Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. LÍŠKA, Martin. Evaluation of Mathematics Retrieval. školitel diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita. 63 s. 2013.

  2010

  1. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press. 144 s. ISBN 978-80-210-5242-0. 2010.

  2009

  1. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Klíč s výsledky úloh k učebnici Matematika 4. první. Praha: Alter. 80 s. učebnice matematiky. ISBN 978-80-7245-190-6. 2009.
  2. BEDNÁROVÁ, Renáta. Mezipředmětové vazby ve výuce matematiky a fyziky. In XXVII. meziárdní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany. 74 s. ISBN 978-80-7231-650-2. 2009.
  3. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. In Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press. 149 s. ISBN 978-80-210-4781-5. 2009.
  4. MIČKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 1.díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 71 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4832-4. 2009.

  2008

  1. BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematika a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Učitel matematiky. Brno: JČMF, roč. 17, č. 1, s. 11-26. ISSN 1210-9037. 2008.
  2. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 4. ročník základních škol. první. Praha: Alter. 163 s. ISBN 978-80-7245-145-6. 2008.
  3. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Pracovní karty a přehledy k učebnici Matematika pro 4. ročník. první. Praha: Alter. 10 s. 2008.
  4. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2008 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press. 183 s. ISBN 978-80-210-4658-0. 2008.
  5. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624. 2008.
  6. DVOŘÁK, Ladislav. Využití PC v geometrii. In Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Brno: Masaryková univerzita. s. 71-80. ISBN 978-80-210-4675-7. 2008.

  2007

  1. PLCH, Roman a Silvie KURÁŇOVÁ. Elektronické matematické testy v IS MU. In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 9-14. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  2. NOVOTNÁ, Jiřina. Experimenty v matematice. In Sborník příspěvků z Mezinárodního vědeckého kolokvia o výchovně -vzdělávacím procesu. Brno: Univerzita Obrany v Brně. s. 234-239. ISBN 978-80-7231-228-3. 2007.
  3. ŠIŠMA, Pavel a Laurent MAZLIAK. Facing a new international configuration after WW1. In GOLDSTEIN, Catherine a Jeremy GRAY. Mathématiques et Mathématiciens autour de la 1ére guerre mondiale. Paris: Univ. Pierre et Marie Curie. 21 s. 2007.
  4. BLAŽKOVÁ, Růžena. matematická gramotnost absolventů základní školy. In Absolvent základní školy. první. Brno: Pedagogická fakulta MU. s. 140-146. ISBN 978-80-210-4402-9. 2007.
  5. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika 3. první. Praha: Alter. 159 s. ISBN 80-7245-086-7. 2007.
  6. ŠIŠMA, Pavel a Laurent MAZLIAK. New Scientific Relations in Europe at the End of World War I: The example of mathematics through Frechet in Strasbourg and Hostinsky in Brno. In KOKOWSKI, Michal. The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science. Cracow, Poland, September 6-9, 2006. Cracow: Polish Academy of Sciences. s. 794-797. ISBN 978-83-60183-42-7. 2007.
  7. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5. 2007.

  2006

  1. ŠIŠMA, Pavel. Mathematics at the German Technical University in Brno. Berlin: Franzbecker. 10 s. ISBN 3-88120-427-x. 2006.
  2. LEPKA, Karel. Vzpomínka na Antonína Pleskota. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, roč. 51, s. 23-30. ISSN 0032-2423. 2006.

  2005

  1. NOVOTNÁ, Jiřina a Vladislav NAVRÁTIL. Matematický popis modelů pro měření tvrdosti tenkých vrstev. In 4th International Conference APLIMAT. I. Bratislava, Slovak Republic: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology. s. 241-244. ISBN 80-969264-3-8. 2005.
  2. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný T - Ž. První. Praha: Encyklopedický dům. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 8. ISBN 80-86044-26-2. 2005.
  3. BLAŽKOVÁ, Růžena. Training Teacher for Teaching Pupils with Learning Disorders. London: neuveden, 2005.

  2004

  1. VAŇUROVÁ, Milena. K čemu je mi matematika? In Setkání kateder připravujících učitele matematiky České a Slovenské republiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně. s. 93-96. ISBN 80-7044-595-5. 2004.
  2. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom multimediálním textu. In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis. s. 69-72. ISBN 80-86843-01-7. 2004.
  3. FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. In Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. První. Praha: Ottovo nakladatelství. s. 20-50. Encyklopedie, sv. 2. ISBN 80-7360-014-5. 2004.
  4. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Prometheus. 108 s. Standardy. ISBN 80-7196-294-5. 2004.
  5. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný P-Q. První. Praha: Encyklopedický dům. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 6. ISBN 80-86044-24-6. 2004.
  6. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný R - Š. První. Praha: Encyklopedický dům. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 7. ISBN 80-86044-25-4. 2004.

