Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. DOLEŽALOVÁ, Dáša, Tomáš BÁRTA, Iva SLANINOVÁ, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Analýza efektu inhibice cyklin dependentních kináz na diferenciaci lidských embyonálních kmenových buněk. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů 5.-6. února 2008 Brno. 2008. ISBN 978-80-210-4526-2.
 2. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Milan KAMÍNEK, Ladislav GROCH, Jiří PRÁŠEK, Jaroslav STANÍČEK, Ladislav DUŠEK, Ota HLINOMAZ, Petr KALA, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK a Milan NAVRÁTIL. Cell therapy in patients with left ventricular dysfunction due to myocardial infarction. Echocardiography - A Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques, United States of America: Blackwell Synergy, 2008, roč. 25, č. 8, s. 888-897. ISSN 0742-2822. doi:10.1111/j.1540-8175.2008.00696.x.
 3. ANDÄNG, Michael, Jens HJERLING-LEFFLER, Annalena MOLINER, T. Kalle LUNDGREN, Goncalo CASTELO-BRANCO, Evanthia NANOU, Ester POZAS, Vítězslav BRYJA, Sophie HALLIEZ, Hiroshi NISHIMARU, Johannes WILBERTZ, Ernest ARENAS, Martin KOLTZENBURG, Patrick CHARNAY, Abdeljabbar EL MANIRA, Carlos F. IBAÑEZ a Patrik ERNFORS. Histone H2AX-dependent GABA(A) receptor regulation of stem cell proliferation. Nature, 2008, roč. 451, č. 7177, s. 460-464. ISSN 0028-0836.
 4. 2007

 5. KNOPPERS, Bartha M., Michel REVEL, Genevra RICHARDSON, Josef KUŘE, Salla LÖTJÖNEN, Rosario ISASI, Alexandre MAURON, Jan WAHLSTRÖM, Bracha RAGER a Hin L. PENG. Oocyte Donation for Stem Cell Research. Science, 2007, roč. 316(2007), č. 5823, s. 368-370. ISSN 0036-8075.
 6. 2006

 7. HORKÝ, Drahomír. Appearance of iron - labeled blood mononuclear cells in electron microscopy. VET.MED.-CZECH, Brno: Veterinary Research Institute Brno, 2006, roč. 51, č. 3, s. 89-92. ISSN 0375-8427.
 8. PANOVSKÝ, Roman. Buněčná léčba v kardiologii - přehled aktuálních dat v roce 2005. Kardiologická revue, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2006, roč. 8/2006, 1-2, s. 7-18. ISSN 1212-4540.
 9. KUŘE, Josef. Ethical Aspects of Commercialization and Patentability of Stem Cells and Stem Cells Lines: Procedures - Praxis - Policy. In European Consortium for Stem Cell Research (ed.), Proceedings of the EuroStemCell Workshop "Ethical aspects of commercialization and patentability of stem cells and stem cells lines". Lund: University of Lund, 2006. s. 7-8, 2 s.
 10. VESELSKÁ, Renata. Ethics of Research on Human Embryonic Stem Cell Lines. In Progress in Science and Danger of Hubris - Genetics, Transplantation, Stem Cell Research. 1. vyd. Münster: Waxmann Verlag, 2006. s. 101-108, 8 s. ISBN 103-8309-1736-8.
 11. DVOŘÁK, Petr, Aleš HAMPL a Dana DVOŘÁKOVÁ. Fibroblast growth factor signaling in embryonic and cancer stem cells. FEBS Letters, 2006, roč. 580, č. 12, s. 2869-2874. ISSN 0014-5793.
 12. KROUPOVÁ, J., D. HORÁK, Jiří PACHERNÍK, Petr DVOŘÁK a M. ŠLOUF. Functional polymer hydrogels for embryonic stem cell support. Journal of Biomedical Materials Research, 2006, roč. 76, č. 2, s. 315-325. ISSN 1549-3296.
 13. TICHÝ, Boris, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Milan NAVRÁTIL, Leoš KŘEN, Stanislav PALŠA, Viera KOHÚTOVÁ, Petr RAUŠER, Michal VLAŠÍN, Ladislav GROCH, Jaroslav MELUZÍN a Jiří MAYER. Gene Expression Changes Induced by Myocardial Infarction. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 44. ISBN 80-210-3942-6.
 14. 2005

