Počet výsledků: 18

Obor/plán
PřF - Geografická kartografie a geoinformatika: Geografická kartografie a geoinformatika
zahrnout jen obhájené práce

Baránek, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Pokročilé zpracování lidarových dat v městském prostředí

Bočková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Analýza znečištění ovzduší metodami dálkového průzkumu Země na území Ukrajiny se zaměřením na vliv COVID-19

Bořil, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Využití VGE pro výuku prostorových úloh - role interakce

Göth, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Monitoring dopadů agrárních opatření pomocí DPZ

Grunová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Vliv vlastností přispěvatelů na kvalitu dat OpenStreetMap

Hanousek, Tomáš

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Hyperspektrální data jako zdroj informací o kvalitě vodních ploch

Hořava, Rostislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Mobilní aplikace pro podporu správy budov

Hruban, Damián

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Geoinformační přístupy k omezení degradace půdy zemědělskou činností

Chytrý, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Detekce fenologických fází plodin metodami dálkového průzkumu Země

Jeleňová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Analýza vlivu abiotických faktorů a uspořádání krajiny na současnou výnosnost

Kubíček, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Využití dat dálkového průzkumu Země v agendě obce s rozšířenou působností

Orlíček, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Koncepce chytrých regionů pro zlepšení mobility obyvatel (na příkladu sdílení kol a koloběžek).

Pavlačková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Využití metod kartografické vizualizace ve sportu

Ryglová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Automatická tvorba mapových rámů ZTM

Řehák, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Kvalita dat OpenStreetMap a její závislost na charakteristikách území

Semrád, Ladislav

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Kartografická vizualizace a mapy pro orientační běh.

Vodička, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Možnosti prediktivního modelování lesních požárů pomocí GIS

Žáčková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní plán: Geografická kartografie a geoinformatika
Diplomová práce: Problematika geografických názvoslovných seznamů ČÚZK.