  2003

  1. FUCHS, Eduard a Karel LEPKA. Matyáš Lerch. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, roč. 48, č. 1, s. 50-62. ISSN 0032-2423. 2003.
  2. NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mechanické vlastnosti kovů a matematika. In Prezentace matematiky, mezinárodní konference. I. Liberec, 9. - 12. 9. 2003: Technická Univerzita Liberec, Fakulta pedagogická. s. 75 - 78. ISBN 80-7083-739-X. 2003.
  3. FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie. In Ottova všeobecná encyklopedie. První. Praha: Ottovo nakladatelství. s. 20-50. Encyklopedie, sv. 1. ISBN 80-7181-959-X. 2003.
  4. NAVRÁTIL, Vladislav, Jiřina NOVOTNÁ a Milan SOLDÁN. Projektová výuka fyziky, matematiky a chemie na PdF MU Brno. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. I. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni. s. 62 - 67. ISBN 80-7082-954-0. 2003.
  5. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný K - L. První. Praha: Encyklopedický dům. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 4. ISBN 80-86044-21-1. 2003.
  6. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný M - O. První. Praha: Encyklopedický dům. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 5. ISBN 80-86044-23-8. 2003.

  2002

  1. NOVÁK, Michal. Analytic Geometry During the Bilingual Period of the Czech Technical University in Prague (Historical Remark). In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002, Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. s. 182-186. ISBN 80-214-2115-0. 2002.
  2. NOVÁK, Michal. Analytická geometrie na pražské univerzitě v letech 1871 - 1903. In XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků). II. část. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. s. 274-277. ISBN 80-7231-090-9. 2002.
  3. BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematická kouzla. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, roč. 126, 5/6, s. 121-122. ISSN 0323-0449. 2002.
  4. ŠIŠMA, Pavel. Matematika na německé technice v Brně. Praha: Prometheus. 320 s. Dějiny matematiky, sv. 21. ISBN 80-7196-25. 2002.
  5. GAURA, Pavel. REMathEx : Reader and Editor of the Mathematical Expressions for Blind Students. In Proceedings of ICCHP 2002. Linz, Austria: Springer. s. 486-493. ISBN 3-540-43904-8. 2002.
  6. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný D - F. První. Praha: Encyklopedický dům. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 2. ISBN 80-86044-18-1. 2002.
  7. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný G - J. První. Praha: Encyklopedický dům. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 3. ISBN 80-86044-20-3. 2002.
  8. ŠIŠMA, Pavel. Viennese Mathematicians at the German Technical University in Brno. In VI. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuhofen an der Ibbs, 28. April bis 4. Mai 2002. Wien: Technische Universitaet Wien. s. 7-12. 2002.

  2001

  1. VAŇUROVÁ, Milena. Matematické dovednosti žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. In Matematika v priprave učitel'ov 1. stupňa základnej školy. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica. s. 138-140. ISBN 80-8055-519-2. 2001.
  2. FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus. 148 s. ISBN 80-7196-095-0. 2001.
  3. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný A - Č. První. Praha: Encyklopedický dům. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 1. ISBN 80-86044-17-3. 2001.
  4. VAŇUROVÁ, Milena. Výsledky didaktických testů z matematiky ve 2. a 3. ročníku základní a zvláštní školy. Brno: School of Social Studies, Masaryk University. 4 s. 2001.

  2000

  1. KROB, Josef. Masarykova léčba skepse matematikou a současnost. In Tomáš Garigue Masaryk a věda. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně. s. 119-124. 2000.
  2. FUCHS, Eduard a František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. 2. přepracované vydání. Praha: Prometheus. 100 s. ISBN 80-7196-097-7. 2000.
  3. VAŇUROVÁ, Milena. Výsledky programu Obecná škola v matematice. In Matematika v přípravě učitelů elementární školy. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem. s. 101-103. Acta Universitatis Purkynianae 53. ISBN 80-7044-301-4. 2000.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, roč. 2. roč., 4.6.1999, 4 s., 1999.

  1998

  1. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl. druhé. Všeň: Alter. 192 s. ISBN 80-85775-75-1. 1998.
  2. FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometheus. 148 s. ISBN 80-7196-095-0. 1998.
  3. FUCHS, Eduard a František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: Prometheus. 96 s. ISBN 80-7196-097-7. 1998.

  1994

  1. FUCHS, Eduard. Co ještě nevíme o prvočíslech. 1. vyd. Praha: Prometheus. 22 s. Dějiny matematiky, sv. 1. 1994.
  2. FUCHS, Eduard. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus. 255 s. 1994.
  3. FUCHS, Eduard. Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu. 1. vyd. Praha: Prometheus. 15 s. Dějiny matematiky, sv. 1. 1994.
  4. FUCHS, Eduard. Přehled vývoje matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus. 18 s. Dějiny matematiky, sv. 1. 1994.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 21:56