Theses on a related topic (having the same keywords):

brno, ceramics, archeologie, keramika, archaeology, stredovek, middle ages, 15. stoleti, spilberk, bailey, parkan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šmidová, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech na příkladu nálezů z Mečové 2 v Brně | Theses on a related topic Display description

2.
Bergerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Středověká a raně novověká kuchyňská a stolní keramika z hradu Špilberk | Theses on a related topic

3.
Doležel, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech odpadních jímek z nádvoří Staré radnice v Brně | Theses on a related topic

4.
Kochan, Šimon
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Nálezový soubor ze středověké studny benediktinského proboštství v Brně Komárově | Theses on a related topic

5.
Čiháčková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Dům U Zlatého orla, nám. Svobody 1/ Česká 2. Městská parcela do poloviny 16. století v odrazu hmotné kultury | Theses on a related topic

6.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Museology
Bachelor's thesis defence: Realizace výstavy "Hrad Lelekovice"
Bachelor's thesis defence: Předhradí Lelekovic podle výzkumu z roku 1989

7.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Keramická produkce 2. poloviny 15. století v Brně | Theses on a related topic

8.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vypovídací hodnota archeologických pramenů z odpadní jímky v Orlí 19/21 v kontextu středověkého Brna | Theses on a related topic

9.
Staňková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Brněnská předměstská osada Novosady v odrazu hmotné kultury | Theses on a related topic

10.
Bělinová, Kateřina Denise maiden name: Kožíšková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Master's thesis defence: Hrnčířské výrobní centrum specializované na výrobu tyglíkovitých lampiček v Kutné Hoře | Theses on a related topic

11.
Blaha, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Osídlení kultury středodunajských popelnicových polí na jihovýchodním svahu sprašové terasy v prostoru dnešní ulice Josefská (k. ú. Brno-město) | Theses on a related topic

12.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Museology
Bachelor's thesis defence: Realizace výstavy "Hrad Lelekovice"
Bachelor's thesis defence: Předhradí Lelekovic podle výzkumu z roku 1989

13.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology, Archaeology
Dissertation defence: Předhradí moravských a slezských hradů ve vrcholném a pozdním středověku. Případová studie Vildenberk | Theses on a related topic

14.
Novotná, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Keramické nálezy z výzkumu hradu v Náměšti nad Oslavou a otázka formování vrcholně středověké keramiky na východním okraji Českomoravské vrchoviny | Theses on a related topic

15.
Popelka, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Laténské sídliště v Blažovicích v kontextu pozdně laténského osídlení jižní Moravy | Theses on a related topic

16.
Přibylová, Michala
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Předlokační osídlení jižní části historického jádra Brna a jeho přerod v městský organismus v archeologických pramenech získaných v rámci archeologického výzkumu parcely Orlí 19-21. | Theses on a related topic

17.
Schenk, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Velehrad - archeologické prameny k bývalému cisterciáckému klášteru | Theses on a related topic
Dissertation defence: Velehrad - archeologické prameny k bývalému cisterciáckému klášteru | Theses on a related topic

18.
Slavíček, Karel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Keramické poháry z hradu Rokštejna | Theses on a related topic

19.
Šimík, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vývoj zástavby Uherského Brodu ve vrcholném středověku na základě nálezové situace z parcely č. 120 na Masarykově náměstí | Theses on a related topic

20.
Špinlerová, Anežka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza dochovaných dokladů textilu v kontextu každodenního života středověkého a raně novověkého Brna | Theses on a related topic

21.
Wilczek, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Hrnčířské dílny ve Višňové v kontextu laténského osídlení povodí řeky Jevišovky | Theses on a related topic

22.
Zikmundová, Eva maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Průzkum a konzervace archeologické keramiky | Theses on a related topic

23.
Žaža, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Agrární zázemí zaniklých vesnic v polesí Aleje | Theses on a related topic

24.
Bartíková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení souborů středověké glazované keramiky z města Jihlavy a hradu Rokštejna | Theses on a related topic

25.
Bernášek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Nože a řemeslné nástroje z hradu Rokštejna | Theses on a related topic

