FSS PSY71 Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1930Seminář k bakalářské diplomové práci J. Širůčekz 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1010Uvedení do psychologie T. Řiháčekzk 1/1/04 1P
FSS:PSYb1020Psychologie osobnosti J. Širůčekzk 1/1/05 1Z
FSS:PSYb1030Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSYb1040Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1050Psychologie kognitivních procesů L. Štěpánkovázk 1/1/05 1P
FSS:PSYb1060Psychologie emocí a motivace J. Krauszk 1/1/05 2P
FSS:PSYb1070Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1080Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 4Z
FSS:PSYb1110Personální psychologie M. Vaculíkzk 1/1/05 5P
FSS:PSYb1120Metodologie psychologického výzkumu S. Ježekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb1130Fyziologie člověka R. Romanzk 1/0/03 1P
FSS:PSYb1140Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. Kostínkováz 0/2/0 bloková výuka, celkem 50 hodin.3 3P
FSS:PSYb1170Statistická analýza dat S. Ježekzk 1/1/06 2Z
FSS:PSYb1510Kulturní antropologie R. Hytychzk 1/1/04 1P
FSS:PSYb1940Úvod do kvalitativního výzkumu T. Řiháčekzk 1/1/05 4Z
FSS:PSYb2520Statistická analýza dat II. S. Ježekzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYb2530Rozhovor a pozorování v psychologii D. Macekk 0/2/05 5P
FSS:PSYb2540Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení Z. Vybíralzk 0/2/05 3P
FSS:PSYb2550Psychologie individuálních rozdílů J. Širůčekzk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2580Integrace kognice, emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 4P
FSS:PSYb2590Základy psychometriky H. Cíglerzk 0/2/05 4Z
FSS:PSYb2620Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 5P
FSS:PSYb2690Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 2P
FSS:PSYb2750Filozofické základy psychologického poznání J. Šerekzk 1/1/04 2P
114 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYb1100Psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 1/1/05 5-
FSS:PSYb1430Psychologie adolescentů P. Macekzk 1/1/04 2-
FSS:PSYb1460Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 3-
FSS:PSYb1600Psychologie barev M. Šipulaz 1/1/02 3-
FSS:PSYb1710Psychologie sexuality A. Ševčíkováz 1/1/04 4-
FSS:PSYb1740Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/04 2-
FSS:PSYb2080Imaginace a interpretace J. Krásak 1/14 2-
FSS:PSYb2100 -- 0/0- 2-
FSS:PSYb2150Psychologie v celostní medicíně V. Canibalovázk 1/1/03 5-
FSS:PSYb2160 -- 0/0- 4-
FSS:PSYb2220Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/14 4-
FSS:PSYb2270 -- 0/0- 3-
FSS:PSYb2320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 5-
FSS:PSYb2600Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovák 1/1/05 6-
FSS:PSYb2610Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 0/2/05 5-
FSS:PSYb2640Psychologie dítěte předškolního věku L. Šamánkovázk 1/1/04 6-
FSS:PSYb2790Zdraví a internet M. Šmahelováz 1/1/04 6-
FSS:PSYb2800Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/14 6-
FSS:PSYb2870Konstruktivistické metody v psychologii M. Filipz 0/2/04 3-
FSS:PSYb2900Sport Psychology J. Procházkaz 0/0/04 6-
FSS:PSYb2910General psychology as a story telling and adventure L. Kostroňz 0/0/04 4-
FSS:PSYb2930Psycholog v řízení lidských zdrojů T. Kratochvílz 0/0/03 6-
FSS:PSYb2950Behavioral Economics: Psychology Meets Economics J. Procházkak 0/2/04 5-
78 kreditů

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity