Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
zahrnout jen obhájené práce

Bischofová, Svatava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Vitamin D v potravinách a stanovení jeho dietární expozice v ČR

Hudcovská, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Prevence zdravotních důsledků u násilně rekrutovaných dětí a dětských obětí akcí nezákonných ozbrojených skupin

Jančeková, Kamila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Zkreslující faktory při zjišťování přívodu energie a mikronutrientů metodami 24hodinového recallu a záznamu

Kojecká, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Úkoly školy v podpoře výchovy ke zdraví a k pohybové aktivitě

Kosečková, Pavlína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Stopové prvky u jednostranně založených diet

Kunzová, Monika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Asociace mezi konzumací slazených nápojů a obezitou

Mrkvicová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Rehabilitace po totální endoprotéze kolenního kloubu

Olejníčková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Bazální metabolismus a výživová spotřeba ve vztahu k nadváze a obezitě

Pavlovska, Iuliia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Vztah mezi hodnotou CAVI indexu a metabolickým syndromem nebo jeho jednotlivými složkami

Riad, Abanoub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Conceptual Model of Undergraduate Dental Students' Oral Health Knowledge, Attitudes, and Behaviours

Saibertová, Simona

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Ověření datasetu pro monitoring tlakových lézí v souvislosti s úrovní znalostí sester

Vašíčková, Lia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Optimalizace mobility ve vozíku u spinálních pacientů

Vítková, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Fyzioterapeutické postupy jako součást dialyzační léčby

Winnige, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní plán: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Překážky kardiovaskulární rehabilitace v České republice