 15. DVOŘÁK, Petr a Aleš HAMPL. Basic fibroblast growth factor and its receptors in human embryonic stem cells. Folia histochemica et cytobiologica, 2005, roč. 43, č. 4, s. 203-208. ISSN 0239-8508.
 16. DVOŘÁK, Petr, Dana DVOŘÁKOVÁ, Štefánia KOŠKOVÁ, Martina VODINSKÁ, M. NAJVIRTOVÁ, Daniel KREKÁČ a Aleš HAMPL. Expression and potential role of fibroblast growth factor 2 and its receptors in human embryonic stem cells. Stem Cells, 2005, roč. 23, č. 8, s. 1200-1211. ISSN 1066-5099.
 17. HUSER, Martin. Kmenové buňky: jejich zdroje a klinické využití. Causa subita, Praha, 2005, roč. 8, č. 6, s. 240-241. ISSN 1212-0197.
 18. KLABUSAY, Martin, Petr DVOŘÁK a Jiří MAYER. Kmenové buňky: nový příslib v medicíně. Vnitřní lékařství, Brno: Česká lékařská spolenčnost JEP, 2005, roč. 51, č. 2, s. 206-215. ISSN 0042-773X.
 19. HUSER, Martin. Kmenové buňky z pupečníkové krve: nová naděje pro vaše dítě? Causa subita., Praha: I.M.P.International medical publication, 2005, roč. 8, č. 6, s. 241-243. ISSN 1212-0197.
 20. KUŘE, Josef. Toward a Prospective Stem Cell Bank. In Ethical Aspects of Stem Cell Repositories and Stem Cell Databases. 2005.
 21. 2004

 22. BRYJA, V., J. PACHERNÍK, K. SOUČEK, V. HORVATH, P. DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Increased apoptosis in differentiating p27-deficient mouse embryonic stem cells. Cellular and molecular life sciences, 2004, roč. 61, č. 11, s. 1384-1400. ISSN 1420-682X.
 23. HUSER, Martin a Martin PETRENKO. Kmenové buňky v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2004, roč. 8, č. 4, s. 15-19. ISSN 1211-6645.
 24. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN, Jiří MAYER a Martin KLABUSAY. Transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně nemocným s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, Supll 4, s. 68-69. ISSN 0010-8650.
 25. 2003

 26. ANGER, M., V. BRYJA, L. JIRMANOVÁ, Aleš HAMPL, J. MOTLÍK, P. DVOŘÁK a M. KUBELKA. The appearance of truncated cyclin A2 correlates with differentiation of mouse embryonic stem cells. Biochemical and biophysical research communications, 2003, roč. 302, č. 4, s. 825-830. ISSN 0006-291X.
 27. BRYJA, V., J. PACHERNÍK, L. KUBALA, Aleš HAMPL a P. DVOŘÁK. The reverse tetracycline-controlled transactivator rtTA2s-S2 is toxic in mouse embryonic stem cells. Reproduction, nutrition, development, 2003, roč. 43, č. 6, s. 477-486. ISSN 0926-5287.
 28. HÁJEK, Roman, D. ŽÁČKOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Miroslav PENKA, E. KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, J. VINKLÁRKOVÁ, J. ADLER, E. JANOVSKÁ, Karel INDRÁK, E. FABER, M. DOUBEK, M. KLABUSAY, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, L. BOURKOVÁ, L. DUŠEK, Iveta MARESCHOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Treatment of chronic myeloid leukemia with autologous transplantation using peripheral blood stem cells or bone marrow cultured in IL-2 followed by IL-2, GM-CSF, and IFN-alpha administration. Medical oncology, United States: Humana Press Inc., 2003, roč. 20, č. 1, s. 69-76. ISSN 1357-0560.
 29. 2002

 30. HÁJEK, R., Z. KOŘÍSTEK, J. VINKLÁRKOVÁ, E. JANOVSKÁ, M. KLABUSAY, M. DOUBEK, D. DVOŘÁKOVÁ, L. BOURKOVÁ, Ladislav DUŠEK, T. BUCHLER, J. ADLER, Zdeněk ADAM, M. PENKA a J. MAYER. Interleukin-2 activation of haematopoietic stem cells. Acta Medica Austriaca, Berlin: BLACKWELL VERLAG GMBH, 2002, roč. 29, č. 2, s. 61-67. ISSN 0303-8173.
 31. 1996

 32. BARTŮŇKOVÁ, J., J. LITZMAN, Vojtěch THON a A. ŠEDIVÁ. Těžké kombinované defekty imunity: existují tyto choroby v České republice? Čs. Pediat., 1996, roč. 51, č. 10, s. 604-607.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 9. 2020 17:01