Theses on a related topic (having the same keywords):

mnohocetny myelom, hmotnostni spektrometrie, two dimensional gel electrophoresis, mass spectrometry, separacni techniky, separation techniques, multiple myeloma, dvourozmerna gelova elektroforeza, biomarker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology | Theses on a related topic Display description

2.
Lapčík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metoda SWATH-MS a její využití v proteomické analýze nádorů prsu | Theses on a related topic

3.
Novosadová, Soňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Role mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

4.
Synáček, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Kombinace separačních technik a hmotnostní spektrometrie pro proteomickou analýzu ječmene | Theses on a related topic

5.
Zigáčková, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy proteomu rostlin a jejich využití při studiu role hormonálních regulací | Theses on a related topic

6.
Adamec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Master's thesis defence: Schiffovy baze odvozené od diaminoglykolurilu | Theses on a related topic

7.
Bábovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Proteiny rodiny thymosinů a jejich úloha v tumorigenezi | Theses on a related topic

8.
Bazelová, Natalie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantitativní profilování metabolitů tryptofanu v suché krevní kapce | Theses on a related topic

9.
Bělehrad, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Kapilarní elektroforéza pro separaci Se specií | Theses on a related topic

10.
Bešše, Lenka maiden name: Kubiczková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Role of microRNA in the pathogenesis of multiple myeloma | Theses on a related topic

11.
Bezděková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza fenotypu v rámci diferenciace hematopoetických kmenových buněk do B lymfocytární řady u monoklonálních gamapatií | Theses on a related topic

12.
Bilíková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Imunosupresivní buňky a jejich význam u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

13.
Bílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředí | Theses on a related topic

14.
Bollová, Božena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Cirkulující dlouhé nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

15.
Brožová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Analýza genových interakcí na základě mikročipů a CGH čipů a jejich využití jako prediktorů u pacientů s mnohočetným myelomem | Theses on a related topic

16.
Cvingráfová, Eliška maiden name: Roupcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy v kombinaci s hmotnostní spektrometrií v bioanalytické chemii | Theses on a related topic

17.
Daňková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulární analýza gamma-delta T-buněčných receptorů přítomných u pacientů s hematoonkologickým onemocněním | Theses on a related topic

18.
Duchovná, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

19.
Ďurč, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení olova v suchých krevních skvrnách pomocí DLTV ICP MS | Theses on a related topic

20.
Dyčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

21.
Džatko, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: DNA kvadruplex formující segmenty v nekodujících oblastech FGFR3 genu. | Theses on a related topic

22.
Eklová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Analýza mykolových kyselin hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí/ionizací za účasti matrice | Theses on a related topic

23.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinových biomarkerů metodou selected reaction monitoring | Theses on a related topic

24.
Foltynová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Study of sample preparation for biological applications ICP MS | Theses on a related topic

25.
Fröhlich, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza bialelických delecí u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí array CGH | Theses on a related topic

26.
Gajdošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biooxidace arsenopyritu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans | Theses on a related topic

27.
Gallová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha mikroprostředí v rezistenci B-buněčných leukémií a lymfomů na chemo-imuno terapii | Theses on a related topic

28.
Gráfová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Tetraspaniny u maligních onemocnění | Theses on a related topic

29.
Gromesová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Dlouhé nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

30.
Hajtmanová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Bioanalytical chemistry)
Bachelor's thesis defense: Hmotnostní spektrometrie kyseliny retinové | Theses on a related topic

31.
Hapala, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Program pro podobnostní vyhledávání a správu databáze hmotnostních spekter proteinů | Theses on a related topic

32.
Hatlapatková, Kristina maiden name: Beránková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Prognostický význam cytogenetických abnormalit u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených thalidomidem | Theses on a related topic

33.
Hojdanová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Postavení NK buněk v imunitním systému a jejich využití v imunoterapii mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

34.
Holaňová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace nanočástic v hmotnostní spektrometrii | Theses on a related topic

35.
Houška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium reakcí OsO4BiPy s oligonukleotidy a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie klustrů a biomolekul | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Studium reakce OsO4BiPy s oligonukleotidy a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie klustrů a biomolekul | Theses on a related topic

36.
Hrdlička, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analýza povrchových vrstev laserovou ablací | Theses on a related topic

37.
Hutňan, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Využití metod hmotnostní spektrometrie při studiu buněčné signalizace savčích buněk | Theses on a related topic

38.
Hutňan, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Zavedení kvantitativních proteomických metod pro studium Wnt signalizace | Theses on a related topic

39.
Chyra, Zuzana maiden name: Kufová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genomické studie u monoklonálních gamapatií | Theses on a related topic

40.
Jankůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická analýza hypobiózy u larev Teladorsagia circumcincta | Theses on a related topic

41.
Jaroň, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Algoritmy pro tvorbu seznamu proteinů z hmotnostně spektrometrických dat – protein inference problem | Theses on a related topic

42.
Jedličková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Piwi-interagující RNA u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

43.
Jugová, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium epigenetických změn u leukemických buněk a buněk mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

44.
Kačalová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Optimalizace podmínek přípravy vzorků pro MALDI-MS profilování bakterií | Theses on a related topic

45.
Kačenga, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava rostlinných fosfoproteinů pro LC-MS/MS analýzu | Theses on a related topic

46.
Káňa, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium vlivu deuterované vody na CE-LIF analýzu | Theses on a related topic

47.
Kmeťová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

48.
Konečná, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium laserové ablace ocelí ve spojení ICP-OES a ICP-MS | Theses on a related topic

49.
Králová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Plasmacytoidní dendritické buňky u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

50.
Králová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Plasmacytoidní dendritické buňky u hematoonkologických onemocnění | Theses on a related topic