Theses on a related topic (having the same keywords):

zdroje svoru, stare zamky, rany stredovek, brno-lisen, morava, cucice u oslavan, svojanov, kamieniec zabkowicki, altenhof u gars am kamp, svorove zernovy, turmaliny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Ondráček, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Svory jako suroviny raně středověkých žernovů na Moravě | Theses on a related topic Display description

2.
Macholdová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Územní rozšíření šipek s trnem | Theses on a related topic

3.
Adamec, Peter
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání nevidomých na Moravě formou ústavní péče do roku 1950 | Theses on a related topic

4.
Bača, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Letecké boje nad Moravou v letech 1939 - 1945 ve světle archeologických pramenů. | Theses on a related topic

5.
Bajerová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Člověk jako budovatel a obhájce hradeb 9. až 12. stol. ve střední Evropě | Theses on a related topic

6.
Balážová, Zuzana maiden name: Drličková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Člověk a šibenice na jižní Moravě | Theses on a related topic

7.
Balcárková, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní Lán" | Theses on a related topic

8.
Balcárková, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic

9.
Bařina, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Cartography and Geoinformatics)
Master's thesis defence: Návrh koncepce a legendy mapy folklórních prvků na příkladu jihomoravské etnografické oblasti | Theses on a related topic

10.
Bayer, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Mladohradištní pohřebiště ve Šlapanicích u Brna a soudobá pohřebiště na Brněnsku. | Theses on a related topic

11.
Bělík, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defense: „Za císaře a za vlast.“ Dynastický a zemský patriotismus u moravské šlechty druhé poloviny 19. století. | Theses on a related topic

12.
Bělohoubek, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Konfrontace velkých zeměpanských měst na Moravě s husitstvím v době po zániku lucemburské sekundogenitury | Theses on a related topic

13.
Beran Cimbůrková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Anthropology
Dissertation defense: Pohřebiště v Mladé Boleslavi v kontextu pohřebního ritu 10. - 12. století | Theses on a related topic

14.
Bínová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Raně středověký oděv a jeho rekonstrukce ve světle výzkumů Znojma - Hradiště | Theses on a related topic

15.
Bodnár, Nikolas
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Podmínky výskytu říčního dřeva v říční síti severní části Hornomoravského úvalu | Theses on a related topic

16.
Bodnárová, Nikola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Hraničný spor o "Dubowy diel" | Theses on a related topic

17.
Bolom-Kotari, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Auxiliary Historical Sciences
Dissertation defense: Pečeti moravských premostrátů v letech 1436 - 1784. Sfragistika představených a konventů v kontextu jejich diplomatického materiálu | Theses on a related topic

18.
Borek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Vznik zemědělské rady pro markrabství moravské | Theses on a related topic

19.
Borková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archaeology, German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Služebná organizace ve střední Evropě. Archeologická, historiografická a toponomastická perspektiva | Theses on a related topic

20.
Březina, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Czech History
Dissertation defense: Rytířský stav na Moravě v raném novověku | Theses on a related topic

21.
Cahová, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Křížové cesty moravského malíře F. A. Šebesty - Sebastiniho | Theses on a related topic

22.
Cidlina, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Maxmilián Lamberg a francouzská osvícenecká inspirace na Moravě | Theses on a related topic

23.
Černušák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Advanced Master's thesis defense: Proměny řeholního života na Moravě od pozdního středověku do doby moderní | Theses on a related topic

24.
Červená, Radana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Czech History
Dissertation defense: Rodina Trappů v Brně. V kontextu doby a současníků. | Theses on a related topic

25.
Dáňa, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Humanities / Film and Audio-Visual Culture Studies, History
Bachelor's thesis defense: Zemské brány: Neprávem opomíjený fenomén Čech a Moravy doby knížecí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Krycí jméno Toman: Historičtí poradci a tvorba filmového obrazu dějin 20. století | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Krycí jméno Toman: Historičtí poradci a tvorba filmového obrazu dějin 20. století | Theses on a related topic

26.
David, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defense: Zemská politika a státní finance na Moravě v 17. století | Theses on a related topic

27.
Dejmal, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Hrad ve Veselí nad Moravou, příspěvek k podobě feudálních sídel ve střední Evropě | Theses on a related topic

28.
Dohnalová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Archaeology, History of Arts
Master's thesis defence: Středověké sakrální stavby a jejich doklady na Moravských hradech | Theses on a related topic

29.
Doležel, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Vnitřní poměry v mužských premonstrátských klášterech na středověké Moravě | Theses on a related topic

30.
Dostal, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Subkultura milovníků napoleonských válek aktivně se účastnících jejich rekonstrukcí | Theses on a related topic

31.
Drápala, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Advanced Master's thesis defense: Trhy v podhůří vnějších západních Karpat v době předindustriální (teze disertační práce) | Theses on a related topic

32.
Dresler, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Opevnění Pohanska u Břeclavi | Theses on a related topic

33.
Drkal, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Slovanská hradiště na Opavsku

34.
Drlička, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Physical Geography)
Master's thesis defence: Sucha na Moravě a ve Slezsku | Theses on a related topic

35.
Dufková, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Emblematický koncept maleb v knihovním sále zámku Náměšť nad Oslavou | Theses on a related topic

36.
Dvořáková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Synagoga Agudas Achim v tvorbě Otto Eislera | Theses on a related topic

37.
Džuberová, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR (vybrané aspekty) | Theses on a related topic

38.
Eichmeierová, Linda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies, History
Bachelor's thesis defense: Česká politika na Brněnsku v zrcadle zemských a říšských voleb v letech 1861-1891 | Theses on a related topic

39.
Fárková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / History of Arts, Italian Language and Literature
Master's thesis defence: Brněnský kreslíř a malíř Jan Kutálek | Theses on a related topic

40.
Fiedlerová, Naďa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Administration, History
Master's thesis defence: Morava v roce 1253

41.
Filipová, Margita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Hrnčiarske pece na území Moravy a Slovenska so zameraním na pec z Hrušovan u Brna | Theses on a related topic

42.
Filipová, Margita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Prstencové misky v strednom Podunajsku | Theses on a related topic

43.
Filoušová, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Počátky knihtisku na Moravě | Theses on a related topic

44.
Folprecht, Michael
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Moravská politická hnutí v letech 1989 - 2005 | Theses on a related topic

45.
Forst, Matěj
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Hradišťko I. Raně středověké nížinné hradisko u Kolína | Theses on a related topic

46.
Frantová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Milánský Diptych z pěti částí | Theses on a related topic

47.
Frýbová, Pavlína maiden name: Valová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Serpentinity jako suroviny broušených artefaktů ve východní části střední Evropy | Theses on a related topic

48.
Gajdůšková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Jazyk a jazyková specifika v tvorbě spisovatelky Františky Pecháčkové | Theses on a related topic

49.
Galušková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Květena okolí Uherského Ostrohu | Theses on a related topic

50.
Gánovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrografické složení brousků z germánských sídlišť na jižní Moravě | Theses on a related topic