26.
Červená, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Nově prozkoumané situace horákovského osídlení z polohy Těšetice-Kyjovice „Sutny“ | Theses on a related topic

27.
Čižmářová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Laténské sídliště v Brně - Slatině, pol. "Švédské valy" | Theses on a related topic

28.
Dejmal, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Hrad ve Veselí nad Moravou, příspěvek k podobě feudálních sídel ve střední Evropě | Theses on a related topic

29.
Dohnalová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Archaeology, History of Arts
Master's thesis defence: Středověké sakrální stavby a jejich doklady na Moravských hradech | Theses on a related topic

30.
Dvořák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení zahloubeného suterénu v areálu horního hradu Rokštejna | Theses on a related topic

31.
Fojtíková, Hana maiden name: Sedlářová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Keramický soubor z tvrze Tečovice (okr. Zlín) | Theses on a related topic

32.
Hromádková, Vendula
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Sídelní areál popelnicových polí u Jiříkovic | Theses on a related topic

33.
Jáni, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Odraz hmotnej kultúry v archeologických prameňoch na príklade obj. č. 54 z druhej polovice 15. storočia z Dominikánskej ulice 5 v Brne | Theses on a related topic

34.
Kochan, Šimon
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy | Theses on a related topic

35.
Macháňová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Hmotná kultura na příkladu drobných kovových předmětů 13. - 15. století v jihlavském mikroregionu | Theses on a related topic

36.
Macholdová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Zpracování archeologického materiálu z pernštejnských hradů Aueršperk, Pyšolec a Zubštejn | Theses on a related topic

37.
Ostrý, Ctibor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Sociotopografie města Brna ve 14. století | Theses on a related topic

38.
Oulehla, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Příkop jako součást nejstaršího opevnění hradu Rokštejna. Analýza archeologického materiálu ze spodních výplní příkopu. | Theses on a related topic

39.
Pejchal, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Zpracování nálezů z objektů č. 7 a 17 z Dominikánské ulice v Brně | Theses on a related topic

40.
Staněk, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Ženský klášter v Doubravníku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ženský klášter v Doubravníku | Theses on a related topic

41.
Těsnohlídek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení keramického souboru ze zánikového horizontu dolního paláce hradu Rokštejna | Theses on a related topic

42.
Těsnohlídková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defence: Středověké keramické lampy v Jihlavě a na Starých Horách u Jihlavy | Theses on a related topic

43.
Těsnohlídková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení archeologických nálezů z areálu obléhacího stanoviště v trati Ohrada u hradu Lichnice | Theses on a related topic

44.
Trávníčková, Barbora Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Laténské osídlení Polešovic v polohách „Torštot“ a „Nivy“ (výzkumy Slováckého muzea z 60. - 70. let 20. století) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Laténské osídlení Polešovic v polohách „Torštot“ a „Nivy“ (výzkumy Slováckého muzea z 60. - 70. let 20. století) | Theses on a related topic

45.
Vachůtová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Keramika z mladší a pozdní doby římské na Moravě | Theses on a related topic

46.
Vichrová, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defence: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech na příkladu objektu č. 638 z poloviny 15. století z Dominikánské ulice 5 v Brně | Theses on a related topic

47.
Vichrová, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Brněnské předměstí Ante portam Brunnense z pohledu archeologie. K možnostem studia hmotné kultury a struktury zástavby | Theses on a related topic

48.
Vohryzek, Stanislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Středověká keramika Brna (na příkladu objektů č. 1, 10, 15, 16 z Mečové ulice 2) | Theses on a related topic

49.
Wolf, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defence: Počátky středověkého osídlení na česko-slezském pomezí východně Krkonoš (se zvláštním zřetelem k JV Podkrkonoší) | Theses on a related topic

50.
Zubalík, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Hrad Přerov v údělné epoše (2. pol. 11. - 12. stol.) - na základě výzkumů ARÚAVČR - Přerov - Horní nám. 8-9, 21, s přihlédnutím k dalším výzkumům v areálu historického jádra Přerova | Theses on a related topic