Theses on a related topic (having the same keywords):

cell line, swath, breast cancer, hmotnostni spektrometrie, kvantifikacie proteinu, mass spectrometry, bunecna linie, tkanovy lyzat, tissue lysate, protein quantitation, proteomics, hmotnostni spektrometrie pracujici v rezimu monitorovani vybranych reakci, transmembranovy protein, metastasis, mamarni karcinom, srm, transmembrane protein, proteomika, selected reaction monitoring, biomarker, metastazy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Lapčík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metoda SWATH-MS a její využití v proteomické analýze nádorů prsu | Theses on a related topic Display description

2.
Lapčík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza proteinových komplexů s využitím SEC-MS | Theses on a related topic

3.
Dvořáková, Monika maiden name: Mudrochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches | Theses on a related topic

4.
Dyčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

5.
Hutňan, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Zavedení kvantitativních proteomických metod pro studium Wnt signalizace | Theses on a related topic

6.
Kačenga, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava rostlinných fosfoproteinů pro LC-MS/MS analýzu | Theses on a related topic

7.
Procházková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Studium molekulárních regulačních mechanismů pomocí proteomických technik | Theses on a related topic

8.
Skalák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy proteomu ve studiu hormonálních regulací u rostlin | Theses on a related topic

9.
Zigáčková, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy proteomu rostlin a jejich využití při studiu role hormonálních regulací | Theses on a related topic

10.
Bábovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Proteiny rodiny thymosinů a jejich úloha v tumorigenezi | Theses on a related topic

11.
Čumová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Proteomika u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

12.
Duchovná, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

13.
Fábry, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Využití mikrovln pro přípravu vzorku v proteomice | Theses on a related topic

14.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinových biomarkerů metodou selected reaction monitoring | Theses on a related topic

15.
Gumulec, Jaromír
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty | Theses on a related topic

16.
Hutňan, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Využití metod hmotnostní spektrometrie při studiu buněčné signalizace savčích buněk | Theses on a related topic

17.
Mitošinková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza proteomu rostlin | Theses on a related topic

18.
Mitošinková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace inhibitorů histondeacetyláz | Theses on a related topic

19.
Vrábel, Marko
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava proteinu HP1 beta a jeho charakterizace hmotnostní spektrometrií | Theses on a related topic

20.
Adamec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Master's thesis defence: Schiffovy baze odvozené od diaminoglykolurilu | Theses on a related topic

21.
Adámek, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Dormance a reaktivace během progrese nádorových onemocnění | Theses on a related topic

22.
Babuliaková, Elena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Molekulární podstata vnímání teplotního stresu v rostlinách | Theses on a related topic

23.
Bazelová, Natalie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantitativní profilování metabolitů tryptofanu v suché krevní kapce | Theses on a related topic

24.
Bělehrad, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Kapilarní elektroforéza pro separaci Se specií | Theses on a related topic

25.
Bílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředí | Theses on a related topic

26.
Cvingráfová, Eliška maiden name: Roupcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy v kombinaci s hmotnostní spektrometrií v bioanalytické chemii | Theses on a related topic

27.
Červinka, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární mechanismy regulující progresi osteosarkomu | Theses on a related topic

28.
Ďurč, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení olova v suchých krevních skvrnách pomocí DLTV ICP MS | Theses on a related topic

29.
Eklová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Analýza mykolových kyselin hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí/ionizací za účasti matrice | Theses on a related topic

30.
Foltynová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Study of sample preparation for biological applications ICP MS | Theses on a related topic

31.
Friedlová, Nela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Význam genu TNFRSF9 pro fenotyp buněk karcinomu prsu | Theses on a related topic

32.
Gajdošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biooxidace arsenopyritu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans | Theses on a related topic

33.
Hajtmanová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Bioanalytical chemistry)
Bachelor's thesis defense: Hmotnostní spektrometrie kyseliny retinové | Theses on a related topic

34.
Hapala, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Program pro podobnostní vyhledávání a správu databáze hmotnostních spekter proteinů | Theses on a related topic

35.
Holaňová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace nanočástic v hmotnostní spektrometrii | Theses on a related topic

36.
Houška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium reakcí OsO4BiPy s oligonukleotidy a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie klustrů a biomolekul | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Studium reakce OsO4BiPy s oligonukleotidy a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie klustrů a biomolekul | Theses on a related topic

37.
Hrazdilová, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Studium molekulárně-biologických markerů a jejich funkčních vztahů u nádoru prsu | Theses on a related topic

38.
Hrdlička, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analýza povrchových vrstev laserovou ablací | Theses on a related topic

39.
Hropko, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam genomiky, transkriptomiky a proteomiky pro určení molekulárních podskupin meduloblastomu | Theses on a related topic

40.
Jankůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická analýza hypobiózy u larev Teladorsagia circumcincta | Theses on a related topic

41.
Jaroň, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Algoritmy pro tvorbu seznamu proteinů z hmotnostně spektrometrických dat – protein inference problem | Theses on a related topic

42.
Jefremova, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Dynamika proteomu v odpovědi na působení těžkých kovů u rostlin | Theses on a related topic

43.
Kačalová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Optimalizace podmínek přípravy vzorků pro MALDI-MS profilování bakterií | Theses on a related topic

44.
Káňa, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium vlivu deuterované vody na CE-LIF analýzu | Theses on a related topic

45.
Knopfová, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Funkce proteinu c-Myb ve vybraných aspektech kancerogeneze | Theses on a related topic

46.
Konečná, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium laserové ablace ocelí ve spojení ICP-OES a ICP-MS | Theses on a related topic

47.
Kotlasová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Charakterizace proteomu piva | Theses on a related topic

48.
Kubasová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica | Theses on a related topic

49.
Kučera, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Fyziologické a genetické aspekty aktivity acidofilních bakterií oxidujících sirné látky | Theses on a related topic

50.
Kuchaříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace proteinových acetylací | Theses on a related topic