JUDr. Ing. Michael Šefčík, Ph.D.

Program: PrF M-PPV Právo a právní věda, magisterský studijní program
Obor: PrF PR Právo, magisterské prezenční jednooborové

Úspěšných kreditů (bez uznaných předmětů): 301
Úspěšných kreditů (vč. uznaných předmětů): 329
Stud. průměr: 1,7 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi 24 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

podzim 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP103Z Právní dějiny - seminář214. 12. 2009
PrF:MP103Zk Právní dějiny3zk 16. 12. 2009
PrF:MP104Z České a československé právní dějiny - seminář319. 12. 2009
PrF:MP104Zk České a československé právní dějiny3zk 10. 2. 2010
PrF:MP108Z Jazyk I.1. - němčina pro právníky23. 2. 2010
PrF:MP113Z Teorie práva - seminář314. 12. 2009
PrF:MP113Zk Teorie práva4zk 1. 2. 2010
PrF:MP121Zk Státověda4zk 19. 1. 2010
FSpS:p991 Tělesná výchova - Posilovny118. 12. 2009
jaro 2010
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP203Z Římské právo II - seminář323. 5. 2010
PrF:MP203Zk Římské právo II5zk 11. 6. 2010
PrF:MP206Z Základy ekonomie I316. 3. 2010
PrF:MP207Z Jazyk I.2. - němčina pro právníky217. 5. 2010
PrF:MP212Z Sociologie práva - seminář223. 5. 2010
PrF:MP212Zk Sociologie práva2zk 6. 6. 2010
PrF:MP213Z Ústavní právo I418. 5. 2010
PrF:MP214Z Občanské právo I421. 5. 2010
PrF:MP215Zk Úvod do evropského a mezinárodního práva3zk 24. 5. 2010
PrF:MP218Z Dějiny právního myšlení - seminář218. 5. 2010
PrF:MP218Zk Dějiny právního myšlení3zk FB 2. 6. 2010
PrF:MP219BZk Souborná zkouška teoreticko-historická3BZk 18. 6. 2010
PrF:MP220K Teorie práva - cvičení228. 5. 2010
podzim 2010
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP301Z Základy ekonomie II - cvičení216. 7. 2010
PrF:MP301Zk Základy ekonomie II2zk 16. 7. 2010
PrF:MP302Z Management - cvičení216. 7. 2010
PrF:MP302Zk Management2zk 16. 7. 2010
PrF:MP306Z Jazyk I.3. - němčina pro právníky27. 12. 2010
PrF:MP310Z Ústavní právo II - seminář214. 12. 2010
PrF:MP310Zk Ústavní právo II4zk 18. 1. 2011
PrF:MP311Z Občanské právo II523. 12. 2010
PrF:MP312K Cvičení z Právní informatiky318. 1. 2011
PrF:MV101K Zpracování a prezentace odborného textu317. 1. 2011
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 110zk 13. 1. 2011
jaro 2011
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP404Z Pracovní právo I419. 5. 2011
PrF:MP405Z Obchodní právo I418. 5. 2011
PrF:MP406Zk Jazyk I.4. - němčina pro právníky3zk 14. 6. 2011
PrF:MP410Z Občanské právo III - cvičení318. 5. 2011
PrF:MP410Zk Občanské právo III6zk 25. 5. 2011
PrF:MP411Z Psychologie pro právníky - seminář217. 5. 2011
PrF:MP411Zk Psychologie pro právníky3zk 31. 5. 2011
PrF:MP412Z Politologie - seminář217. 5. 2011
PrF:MP412Zk Politologie3zk 1. 6. 2011
PrF:MP413Z Občanské právo procesní I419. 5. 2011
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo4zk 18. 6. 2011
podzim 2011
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP502Z Pracovní právo II - cvičení316. 12. 2011
PrF:MP502Zk Pracovní právo II4zk 5. 1. 2012
PrF:MP504Z Mezinárodní právo soukromé I412. 12. 2011
PrF:MP505Zk Právo duševního vlastnictví4zk 11. 1. 2012
PrF:MP506Z Obchodní právo II415. 12. 2011
PrF:MP509Z Rodinné právo - seminář28. 12. 2011
