Počet výsledků: 53

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PřF - Molekulární a buněčná biologie a genetika: Molekulární a buněčná biologie a genetika

Adamová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Molekulární mechanismy chemorezistence solidních nádorů

Arcidiacono, Orazio Angelo

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Epigenetické znaky diferenciace embryonálních kmenových buněk do kardiomyocytů

Bačovský, Václav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Genetika a epigenetika pohlavních chromozomů u Silene latifolia

Bárdy, Pavol

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Strukturní studie a aplikace bičíkatých fágů

Bobek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Molekulární interakce při formování a remodelaci alveolární kosti

Bohošová, Júlia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Zapojení nekódujících RNA do patogeneze renálního karcinomu

Cantara, Alessio

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Charakterizace nových ligandů G-kvadruplexů a bioinformatické analýzy nukleotidových sekvencí tvořících tyto struktury

Dúcka, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Proteiny rodiny Myb – nové úlohy v tumorigenezi a nádorové progresi

Fagherazzi, Paolo

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Role of p53 in the early phase DNA repair: Mechanism and its correlation with the function of the 53BP1 protein

Farkaš, Šimon

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Potenciál lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk pro přípravu buněk cévních progenitorů

Farkaš, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Potenciál lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk pro přípravu buněk cévních progenitorů

Finstrlová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Studium interakcí mezi fágem a hostitelskými buňkami stafylokoků

Gogela, Roman

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Studium evoluce systémů determinace pohlaví u rodu Silene

Hořák, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Objasnění funkce proteinu FSTL1 v mitochondriálním energetickém metabolismu in vitro a u srdečního selhání.

Hušáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Použití metody magnetických separací pro izolaci a detekci mykobakterií z biologického materiálu

Izadi, Nasim

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Electrochemical analysis of proteins at charged interfaces

Jesionek, Wojciech Krzysztof

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Srovnávací analýza struktury pohlavních chromozómů

Kadlčíková, Dita

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Využití metody FISH pro biologickou dozimetrii u pracovníků ve zdravotnictví v rizikových provozech a onkologických pacientů

Kalová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Mobilně vázaná rezistence ke kolistinu u gramnegativních bakterií: zdroje a diverzita

Kovařovic, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Srovnávací genomika klinicky významných druhů rodu Staphylococcus