Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. LNĚNIČKA, Libor. Dopady politiky hospodářské a sociální soudržnosti na regionální rozvoj ČR. Geografia Cassoviensis, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2008, roč. 2, leden, s. 102 - 107. ISSN 1337-6748.
 2. LNĚNIČKA, Libor. Dotace - poradce pro evropské fondy. Praha: Economia, a.s. Praha, 2008.
 3. MIKUŠ, Petr. Podpora podniků z předvstupích fondů EU. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 491-499, 9 s. ISBN 978-80-210-4521-7.
 4. ŠAUER, Martin. Prostorové aspekty podpory cestovního ruchu ze SROP. In Sborník z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 206 - 216, 11 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
 5. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regionalní politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 107 s. ISBN 978-80-210-4761-7.
 6. 2007

 7. PÓČ, David. Analýza přístupu nestátních neziskových organizací k finančním prostředkům ze strukturálních fondů využitelných pro rozvoj lidských zdrojů. In MendelNet 2007 (Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia). 1.vydání. Brno: Petr Novák – Gimli, 2007. s. 172-179, 8 s. ISBN 978-80-903966-6-1.
 8. HALÁMEK, Petr. Finanční analýza jako součást CBA pro projekty financované ze SF. In Increasing Competitiveness of Regional, national and International Markets. 2007. vyd. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-210-4325-1.
 9. KRIŠTOF, Martin. Informace o úspěšných projektech nad zlato. Praha: Economia, a.s., 2007.
 10. KRIŠTOF, Martin. Období 2004-2006 je za námi – celková bilance je veskrze příznivá (1. část shrnující analýzy). Praha: Economia, a.s., 2007.
 11. KRIŠTOF, Martin. Operační program Podnikání a inovace – první na startu, jednička pro podnikatele. Praha: Economia, a.s., 2007.
 12. HALÁMEK, Petr. Regionální politici a proces výběru projektů pro SROP. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2007. s. 1-5, 5 s. ISBN 978-80-210-4325-1.
 13. PÓČ, David. Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů – Nové výzvy. 1.vydání. Ostrava: VŠB-TUO,Ekonomická fakulta, 2007. s. 283-290, 8 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
 14. 2006

 15. KRIŠTOF, Martin a Rostislav MAZAL. Co nabídl neziskovému sektoru SROP? Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 2, s. 16-17. ISSN 1801-4704.
 16. KRIŠTOF, Martin. Dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání jako podpůrný zdroj financování českých podniků. In Česká ekonomika v procesu globalizace-Finanční řízení podniků a institucí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 65-69, 5 s. ISBN 80-10-4088-2.
 17. KRIŠTOF, Martin. Ekonomická efektivnost a její měření při využití standardních účetních výkazů. In Vývojové tendence podniků II, Svazek I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 263-280, 18 s. ISBN 80-210-4133-1.
 18. KRIŠTOF, Martin. Kam v Česku směřují dotace EU určené na podporu průmyslu a podnikání? Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 5, s. 49-52. ISSN 1801-4704.
 19. KRIŠTOF, Martin a Jan HAVRÁNEK. MSP v roli žadatelů o dotace z EU. Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 1, s. 6-8. ISSN 1801-4704.
 20. KRIŠTOF, Martin. Ohlednutí na sklonku období 2004-2006 aneb vítězové a poražení při čerpání strukturálních fondů. Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 11, s. 15-18. ISSN 1801-4704.
 21. KRIŠTOF, Martin. Podpora podnikání ze strukturálních fondů na konci období 2004-2006. In Vývojové tendence podniků II, Svazek II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 503-532, 30 s. ISBN 80-210-4133-1.
 22. VAŠEČKA, Michal. Predsudky a stereotypy v teoretickej perspektíve. In Štrukturálne fondy pre rozvoj rómskych komunít. 1. vydání. Bratislava: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, 2006. s. 77-89, 12 s.
 23. KRIŠTOF, Martin a Rostislav MAZAL. Rok a půl se strukturálními fondy - čerpáme dost rychle? Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 3, s. 54-56. ISSN 1801-4704.
 24. KRIŠTOF, Martin. Společný regionální operační program: příležitost i pro malé a střední podniky? Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 1, s. 14-15. ISSN 1801-4704.
 25. KRIŠTOF, Martin. Šampióni Operačního programu Průmysl a podnikání. Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, 7-8, s. 80-83. ISSN 1801-4704.
 26. KRIŠTOF, Martin. Úspěch měst ve SROP znamená lepší startovní čára pro nové období. Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 10, s. 14-17. ISSN 1801-4704.
 27. KRIŠTOF, Martin. Vysvědčení strukturálních fondů po dvou letech - přinejlepším dobře. Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 6, s. 22-24. ISSN 1801-4704.
 28. KRIŠTOF, Martin a Rostislav MAZAL. Zdroje ze strukturálních fondů tu stále ještě jsou ale kde je hledat? Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 4, s. 45-47. ISSN 1801-4704.
 29. 2005