PrF:MP509Zk Rodinné právo4zk 13. 1. 2012
PrF:MP510Z Občanské právo procesní II - seminář326. 12. 2011
PrF:MP510Zk Občanské právo procesní II4zk 4. 1. 2012
PrF:MVV80K Právo specifické produkce318. 12. 2011
FSpS:p996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz113. 2. 2012
ESF:MPJ_PJPFD Präsentationstechniken und -fertigkeiten in Deutsch39. 1. 2012
jaro 2012
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MPX1 Odborná praxe I16. 9. 2012
PrF:MP601Z Mezinárodní právo soukromé II - cvičení29. 5. 2012
PrF:MP601Zk Mezinárodní právo soukromé II4zk 6. 6. 2012
PrF:MP604Z Obchodní právo III - seminář315. 5. 2012
PrF:MP604Zk Obchodní právo III6zk 29. 5. 2012
PrF:MP605Z Trestní právo hmotné I47. 5. 2012
PrF:MP606Z Správní právo I417. 5. 2012
PrF:MP609Z Právo Evropské unie I45. 4. 2012
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her8zk 18. 5. 2012
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie4zk 9. 5. 2012
podzim 2012
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MPX2 Odborná praxe II116. 1. 2013
PrF:MP701Z Správní právo procesní - seminář213. 12. 2012
PrF:MP701Zk Správní právo procesní3zk 7. 1. 2013
PrF:MP702Z Finanční právo I48. 1. 2013
PrF:MP703Z Trestní právo II - hmotné415. 12. 2012
PrF:MP705Z Pozemkové právo - seminář212. 12. 2012
PrF:MP705Zk Pozemkové právo3zk 3. 1. 2013
PrF:MP712Z Správní právo II312. 12. 2012
PrF:MP714Z Lidská práva a soudnictví - seminář24. 12. 2012
PrF:MP714Zk Lidská práva a soudnictví3zk 20. 12. 2012
PrF:MP724Z Právo mezinárodního obchodu - cvičení27. 12. 2012
PrF:MP724Zk Právo mezinárodního obchodu3zk 17. 12. 2012
PrF:MP726Z Právo Evropské unie II - seminář214. 12. 2012
PrF:MP726Zk Právo Evropské unie II3zk 22. 1. 2013
FSpS:c996 Zimní výcvikový kurz14. 2. 2013
jaro 2013
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MPX3 Odborná praxe III127. 5. 2013
PrF:MPX4 Odborná praxe IV127. 5. 2013
PrF:MP801Z Právo sociálního zabezpečení - cvičení225. 4. 2013
PrF:MP801Zk Právo sociálního zabezpečení3zk 12. 6. 2013
PrF:MP802Z Finanční právo II315. 5. 2013
PrF:MP803Z Mezinárodní právo veřejné I427. 5. 2013
PrF:MP804Z Trestní právo III - procesní - seminář27. 5. 2013
PrF:MP804Zk Trestní právo III6zk 6. 6. 2013
PrF:MP805Z Právo životního prostředí I412. 5. 2013
PrF:MP808Z Správní právo III - seminář215. 5. 2013
PrF:MP808Zk Správní právo III6zk 31. 5. 2013
podzim 2013
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP1003Z Diplomový seminář I410. 2. 2014
PrF:MP903K Vybrané problémy teorie práva - morální problémy v právu217. 12. 2013
PrF:MP904Z Právo životního prostředí II - seminář317. 12. 2013
PrF:MP904Zk Právo životního prostředí II3zk 6. 1. 2014
PrF:MP905Z Mezinárodní právo veřejné II - seminář319. 12. 2013
PrF:MP905Zk Mezinárodní právo veřejné II3zk 2. 1. 2014
PrF:MP929Z Finanční právo III - seminář218. 12. 2013
PrF:MP929Zk Finanční právo III3zk 10. 1. 2014
PrF:MV926K Právnické výpočty319. 12. 2013
PrF:MV934K Daňové řízení321. 12. 2013
jaro 2014
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP1004Z Diplomový seminář II48. 4. 2014
PrF:MP1006Z Diplomová práce71. 4. 2014
PrF:MP1007 Státní závěrečná zkouška SZk 5. 6. 2014

JUDr. Ing. Michael Šefčík, Ph.D.