Počet výsledků: 39

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
zahrnout jen obhájené práce

Mlčůchová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Metabolizace inhibitorů protonové pumpy v závislosti na genovém profilu pacienta

Moravčík, Ondrej

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Mikrovzorkování krve spojené s plně automatizovaným zpracováním vzorku a analýzou pomocí kapilární elektroforézy jako nový analytický nástroj pro osobní zdravotní diagnostiku

Pařízek, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Stanovení tyrozinkinázových inhibitorů pomocí LC MS pro účely terapeutického monitorování plazmatických koncentrací

Pavlíčková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Antimikrobiální účinek různých bylinných extraktů na rozmanité bakterie.

Pham, To Nhi

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Molekulárně-cytogenetické metody v reprodukční medicíně

Pokorná, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Úloha genu pro CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby

Poloňová, Tereza Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Stanovení aminokyselin v různých matricích

Pospíšilová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Možnosti použití syntetických, teplotně citlivých polymerů pro imobilizaci savčích buněk v in-cell NMR spektroskopii

Poulíková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Charakterizace histonů v patogenezi mužské neplodnosti

Reková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Dynamika vývoje rezistence na antibiotika u patogenů močových cest

Rýpar, Tomáš

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Využití paperfluidiky v diagnostice

Stejskalová, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Regulace Th1 odpovědi v CD4 T-lymfocytech u pacientů s alergickým eosinofilním astmatem

Šilhavíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Variabilita histonových posttranslačních modifikací u jedinců s normozoospermií

Šimíčková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Stanovení plazmatického uracilu pro predikci toxicity terapie fluorouracilem

Šmeringaiová, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Elektrochemický biosensor pro paralelní stanovení kreatininu a albuminu

Štolcová, Miriam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Vývoj a základní validace LC – MS metody pro stanovení antiepileptik v biologické matrici odebírané minimálně invazivním způsobem

Vidová, Lívia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Imunosensory na bázi transparentních elektrod

Volčeková, Tatiana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Stanovení interakce vybraných léčiv s biomembránami pomocí liposomální elektrokinetické chromatografie

Zámečníková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Nové přístupy studia interakcí proteinů s nukleovými kyselinami na nabitých površích.