Theses on a related topic (having the same keywords):

analyza dat, adaptive learning, diktaty, chybne odpovede, ciarky, umime cesky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Briatková, Mária
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Dobývanie znalostí z e-learningových dát | Theses on a related topic Display description

2.
Cibík, Jozef
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Komponenta pro manipulaci s daty analytického systému CopAS | Theses on a related topic

3.
Černý, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Analýza peer assessmentu v rámci kurzu Kreativní práce s informacemi | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza peer assessmentu v rámci kurzu Kreativní práce s informacemi | Theses on a related topic

4.
Denár, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Data retention v České republice po 1. říjnu 2012: technologicko-etický pohled na rozsah uchovávaných údajů | Theses on a related topic

5.
Dendis, Ivan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vývoj frameworku pro detekci a vizualizaci anomálií v datech | Theses on a related topic

6.
Diatelová, Irena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
Master's thesis defence: Analýza chyb v diktátech žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

7.
Dostál, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Imaging Methods and Medical Physics / Medical Physics
Dissertation defense: Pokročilá analýza MR obrazu míchy | Theses on a related topic

8.
Duničková, Martina
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza výukových dat ze systému Umíme česky | Theses on a related topic

9.
Effenberger, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Artificial intelligence and data processing / Artificial intelligence and data processing
Master's thesis defence: Adaptive Learning of Programming | Theses on a related topic

10.
Eibenová, Patrícia
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Advanced Master's thesis defense: Adaptive learning processes in a process-oriented Learning management system | Theses on a related topic

11.
Fryš, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Citace.com: datový audit v kontextu zlepšování kvality služeb | Theses on a related topic

12.
Gmiterko, Dominik
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Metody pro výpočet podobnosti výukových položek | Theses on a related topic

13.
Habrovanská, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Analýza jazykových chyb v českých textech vysokoškolských studentů a její využití v praxi | Theses on a related topic

14.
Habrovanská, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Analýza jazykových chyb v českých textech vysokoškolských studentů a její využití v praxi | Theses on a related topic

15.
Hapala, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Program pro podobnostní vyhledávání a správu databáze hmotnostních spekter proteinů | Theses on a related topic

16.
Hesko, Branislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Analýza a zpracování obrazových dat pro účely diagnostiky plazmatu | Theses on a related topic

17.
Hierweg, Richard
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Optimalizace vybraných podnikových procesů | Theses on a related topic

18.
Homola, Daniel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Projekce výukových položek do roviny | Theses on a related topic

19.
Khokhlova, Elena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Musicology
Dissertation defense: Opera Houses Online: Marketing Sophisticated Art in the Age of Big Data and Social Media | Theses on a related topic

20.
Kmeť, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR | Theses on a related topic

21.
Kolářová, Barbora maiden name: Trifanová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
Bachelor's thesis defense: Analýza chyb v diktátech žáků po absolvování 1. stupně ZŠ | Theses on a related topic

22.
Komenda, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Monitorování a hodnocení forem výuky informatických oborů | Theses on a related topic

23.
Končák, David
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza dat z výukového webu Umíme česky | Theses on a related topic

24.
Krpenská, Yveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Zpracování sady cvičných diktátů pro webový portál | Theses on a related topic

25.
Kryčerová, Alice
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Nursing / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Kritická analýza dat Národního onkologického registru z pohledu pediatrické onkologie | Theses on a related topic

26.
Langrová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Testování statistických hypotéz | Theses on a related topic

27.
Laštůvka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Importy dat z relační databáze do OLAP datových kostek | Theses on a related topic

28.
Makovník, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Online simulátor logické úlohy Edge matching puzzle | Theses on a related topic

29.
Mertel, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Dynamická geovizualizace dopravního modelu | Theses on a related topic

30.
Mužík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní informační systém pro standardizovanou analýzu populačních onkologických dat | Theses on a related topic

31.
Navrátilová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Příležitosti k podnikání v suburbánní oblasti města Brna | Theses on a related topic

32.
Pařilová, Tereza
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Vizualizace obsahu internetových diskuzí | Theses on a related topic

33.
Pavlíčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Systém pro analýzu nestrukturovaných dat pro marketingové účely | Theses on a related topic

34.
Pavliš, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Interaktivní softwarové nástroje pro hodnocení vlivů stresorů v monitoringu životního prostředí | Theses on a related topic

35.
Príborská, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Fenomén hnutí Quantified self | Theses on a related topic

36.
Pribula, Dávid
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Deep Learning for Educational Data | Theses on a related topic

37.
Růženecký, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Analýza počítačové gramotnosti u seniorů | Theses on a related topic

38.
Slivka, Norbert
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Automatizované metody určování důležitosti pojmů pro procvičování | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Automatizované metody určování důležitosti pojmů pro procvičování | Theses on a related topic

39.
Strehovský, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Moderní metody získávání a zpracování biomedicínských dat | Theses on a related topic

40.
Škvařil, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
Bachelor's thesis defense: Návrh algoritmu pro vyhodnocení bezkontextových pravopisných chyb | Theses on a related topic

41.
Škvařil, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
Master's thesis defence: Diagnostický diktát pro vyhodnocení znalostí českého pravopisu | Theses on a related topic

42.
Švancara, Dušan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza strukturovaných dat z distribuovaných úložišť | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza strukturovaných dat z distribuovaných úložišť | Theses on a related topic

43.
Vašáková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Analýza pracovní schopnosti u českých zaměstnanců | Theses on a related topic

44.
Veselá, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Postoje studentů oboru Evropská hospodářská, správní a kulturní studia k zaměstnání ve veřejné správě | Theses on a related topic

45.
Veselá, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Odraz vývoje české ekonomiky v průzkumech veřejného mínění | Theses on a related topic