKOVCOVÁ, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. VALIDATION OF SELECTED PROTEIN KINASE C ISOPHORMS FOR DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA OUTCOME PREDICTION. Annals of Oncology. European Society for Medical Oncology, 2005, roč. 2005, Suppl5, s. 173. ISSN 0923-7534.
 17. 2004

 18. SVOBODA, Marek, Jitka PACHOLÍKOVÁ, Pavel FABIAN a Dana DVOŘÁKOVÁ. Izolace RNA pro účely RT-PCR, Real-Time PCR a DNA čipů z tkání fixovaných ve formalínu a archivovaných v parafinových bločcích. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004. s. 55. ISBN 80-86793-01-X.
 19. 1994

 20. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Cisplatina a karboplatina při léčbě maligních lymfomů a mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1994, roč. 40, č. 12, s. 790-800. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 1. 2022 00:49