Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. NOVÁKOVÁ, Jana, Ondřej SLABÝ, Rostislav VYZULA a Jaroslav MICHÁLEK. MicroRNA involvement in glioblastoma pathogenesis. Biochemical and Biophysical Research Communications, San Diego (USA): Elsevier, 2009, roč. 386, č. 1, s. 1-5. ISSN 0006-291X.
 2. 2008

 3. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Altered expression of miR-21, miR-31, miR-143 and miR-145 is related to clinicopathologic features of colorectal cancer. Oncology, Basel: S. Karger AG, 2008, roč. 72, 5-6, s. 397-402. ISSN 0030-2414.
 4. NEČAS, Miroslav. Některé novější aspekty patogeneze atopické dermatitidy. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 329-330, 2 s. ISSN 0009-0514.
 5. 2007

 6. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Association of miR-21, miR-31, miR-143, miR-145 and let-7a-1 levels with histopathologic features of colorectal cancer. European Journal of Cancer, 2007, roč. 5, 4 (suppl.), s. 78-79. ISSN 0959-8049.
 7. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jitka BERKOVCOVÁ, Josef SROVNAL, Tamara ŠMERDOVÁ, Kateřina SOBKOVÁ, Petr MIKULENKA a Rostislav VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007. s. 25. ISBN 978-80-244-1824-7.
 8. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays. In 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology, Book of Abstracts. Olomouc: UP Olomouc, 2007. s. 29-29, 1 s. ISBN 978-80-244-1677-9.
 9. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Lenka DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Daniel KREKÁČ, Veronika KVARDOVÁ, Jaroslava OVESNÁ a Rostislav VYZULA. Význam mikroRNA-21 v patogenezi kolorektálního karcinomu. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007. s. 15. ISBN 978-80-244-1824-7.
 10. 2006

 11. SMÉKAL, Vladimír. Duchovní poranění - příznaky a příčiny. Scripta bioethica, 2006, roč. 6, 1-2, s. 31-39. ISSN 1213-2977.
 12. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA a Rostislav VYZULA. Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays. In sborník XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD. Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS, 2006. s. 213. ISBN 80-969532-6-5.
 13. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Z. JECH, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Pilotní studie identifikace prognostických markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem analýzou profilů genové exprese. Klinická onkologie, Brno: CLSJEP, 2006, roč. 2006, Suppl., s. 402-407. ISSN 0862-495X.
 14. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Klinická onkologie, Brno: CLSJEP, 2006, roč. 2006, Suppl., s. 382-389. ISSN 0862-495X.
 15. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ a Rostislav VYZULA. Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients. In In Abstract CD of Advances in Microarray Technology. 2006. vyd. Amsterdam, Netherlands: Select Biosciences, 2006. s. 112. ISBN neprideleno.
 16. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 2006. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 274-275, 2 s. ISBN 80-86793-06-0.
 17. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu. In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006. s. 46-47, 2 s. ISBN 80-239-8240-0.
 18. 2005

 19. WIMMEROVÁ, Michaela, Nikola KOSTLÁNOVÁ, Nechama GILBOA-GARBER, Edward P. MITCHELL a Anne IMBERTY. Insight into structure - function relationships of Ralstonia solanacearum lectins. Glycoconjugate Journal, 2005, roč. 22, 4/5/6, s. 219-219. ISSN 0282-0080.
 20. 2004

 21. ROTTENBERG, Jan, Miroslav ŽALLMANN, Milan VOTAVA, Michal JURAJDA, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Architektonika descendentních spojů sluchové dráhy a její možný význam v patogenezi tinnitu. Otolaryngologie a foniatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 53/2004, č. 3, s. 137-143. ISSN 1210-7867.
 22. 1999

 23. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Terapie preterminálních stavů onkologicky nemocných. Část II. Pleurální výpotek. Bolest, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 56-60. ISSN 1212-0634.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 11. 2020 08:44