 30. KRIŠTOF, Martin. Analýza aktuálního čerpání v rámci OPPP. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, roč. 2005, č. 13, s. 1-4. ISSN 1213-7693.
 31. KRIŠTOF, Martin. Analýza čerpání Společného regionálního operačního programu. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, roč. 2005, č. 8, s. 1-5. ISSN 1213-7693.
 32. KRIŠTOF, Martin. Analýza čerpání v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání za období 2004-2005. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, roč. 2005, č. 18, s. 1-4. ISSN 1213-7693.
 33. HALÁMEK, Petr. Analýza nákladů a výnosů jako součást projektového návrhu pro SF. In Aktivovanie zdrojov trvalo udržatelného rozvoja národného hospodárstva v SK a v krajinách EU. Nitra: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SAPV, 2005. s. 79-84, 5 s. ISBN 80-89162-10-x.
 34. KRIŠTOF, Martin. Analýza podpory podnikání malých a středních podniků z Operačního programu Průmysl a podnikání. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 481-510, 20 s. ISBN 80-210-3847-0.
 35. KRIŠTOF, Martin. Analýza regionální distribuce žádostí v Operačním programu průmysl a podnikání. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, roč. 2005, č. 24, s. 1-3. ISSN 1213-7693.
 36. KRIŠTOF, Martin a Alena KLAPALOVÁ. České podniky a jejich připravenost na čerpání ze strukturálních fondů. In Sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 66-66, 1 s. ISBN 80-7318-257-2.
 37. TOUŠEK, Václav, Antonín VĚŽNÍK, Ilona ŠTĚPÁNKOVÁ, Michal ŠTOKINGER a Radek BRYNDA. Dopady strukturálních fondů EU na restrukturalizaci zemědělství a venkova v regionu NUTS II Jihovýchod. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 144-154, 10 s. ISBN 80-210-3759-8.
 38. KRIŠTOF, Martin. Kam zatím v Česku míří evropské peníze? Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2005, roč. 2005, č. 1, s. 18-19. ISSN 1801-4704.
 39. KRIŠTOF, Martin. Kontingenční analýza čerpání v programu ROZVOJ. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, roč. 2005, č. 18, s. 1-8. ISSN 1213-7693.
 40. HALÁMEK, Petr. Konzultační (poradenské) agentury. In Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR. Praha: Transparency International, o.p.s., 2005. s. 25-27, 3 s. sešit 2. ISBN nepřiděleno.
 41. KRIŠTOF, Martin. OPPP-vlajková loď v čerpání Strukturálních fondů. Dotační věstník, Praha: Economia, a.s., 2005, roč. 2005, č. 2, s. 16-19. ISSN 1801-4704.
 42. KRIŠTOF, Martin. Pololetní analýza pokroku realizace OPPP. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, roč. 2005, č. 30, s. 1-11. ISSN 1213-7693.
 43. KLAPALOVÁ, Alena. Připravenost českých podniků na využívání strukturálních fondů. www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005. eDotace.
 44. KRIŠTOF, Martin. Srovnání definic MSP. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 1-4. ISSN 1213-7693.
 45. KRIŠTOF, Martin. Stav čerpání z OPPP v 3. čtvrtletí 2005. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, roč. 2005, č. 39, s. 1-4. ISSN 1213-7693.
 46. HALÁMEK, Petr. Vliv politické reprezentace na výběr projektů na regionální úrovni. In Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR. Praha: Transparency International, 2005. s. 17-25, 7 s. sešit 2. ISBN nepřiděleno.
 47. KRIŠTOF, Martin a Jan HAVRÁNEK. Žádejte o peníze, Česko svůj příděl nevyčerpalo. Hospodářské noviny : Deník pro ekonomiku a politiku, Praha: Economia, 2005, roč. 2005, č. 103, s. 26-26. ISSN 0862-9587.
 48. 2004

 49. KRIŠTOF, Martin a Leoš TOMAŠTÍK. K čemu slouží studie proveditelnosti. Moderní obec: Měsíčník Hospodářských novin pro komunální politiku a regionální rozvoj, Praha: ECONOMIA, 2004, roč. 2004, č. 12, s. 28-28. ISSN 1211-0507.
 50. KRIŠTOF, Martin. Podpora marketingových aktivit pro české podniky ze strukturálních fondů. In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Košice: EU v Bratislave, PHF Košice, 2004. s. 557-561, 5 s. ISBN 80-225-1879-4.
 51. KRIŠTOF, Martin. Podpora rozvoje lidských zdrojů pro malé a střední podniky ze strukturálních fondů v České republice. In Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2004. s. 14-14, 1 s. ISBN 80-245-0809-5.
 52. HALÁMEK, Petr. Regional policy and implementation of the SF in the Czech Republic. Seminarbericht 47, Heidelberg: Gesselschaft für Regionalforschung, 2004, roč. 24.Jahrg.
 53. KRIŠTOF, Martin. Studie proveditelnosti a její využití v žádostech o podporu ze strukturálních fondů. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2004, roč. 2007, č. 10, s. 1-2. ISSN 1213-7693.
 54. 2003

 55. HALÁMEK, Petr. Negativní aspekty strukturálních fondů. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 2003. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 11-11, 35 s. ISBN 80-248-0430-1.
 56. KRIŠTOF, Martin. Příprava českých potravinářských podniků na vstup do EU. In Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Oeconomia, 2003. s. 86-90, 5 s. ISBN 80-245-0532-0.
 57. KRIŠTOF, Martin. Strukturální fondy EU - příležitost pro rozvoj regionů České republiky. In Rozvoj a podpora podnikatelských aktivít v málo rozvinutých regiónech krajín strednej a východnej Európy. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2003. s. 99-108, 10 s. ISBN 80-225-1723-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 10. 2019 04:25