Theses on a related topic (having the same keywords):

prostredky ochrany osobnosti, negatorni zaloba, ochrana osobnosti, legal means of protection of personal rights, eliminating action, general protection of personal rights, satisfakcni zaloba, protection of person, holding action, restitucni zaloba, satisfaction action, vseobecne osobnostni pravo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Cviček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní prostředky ochrany osobnosti | Theses on a related topic Display description

2.
Hadwigerová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany soukromí člověka | Theses on a related topic

3.
Povetz, Oskar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany osobnosti | Theses on a related topic

4.
Kantorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti versus svoboda projevu | Theses on a related topic

5.
Fiedler, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

6.
Golová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Cybersquatting a jiné případy neoprávněných zásahů do doménových jmen | Theses on a related topic

7.
Hastík, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

8.
Horáčková, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

9.
Jiříček, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na ochranu osobnosti ve vztahu k médiím | Theses on a related topic

10.
Sedlák, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

11.
Stehlík, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svoboda projevu versus ochrana osobnosti | Theses on a related topic

12.
Vlková, Renata maiden name: Hušková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

13.
Votava, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

14.
Adámek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na tělesnou integritu | Theses on a related topic

15.
Adamová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defence: Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

16.
Bakotová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zdravotní péče a ochrana osobnosti | Theses on a related topic

17.
Beňová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatnění protiprávně získaných důkazů v civilním řízení | Theses on a related topic

18.
Břízová, Iva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defence: Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu | Theses on a related topic

19.
Cvetlerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti v mezinárodním právu soukromém | Theses on a related topic

20.
Červinková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Ochrana osobnosti uchazeče o zaměstnání při přijímání do pracovního poměru | Theses on a related topic

21.
Čiháková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic

22.
Číhalová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nezákonné důkazy v civilním procesu | Theses on a related topic

23.
Deduch, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na ochranu osobnosti ve veřejných sdělovacích prostředcích | Theses on a related topic

24.
Dvořáková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na informační sebeurčení a nedovolené šíření sexuálních záznamů | Theses on a related topic

25.
Greiplová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada presumpce neviny a její projevy v trestním řízení | Theses on a related topic

26.
Hájek, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Svoboda slova a ochrana osobnosti v mediální praxi | Theses on a related topic

27.
Harvánek, Jaromír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Subjekty právních vztahů | Theses on a related topic

28.
Hobza, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada újmy způsobené na zdraví | Theses on a related topic

29.
Homolová, Barbara
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Občanskoprávní aspekty domácího násilí | Theses on a related topic

30.
Hrabal, Svatopluk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Práva a povinnosti novináře | Theses on a related topic

31.
Hušek, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Újma na zdraví | Theses on a related topic

32.
Chmela, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

33.
Chromková, Daniela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na informace ve vztahu k veřejné správě ČR | Theses on a related topic

34.
Jochman, Dávid
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži a občanskoprávní ochrana osobnosti | Theses on a related topic

35.
Kadlec, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Ochrana osobnosti uchazeče o zaměstnání při přijímání do pracovního poměru | Theses on a related topic

36.
Kafková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nároky pozůstalých při usmrcení fyzické osoby v důsledku protiprávního jednání škůdce | Theses on a related topic

37.
Kalivodová, Radana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty porodu v České republice | Theses on a related topic

38.
Kepert, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Držba a vydržení vlastnického práva k nemovitosti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Držba a vydržení vlastnického práva k nemovitosti | Theses on a related topic

39.
Král, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Střet ochrany majetku s ochranou osobnosti škůdce | Theses on a related topic

40.
Kubala, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Práva pacientů z pohledu soukromého práva

41.
Kučera, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Současné vývojové tendence práva na ochranu osobnosti | Theses on a related topic

42.
Kupsa, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Reklama a ochrana osobnosti | Theses on a related topic

43.
Lánská, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Negatorní ochrana proti imisím hluku | Theses on a related topic

44.
Lukášová Spilková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Zpravodajská a umělecká licence v kontrastu svobody projevu a ochrany osobnosti | Theses on a related topic

45.
Lukášová Spilková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Etické otázky zobrazení osob v dokumentární a žurnalistické fotografii | Theses on a related topic

46.
Lysoněk, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní prostředky ochrany osobnosti | Theses on a related topic

47.
Moravec, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Svoboda médií v kolizi s právy třetích osob | Theses on a related topic

48.
Němcová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nové formy reklamy a právo | Theses on a related topic

49.
Nohejl, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Možnosti ochrany osoby v trestním řízení | Theses on a related topic

50.
Novotná, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defence: Vztah práva na informace a veřejného zájmu optikou „náhubkového zákona" | Theses on a related topic