Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS PSY71 Psychologie (dobíhající)
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční na dostudování, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

Bakalářská práce

Seminář k bakalářské diplomové práci studující zapisují před očekávaným odevzdáním diplomové práce, tedy v posledním semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1930Seminář k bakalářské diplomové práci J. Širůčekz 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty studující zapisují v pořadí dle doporučeného semestru zápisu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1010Uvedení do psychologie T. Řiháčekzk 1/1/04 1P
FSS:PSYb1020Psychologie osobnosti J. Širůčekzk 1/1/05 1Z
FSS:PSYb1030Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSYb1040Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1050Psychologie kognitivních procesů L. Štěpánkovázk 1/1/05 1P
FSS:PSYb1060Psychologie emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 2P
FSS:PSYb1070Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1080Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 4Z
FSS:PSYb1110Personální psychologie M. Vaculíkzk 1/1/05 5P
FSS:PSYb1120Metodologie psychologického výzkumu S. Ježekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1130Fyziologie člověka R. Romanzk 1/0/03 1P
FSS:PSYb1140Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. Kostínkováz 0/2/0 bloková výuka, celkem 50 hodin.3 3P
FSS:PSYb1170Statistická analýza dat S. Ježekzk 1/1/06 2Z
FSS:PSYb1510Kulturní antropologie R. Hytychzk 1/1/04 1P
FSS:PSYb1940Úvod do kvalitativního výzkumu T. Řiháčekzk 1/1/05 4Z
FSS:PSYb2520Statistická analýza dat II. S. Ježekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb2530Rozhovor a pozorování v psychologii D. Macekk 0/2/05 5P
FSS:PSYb2540Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení Z. Vybíralzk 0/2/05 3P
FSS:PSYb2550Psychologie individuálních rozdílů J. Širůčekzk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2580Integrace kognice, emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2590Základy psychometriky H. Cíglerzk 0/2/05 4Z
FSS:PSYb2620Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 5P
FSS:PSYb2690Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 2P
FSS:PSYb2750Filozofické základy psychologického poznání J. Šerekzk 1/1/04 2P
114 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty studující zapisují především ve druhém a třetím ročníku studia tak, aby v součtu s povinnými předměty a předměty všeobecného univerzitního základu dosáhli za studium celkového počtu 180 ECTS. Doporučený semestr zápisu je pouze návrhem, studující volí dle svého uvážení.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1100Psychologie výchovy a vzdělávání P. Pátková Daňsovák 1/1/04 5-
FSS:PSYb1430Psychologie adolescentů P. Macekzk 1/1/04 2-
FSS:PSYb1460Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 3-
FSS:PSYb1600Psychologie barev M. Šipulaz 1/1/02 3-
FSS:PSYb1710Psychologie sexuality A. Ševčíkováz 1/1/04 4-
FSS:PSYb1740Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/04 2-
FSS:PSYb2080Imaginace a interpretace J. Krásak 1/14 2-
FSS:PSYb2100 -- 0/0- 2-
FSS:PSYb2150Psychologie v celostní medicíně V. Canibalovázk 1/1/03 5-
FSS:PSYb2160 -- 0/0- 4-
FSS:PSYb2220Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/14 4-
FSS:PSYb2270 -- 0/0- 3-
FSS:PSYb2320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 5-
FSS:PSYb2600Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovák 1/1/05 6-
FSS:PSYb2610Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 0/2/05 5-
FSS:PSYb2640Psychologie dítěte předškolního věku L. Lacinovázk 1/1/04 6-
FSS:PSYb2790Zdraví a internet M. Šmahelováz 1/1/04 6-
FSS:PSYb2800Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/1/04 6-
FSS:PSYb2870Konstruktivistické metody v psychologii M. Filipz 0/2/04 3-
FSS:PSYb2900Sport Psychology J. Procházkaz 0/0/04 6-
FSS:PSYb2910General psychology as a story telling and adventure L. Kostroňz 0/0/04 4-
FSS:PSYb2930Psycholog v řízení lidských zdrojů T. Kratochvílz 0/0/03 6-
FSS:PSYb2950Behavioral Economics: Psychology Meets Economics M. Ďuriníkk 0/2/04 5-
77 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity