MP213Z Ústavní právo I

Právnická fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Martin Dostál (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
Po 11:10–12:40 136, Po 13:30–15:00 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP213Z/01: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé sudé pondělí 15:05–16:35 208, J. Filip
MP213Z/02: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé liché pondělí 15:05–16:35 208, J. Filip
MP213Z/03: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé sudé pondělí 16:40–18:10 208, Z. Koudelka
MP213Z/04: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé liché pondělí 16:40–18:10 208, Z. Koudelka
MP213Z/05: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé sudé pondělí 18:15–19:45 208, Z. Koudelka
MP213Z/06: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé liché pondělí 18:15–19:45 208, J. Svatoň
MP213Z/07: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 258, P. Kandalec
MP213Z/08: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 258, P. Kandalec
MP213Z/09: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé sudé úterý 18:15–19:45 258, P. Kandalec
MP213Z/10: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každé liché úterý 18:15–19:45 258, P. Kandalec
MP213Z/11: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každou sudou středu 8:00–9:30 208, L. Vyhnánek
MP213Z/12: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každou lichou středu 8:00–9:30 208, L. Vyhnánek
MP213Z/13: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každou sudou středu 9:35–11:05 214, L. Vyhnánek
MP213Z/14: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každou lichou středu 9:35–11:05 214, L. Vyhnánek
MP213Z/15: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 258, V. Šimíček
MP213Z/16: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 258, V. Šimíček
MP213Z/17: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 258, V. Šimíček
MP213Z/18: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 258, V. Šimíček
MP213Z/19: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 258, K. Šimáčková
MP213Z/20: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 258, K. Šimáčková
MP213Z/21: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 215, L. Vyhnánek
MP213Z/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student rozumět základům teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, právni regulaci státní moci a její organizaci (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), základům vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců); student by měl být schopni interpretovat ustanovení ústavního pořádku či navazujících předpisů; měl by být schopen vytvořit odůvodněnou analýzu základních ústavněprávních problémů.
Osnova
 • Úvod do ústavního práva ČR. Moderní stát a jeho ústavní právo.
 • Pojem, předmět, prameny.
 • Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR.
 • Odpovědnost a sankce v ústavním právu.
 • Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR.
 • Mezinárodní a vnitrostátní právo.
 • Publikace právních předpisů.
 • Interpretace a aplikace norem v ústavním právu.
 • Ústavní koncepce ČR a její principy.
 • Sdružovací právo a právo politických stran v ČR Volební práva a jeho principy.
 • Volební procedura a její stádia. Prvky přímé demokracie v ústavním právu ČR.
 • Ústavněprávní základy územní organizace ČR.
 • Státní občanství ČR.
Literatura
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 556 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 330). ISBN 80-210-3254-5. info
 • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác.vyd. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2002. 264 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 306. ISBN 80-210-3023-2. info
Výukové metody
Semináře.
Metody hodnocení
Přednášky nepovinné, Cvičení povinná. Podmínky zápočtu stanoví seminarizující učitel.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.