MP213Z Ústavní právo I

Právnická fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Martin Dostál (cvičící)
JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
Po 11:10–12:40 136, Po 13:30–15:00 140
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP213Z/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 15:05–16:35 208, Z. Koudelka
MP213Z/02: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 15:05–16:35 208, Z. Koudelka
MP213Z/03: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 16:40–18:10 208, J. Svatoň
MP213Z/04: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 16:40–18:10 208, J. Svatoň
MP213Z/05: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 18:15–19:45 208, J. Svatoň
MP213Z/06: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 18:15–19:45 208, J. Svatoň
MP213Z/07: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 8:00–9:30 208, K. Šimáčková
MP213Z/08: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 8:00–9:30 208, K. Šimáčková
MP213Z/09: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 9:35–11:05 208, K. Šimáčková
MP213Z/10: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 9:35–11:05 208, K. Šimáčková
MP213Z/11: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 258, V. Šimíček
MP213Z/12: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 258, V. Šimíček
MP213Z/13: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 258, V. Šimíček
MP213Z/14: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 258, V. Šimíček
MP213Z/15: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 258, V. Šimíček
MP213Z/16: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 258, V. Šimíček
MP213Z/17: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 258, M. Podhrázký
MP213Z/18: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 258, M. Podhrázký
MP213Z/19: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 18:15–19:45 258, M. Dostál
MP213Z/20: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 18:15–19:45 258, M. Dostál
MP213Z/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ústavní právo seznamuje studenty se základy teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců).
Osnova
  • Úvod do ústavního práva ČR. Moderní stát a jeho ústavní právo. Pojem, předmět, prameny. Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR. Odpovědnost a sankce v ústavním právu. Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR. Mezinárodní a vnitrostátní právo. Publikace právních předpisů. Interpretace a aplikace norem v ústavním právu. Ústavní koncepce ČR a její principy. Sdružovací právo a právo politických stran v ČR Volební práva a jeho principy. Volební procedura a její stádia. Soudní kontrola voleb. Prvky přímé demokracie v ústavním právu ČR. Referendum v právní úpravě a praxi. Ústavněprávní základy územní organizace ČR. Pojem územní organizace státu. Unitární forma územní organizace ČR. Státní území a hranice ČR. Vymezení státního území ČR. Územně správní členění ČR. Hlavní město ČR. Státní občanství ČR. Pojem. Vývoj právní úpravy a její principy. Mezinárodní smlouvy. Způsoby nabývaní a pozbývání státního občanství obecně a podle platného práva.
Literatura
  • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 556 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 330). ISBN 80-210-3254-5. info
  • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác.vyd. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2002. 264 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 306. ISBN 80-210-3023-2. info
Metody hodnocení
Přednášky nepovinné, Cvičení povinná. Podmínky zápočtu stanoví seminarizující učitel.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.