Mezinárodní a evropské právo (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D5MEV21 Interpretace v mezinárodním právu a právu EU • 100 %
PrF:D5MEV23 Společné politiky EU • 100 %
PrF:D5MEV24 Prostor svobody, bezpečnosti a práva • 100 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 100 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 100 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 50 %
6. semestr
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 100 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 67 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 67 %
PrF:D6MEV25 Ochrana lidských práv (evropská) • 67 %
PrF:D6MEV26 Vnější ekonomické vztahy EU, WTO • 67 %
PrF:D6MEV27 Aktuální vývoj práva EU • 67 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 67 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 67 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 33 %
4. ročník
7. semestr
PrF:DOPVPE01 Vybrané společné politiky EU • 50 %
PrF:DOPVPE04 Finanční, měnové a rozpočtové otázky EU • 50 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 50 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 50 %
PrF:DOPVPE02 Prostor svobody, bezpečnosti a práva • 25 %
PrF:DOPVPM10 Analýza judikatury SD EU • 25 %
PrF:DO2PEU02 Obecná část práva EU – interakce s národním právem, aplikace v členských státech (přednost, přímý účinek) • 25 %
PrF:DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) • 25 %
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 25 %
8. semestr
PrF:DPVP01 Příprava disertační práce - zahraniční stáž • 100 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 100 %
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 30. 9. 2023 11:22

Všechny obory fakulty