Bc. Tomáš Vojtíšek

Program: FSS B-PSY Psychologie, bakalářský studijní program
Plán: FSS PSY71 Psychologie (prezenční)

Úspěšné kredity, studijní průměr a percentil
Úspěšné kredity
184
Studijní průměr
1,53 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi
21 % nejlepších studentů programu.

podzim 2018
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PG_PREZ_MU Dílna prezentace411. 12. 2018
FF:PH0192 Filosofie náboženství34. 1. 2019
FSS:PSY101 Uvedení do psychologie4zk 17. 12. 2018
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti5zk 20. 1. 2019
FSS:PSY105 Psychologie kognitivních procesů5zk 17. 1. 2019
FSS:PSY113 Fyziologie člověka3zk 18. 12. 2018
FSS:PSY151 Kulturní antropologie4zk 8. 1. 2019
FSS:PSY278 Základy práce s informačními zdroji127. 11. 2018
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou222. 12. 2018
jaro 2019
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 1. 2. 2019
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní4zk 20. 6. 2019
FSS:PSY103 Vývojová psychologie I5zk 13. 6. 2019
FSS:PSY106 Psychologie emocí a motivace5zk 22. 5. 2019
FSS:PSY117 Statistická analýza dat5zk 23. 6. 2019
FSS:PSY194 Úvod do kvalitativního výzkumu5zk 19. 6. 2019
FSS:PSY262 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví5zk 17. 6. 2019
FSS:PSY269 Dějiny psychologie5zk 6. 6. 2019
FSS:PSY275 Filozofické základy psychologického poznání4zk 22. 5. 2019
FSpS:p967 Tělesná výchova - Fitness jóga19. 5. 2019
podzim 2019
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSYb1040 Vývojová psychologie II5zk 29. 1. 2020
FSS:PSYb1070 Sociální psychologie I5zk 27. 12. 2019
FSS:PSYb1120 Metodologie psychologického výzkumu5zk 6. 1. 2020
FSS:PSYb1140 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka)32. 2. 2020
FSS:PSYb2520 Statistická analýza dat II.5zk 8. 1. 2020
FSS:PSYb2540 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení5zk 27. 1. 2020
FSS:SOCb2119 Sociologie pro nesociology6zk 14. 1. 2020
jaro 2020
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSYb1080 Sociální psychologie II5zk 23. 6. 2020
FSS:PSYb1550 Základy psychologie tvořivosti4zk 17. 5. 2020
FSS:PSYb2080 Imaginace a interpretace423. 6. 2020
FSS:PSYb2100 Psychologie zdraví a nemoci4zk 11. 9. 2020
FSS:PSYb2160 Etické problémy v psychologii4zk 26. 9. 2020
FSS:PSYb2220 Úvod do politické psychologie4zk 22. 5. 2020
FSS:PSYb2250 Studentská dobrovolnická praxe130. 9. 2020
FSS:PSYb2550 Psychologie individuálních rozdílů5zk 10. 6. 2020
FSS:PSYb2580 Integrace kognice, emocí a motivace5zk 23. 9. 2020
FSS:PSYb2590 Základy psychometriky5zk 2. 10. 2020
FSS:PSYb2940 Introduction to human affective and social neuroscience4zk 20. 5. 2020
podzim 2020
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSYb1110 Personální psychologie5zk 19. 1. 2021
FSS:PSYb1460 Duševní hygiena314. 12. 2020
FSS:PSYb2530 Rozhovor a pozorování v psychologii519. 2. 2021
FSS:PSYb2860 Psychologie a architektura425. 1. 2021
FSS:PSYb2930 Psycholog v řízení lidských zdrojů328. 1. 2021
FSS:PSYb2950 Behavioral Economics: Psychology Meets Economics415. 1. 2021
jaro 2021
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSYb1930 Seminář k bakalářské diplomové práci1019. 5. 2021
FSS:PSYs100 Obhajoba bakalářské práce SZk 15. 6. 2021
FSS:PSYs101 Metodologie psychologie SZk 15. 6. 2021
FSS:PSYs102 Obecná psychologie SZk 15. 6. 2021
FSS:PSYs103 Sociální psychologie SZk 15. 6. 2021
FSS:PSYs104 Vývojová psychologie SZk 15. 6. 2021
FSpS:p967 Tělesná výchova – Fitness joga113. 5. 2021

Bc. Tomáš Vojtíšek