Počet výsledků: 30

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Matematika se zaměřením na vzdělávání: Matematika se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Danešová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení na různých stupních škol

Dolečková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Řešení některých typů úloh z Pythagoriády

Ďurigová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Úlohy z matematické logiky v TSP a Scio testech

Foltýnová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Didaktické hry ve výuce matematiky

Frömmelová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Teorie grafů a její využití

Glézl, Róbert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Úlohy z rekreační matematiky pro žáky 2. stupně ZŠ

Guńková, Noemi

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Principy a metody konstrukce lineární perspektivy

Hamanová, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Florence Nightingale (1820-1910)

Hána, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Pascalovo pojednání o aritmetickém trojúhelniku

Hlávková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Paradoxy v matematice

Imrišová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Skalární součin vektorů a jeho užití

Košťál, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Prvočísla

Koukalová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Představy o geometrických pojmech u žáků devátých ročníků základních škol

Kyselka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Určitý a křivkový integrál a jeho aplikace

Lisý, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Eukleidovské a neusis konstrukce

Marek, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Projektivní geometrie a Plückerovy souřadnice

Pánek, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Komplexní čísla a komplexní funkce

Pavlásek, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Fraktály

Pokorná, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Čísla kolem nás

Pokorný, Alexandr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kartografie matematicky