Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Patrik PRACHÁR a Jan VOKURKA. Mikrobiologické aspekty parodontologického ošetrovania. In InDent. 2009.
 2. ŠULCOVÁ, Alexandra. Možnosti prevence a terapie metabolických poruch vyvolaných podáváním psychofarmak. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis s.r.o., 2009, roč. 13, Suppl 1, s. 17. ISSN 1211-7579.
 3. ŠULCOVÁ, Alexandra. SOUČASNOST A PERSPEKTIVY FARMAKOLOGICKÉ LÉČBY OBESITY. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2009, roč. 13, Suppů 2, 1 s. ISSN 1211-7579.
 4. 2008

 5. ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti léčby deprese. Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2008, roč. 10, č. 1, s. 23-31. ISSN 1212-4184.
 6. ŠVESTKA, Jaromír. Sleep deprivation therapy. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. Sweden: Neuro Endocrinology Letters ISSN 0172–780X, 2008, roč. 29, suppl. 1, s. 65-92. ISSN 0172-780X.
 7. 2007

 8. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Michal HRDLIČKA a Ivo PACLT. Farmakoterapie hyperkinetické poruchy. In Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II. 1. vydání. Praha: Infopharm, 2007. s. 141-146. editor: Raboch at al. 3-1180.694. ISBN 80-239-8501-9.
 9. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie chronického srdečního selhání v ambulantní praxi. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press s r.o., 2007, roč. 3, č. 3, s. 161-164. ISSN 1801-1209.
 10. REKTOROVÁ, Irena. Farmakoterapie Parkonsonovy nemoci. Farnakoterapie. 2007, roč. 3, č. 3, s. 599-605. ISSN 1801-1209.
 11. 2006

 12. WAVRUCH, Martin, Tatiana FOLTÁNOVÁ, Martina ŽIKAVSKÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ, Pavel WEBER, Jana TISOŇOVÁ, Beáta MLADOSIEVIČOVÁ, Peter KRUTÝ a Milan KRIŠKA. Indikátory kvality farmakoterapie v geriatrii. Klinická farmakologie. 2006, roč. 20, č. 3, s. 135-139. ISSN 1212-7973.
 13. 2005

 14. JEDLIČKOVÁ, Hana. Bulózní pemfigoid - etiopatogeneze, klinika, terapie. In I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů - Sborník abstrakt. 2005. ISBN 80-239-5083-5.
 15. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Problematika farmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění u starších nemocných. Česká geriatrická revue. Praha: Medic Publ, 2005, roč. 3/2005, č. 4, s. 11-18. ISSN 1214-0732.
 16. 2004

 17. KAŠPÁREK, Tomáš a Eva ČEŠKOVÁ. Farmakoterapie epizody schizofrenie. In Program kvality a standardy léčebných postupů: příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. 2004. vyd. Praha: Verlag Dashofer, 2004. s. 1-12, 13 s. 9. aktualizace, PSYCH/3. ISBN 80-86229-29-7.
 18. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Praha: Grada Publishing, 2004. 248 s. 1959. ISBN 80-247-0866-3.
 19. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese. In Depresivní onemocnění. 1. vyd. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. s. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X.
 20. 2002

 21. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie deprese a schiziofrenie. 50 let Zdravotnických novin 1950-2002 (mimoř.příl.). 2002, roč. 2002, listopad, s. 100-101. ISSN 0044-1996.
 22. 2000

 23. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Úzkostné poruchy v dětství a adolescenci. Abstrakt/. In Psychiatrie pro XXI. století. Praha: Galén, 2000. s. 30. ISBN 80-86257-18-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2021 23:36