EN

Vyhledávání

Výsledky 61 – 70 z 4 428 (0,085 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
 (učo 455)
455 vedoucí pracoviště (CZPJ KSUZD FI MU), profesor (KSUZD FI MU)
absolvent (FF 1966)
Místnost: A212, tel.: 549 49 5616
získání titulu PhDr. FF UJEP Brno 1973: získání CSc. v ... zpracování přirozeného jazyka), Masarykova univerzita, Brno Přehled ... českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno 1968-1989: vědecký
https://is.muni.cz/osoba/pala
Mgr. David Honek
 (učo 324439)
324439 student (PřF MU), absolvent (PřF 2013, PřF 2015)
pramenů podzemních vod na území Brna (The variability of characteristics of the groundwater sources in the Brno area) PřF ... podzemních vod v severním segmentu Brna (Springs of groundwater in the
https://is.muni.cz/osoba/stondavid
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
 (učo 6736)
6736 proděkan pro výzkum a rozvoj (FF MU), profesor (HistÚ FF MU)
Místnost: B1.409, tel.: 549 49 1554
28.prosince 1972 v Brně Pracoviště ... Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Funkce ... historie na FF MU v Brně Přehled
https://is.muni.cz/osoba/6736
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D.
 (učo 180260)
180260 odborná asistentka (KHV PdF MU)
absolventka (FF 2008, FF 2010, FF 2010, PdF 2017, FSpS 2017, FF 2018)
Místnost: 4015, tel.: 549 49 3618
v kontextu hudebního školství v Brně na přelomu 19. a 20 ... of the Music Education in Brno at the Turn of the ... Music School of the Brno Music Association (Brünner Musikverein): Conservatory
https://is.muni.cz/osoba/180260
Ing. Markéta Chaloupková
 (učo 390728)
390728 asistentka (KRES ESF MU)
studentka (FSpS MU, ESF MU), absolventka (ESF 2014, ESF 2016)
kvalitě života v suburbánním zázemí Brna: příklad Lelekovic (Changes in quality of life in suburban Brno hinterland: Lelekovice example) ESF ... Incubators: Case Study Creative Center Brno. cultural
https://is.muni.cz/osoba/marketa.chaloupkova
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
 (učo 189091)
189091 zástupce vedoucího ústavu (OFV FF MU), odborný asistent (OFV FF MU)
absolvent (FF 2009, FF 2011, FF 2014)
Místnost: 03017, tel.: 549 49 5412
FAV276 Filmové Brno - výzkumný seminář (History of Cinema in Brno - research seminar) FAV ... nar. 18. 9. 1982, Brno Vzdělání ... jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno, 30. listopadu) 2016: „Klasická
https://is.muni.cz/osoba/douglas
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
 (učo 53)
53 přednosta kliniky (RadK FN Bohunice LF MU), vedoucí katedry (KR PNO LF MU), profesor (KR PNO LF MU, RadK FN Bohunice LF MU)
absolvent (LF 1985)
tel.: 532 233 006
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská ... shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of ... Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská
https://is.muni.cz/osoba/53
Mgr. Radek Durna
 (učo 323463)
323463 asistent (KGeog PdF MU)
student (PdF MU), absolvent (PdF 2016)
žáků základních škol ve městě Brně (Safe transport of primary school pupils in Brno) PdF ... Ze0065 Geografie Brna 2 (Geography of Brno 2
https://is.muni.cz/osoba/durna
RNDr. Robert Osman, Ph.D.
 (učo 80142)
80142 odborný asistent (GeogÚ VoZ PřF MU)
absolvent (PřF 2008, PřF 2010, PřF 2014)
Místnost: 02008, tel.: 549 49 8010
Městská teritorialita na příkladu města Brna (Territoriality in a city: the case of Brno) PřF ... Městská teritorialita na příkladu města Brna. 2010: RNDr.; Masarykova universita
https://is.muni.cz/osoba/osman
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 (učo 2611)
2611 profesor (KancR CEITEC MU, NCBR PřF MU)
absolvent (PřF 1974, PřF 1975)
Místnost: 122, tel.: 549 49 7022
fakulta Kotlářská 2 611 37 Brno Česká republika CEITEC MU Kamenice 5 625 00 Brno Česká republika Funkce ... Profesor fyzikální chemie, Masarykova Univerzita Brno 1996: DrSc., obor fyzikální
https://is.muni.cz/osoba/sklenar

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.