Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. "K čemu je dobrá válka?" Glosa. Studia philosophica. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 122 - 124. ISSN 1803-7445.
 2. 2018

 3. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
 4. 2014

 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 6. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
 8. 2008

 9. HORLITZ, Tereza. Das Jahr 1941 in Brünn - Mozart gegen Dvořák, Deutsche gegen Tschechen. vyd. Andreas Wehrmeyer. In Musik im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945). Fakten - Hintergründe - Historisches Umfeld. München: Ricordi, 2008. 203 s. ISBN 978-3-938809-34-1.
 10. PLAČEK, Miroslav a František MUSIL. Páni erbu vrchních pruhů. In Ondřej Felcman – Radek Fukala (ved. aut. kol.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 16-51, 35 s. ed. neuv. ISBN 978-80-7106-949-2.
 11. KREJSOVÁ, Jana, Petr VACHŮT a Petr HEJHAL. Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů. In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznań: Stowarzsenie naukowe archeologów polskich Odzial w Poznaniu, 2008. s. 385-412. ISBN 978-83-926211-8-8.
 12. SALÁK, Pavel. Význam válečné kořisti ve válce. In Res - věci v římském právu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008. s. 29-42, 13 s. ISBN 978-80-244-2151-3.
 13. 2006

 14. SUCHÝ, Petr. Protiraketová obrana jako součást války proti terorismu. In Válka proti terorismu a protiraketová obrana. 1. vyd. Praha: Občanský institut, 2006. s. 52-56. ISBN 80-86972-10-0.
 15. KOVÁŘ, Josef. Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, LVIII, č. 3, s. 610-611. ISSN 0323-1267.
 16. 2004

 17. TÓTH, Andrej. Úsilí opozičního křídla sociálních demokratů za Maďarské republiky rad sesadit "sovětský" kabinet (1919). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2004, roč. 12, bez čísla, s. 49-124, 75 s. ISSN 1210-6860.
 18. MAREŠ, Miroslav. Vymezení pojmů terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpečnostní terminologii. Obrana a strategie. Brno: ÚSS VA, 2004, roč. 4, č. 1, s. 19-32, 13 s. ISSN 1214-6463.
 19. 2003

 20. HORYNA, Břetislav. Svoboda pro Ameriku. Sedmá generace : společensko-ekologický měsíčník. Brno: Hnutí Duha, 2003, roč. 5/2003, č. 5, s. 31. ISSN 1212-0499.
 21. 2002

 22. HORYNA, Břetislav. K pramenům teroru. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 197-201, 4 s. ISSN 1212-5547.
 23. VOLEK, Jaromír. Média v "omezené válce". Brno, 2002.
 24. 1999

 25. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1999, roč. 4. roč., březen, 3 s. ISSN 1210-485X.
 26. NĚMEC, Robert. To jste opravdu takoví zbabělci? Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 11.5.1999, 2 s.
 27. 1998

 28. NĚMEC, Robert. Křesťanství a politika v běhu dějin. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, roč. 3. roč., červen, 16 s. ISSN 1210-485X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2021 20:44