Theses on a related topic (having the same keywords):

proveniencia, vulkanicke sklo, statisticke vyhodnotenie, obsidian, provenance, la-icp-ms, volcanic glass, statistical evaluation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Sroková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Provenience a transportní původ dnových splavenin v Algal a Bohemian streams na ostrově Jamese Rosse | Theses on a related topic Display description

2.
Čopjaková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Geological Sciences
Dissertation defense: Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství | Theses on a related topic

3.
Dillingerová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: LA-ICP-MS analýza skleněných materiálů | Theses on a related topic

4.
Dillingerová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Využití LA-ICP-MS pro forenzní analýzu skel | Theses on a related topic

5.
Dosoudilová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Gelová elektroforéza značených oligonukleotidů | Theses on a related topic

6.
Drápalová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrografická a geochemická charakteristika zdrojů obsidiánu v Turecku. | Theses on a related topic

7.
Dvořáková, Magda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Statistické vyhodnocení analýz geologických vzorků | Theses on a related topic

8.
Francírek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Odraz zvětrávacích procesů v moderních fluviálních sedimentech v okolí Zlína | Theses on a related topic

9.
Francírek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Sedimentárně geologické studium neogenních sedimentů karpatské předhlubně v oblasti Vizovických vrchů | Theses on a related topic

10.
Gadas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. | Theses on a related topic

11.
Gilíková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon) | Theses on a related topic

12.
Grulichová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: LA-ICP-MS pro distribuci prvků v otolitech | Theses on a related topic

13.
Grulichová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: 2D mapování otolitů metodou LA-ICP-MS. | Theses on a related topic

14.
Grydilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Současný stav a provenience lithothamniových vápenců historických památkových objektů města Brna | Theses on a related topic

15.
Hložková, Michaela maiden name: Vaňková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium rozložení prvků v močových kamenech pomocí laserové ablace | Theses on a related topic

16.
Holbík, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Odraz zvětrávacích procesů v moderních fluviálních sedimentech v okolí Zlína | Theses on a related topic

17.
Horáková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Provenience klastického materiálu neogenních sedimentů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

18.
Hreus, Sebastián
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Složení minerálů ze skupiny cordieritu z vybraných lokalit granitických pegmatitů moldanubika | Theses on a related topic

19.
Husáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kde se akumulují nanočástice? | Theses on a related topic

20.
Jaegerová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika mezinárodního obchodu s uměním | Theses on a related topic

21.
Jílková, Simona Rozárka maiden name: Kaupová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium diageneze kostí pomocí LA-ICP-MS | Theses on a related topic

22.
Jiránková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Využití laserové ablace ve spojení s ICP-MS pro analýzu archeologických materiálů | Theses on a related topic

23.
Jurenka, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika vulkanickych skel | Theses on a related topic

24.
Krajčovičová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium distribuce prvků v zubech a kostech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP-MS) | Theses on a related topic

25.
Krajčovičová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium distribuce prvků v biominerálech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP-MS) | Theses on a related topic

26.
Kurdíková, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Degradace stavebních materiálů Minoritského kláštera | Theses on a related topic

27.
Macek, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Studium chemismu pozdních turmalínů z granitických pegmatitů a jejich vztah ke složení okolních hornin
Advanced Master's thesis defense: Studium chemismu pozdních turmalínů z granitických pegmatitů a jejich vztah ke složení okolních hornin | Theses on a related topic

28.
Malíková, Radana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium chemického složení kostní tkáně užitím LA-ICP-MS a elektronové mikrosondy | Theses on a related topic

29.
Malý, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Složení minerálů ze skupiny vesuvianu z vybraných lokalit kontaktních skarnů Českého masívu | Theses on a related topic

30.
Medvecký, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: LA-ICP-MS analýza vzácných geologických vzorků | Theses on a related topic

31.
Němec, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic

32.
Nováková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení těžkých kovů v rybích šupinách metodou ICP-MS | Theses on a related topic

33.
Nováková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Metoda ICP-MS pro analýzu rybích kalcifikovaných tkaní. | Theses on a related topic

34.
Petřík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Master's thesis defence: Petroarcheologický výzkum tzv. ostatní kamenné industrie z Tellu Arbid Abyad v Sýrii | Theses on a related topic

35.
Pospíchalová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Studium geologických metriálů pomocí LA-ICP-MS | Theses on a related topic

36.
Pospíchalová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium geologických metriálů pomocí LA-ICP-MS | Theses on a related topic

37.
Příhodová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Distribuce platiny v orgánech myší léčených cytostatiky | Theses on a related topic

38.
Přikryl, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Chemické složení Fe-obsahujících berylů z granitických pegmatitů | Theses on a related topic

39.
Skřápková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie minerálů skupiny turmalínu v Li-pegmatitu Lhenice | Theses on a related topic

40.
Staňková, Alice
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Nové metody stanovení prvku ve vzorcích popílku | Theses on a related topic

41.
Šedivý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi | Theses on a related topic

42.
Štěpánková, Kateřina maiden name: Proksová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové ablace ve spojení s ICP-MS spektrometrií | Theses on a related topic

43.
Štěpánková, Kateřina maiden name: Proksová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Povrchové mapování pomocí plazmové spektrometrie s využitím laseru | Theses on a related topic

44.
Štossová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Využití molekulově imprintovaných polymerů pro analýzu metaloproteinů | Theses on a related topic

45.
Štůlová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Využití LA-ICP-MS ve forenzní analýze - analýza povýstřelových zplodin | Theses on a related topic

46.
Štůlová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Využití LA-ICP-MS ve forenzní analýze - analýza povýstřelových zplodin | Theses on a related topic

47.
Švecová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zdroje obsidiánu ve střední Evropě a možnosti jejich odlišování | Theses on a related topic

48.
Švecová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika vulkanických skel z Karpat a jejich využívání v pravěku | Theses on a related topic

49.
Tenorová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Studium distribuce prvků ve vzorcích zubů pomocí LA-ICP-MS | Theses on a related topic

50.
Tenorová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Analýza kosterních pozůstatků pomocí laserové ablace | Theses on a related topic