Počet výsledků: 18

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematická biologie a biomedicína: Biomedicínská bioinformatika PřF - Matematická biologie a biomedicína: Epidemiologie a modelování
zahrnout jen obhájené práce

Antonínová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Bakalářská práce: Metody výpočtu reprodukčního čísla u infekčních onemocnění

Bóna, Anatolij

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Bakalářská práce: Návrh a implementace algoritmu pro dolování znalostí z edukačně-medicínských dat

Davidová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Genealogická divergence afrických malých savců

Havlíčková, Michaela

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Vliv referenčního genomu na fylogenetickou rekonstrukci z ddRAD dat

Janská, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Bakalářská práce: Vliv nutrice dítěte v prvním roce života na vývoj složení střevního mikrobiomu

Jansová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Populační asociační studie – deficience lektinu vázající manózu a infekčních onemocnění v dětství

Kučerová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Bakalářská práce: Metody pro hodnocení vývoje populačního přežití

Lepková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Bakalářská práce: Kvantitativní hodnocení léčebné odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukémií

Mahel, Rostislav

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Vliv ionizujícího záření na intermediární metabolizmus: metabolomická studie na ptačím modelovém druhu

Masárová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Struktura repeatomu u vybraných zástupců rodu Boechera (brukvovité)

Mikušová, Viktória

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Dolování asociačních pravidel v nádorovém mikrobiomu

Mimrová, Dagmar

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Rychlost evoluce koronavirů

Mrhačová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Využití sekvenování s dlouhým čtením pro analýzu strukturních genomických variant

Ruláková, Hana

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Asociace složení mikrobiomu s molekulárními procesy nádoru kolorekta

Slámečková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Bakalářská práce: Analýza geografické dostupnosti zdravotní péče

Straková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Analýza chloroplastových genomů v rodu Boechera (brukvovité)

Vanovčanová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Optimization of bioinformatic pipeline for analysis of ITS regions using Illumina technique to determine composition and diversity of molds and yeasts in stool

Žáčková, Aneta

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Analýza sekvenčních variant u pacientů s vzácným onemocněním