EN

Vyhledávání

Výsledky 91 – 100 z 606 (0,245 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Dokumentární film Československé televize Brno v letech 1972 - 1989
 (Marcela Vykydalová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Příbuzné soubory: Magisterska_prace_11.5.2016.pdf Magisterska_prace_11.5.2016.txt Magisterska_prace_11.5.2016.pdf | posudek_vedouciho_Flasar.docx posudek_vedouciho_Flasar.pdf posudek_vedouciho_Flasar.txt posudek_vedouciho_Flasar.docx | posudek_oponenta_Kupkova.docx posudek_oponenta_Kupkova.txt posudek_oponenta_Kupkova.pdf posudek_oponenta_Kupkova.docx

Překlad názvu práce: Documentary film in Czechoslovak Television Brno in 1972 - 1989

Klíčová slova: Brno

tvorby dokumentárního filmu ČS TS Brno v rozmezí let 1 ... ČS TS Brno od roku 1972 po ... the documentary production of the Brno studios
https://is.muni.cz/th/yeja3 – práce na příbuzné téma
Tendence současné graffiti scény s případovou studií města Brna
 (Lubomír Konečný)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Příbuzné soubory: Konecny__Tendence_souc_asne__graffiti_sce_ny_s_pr_i_padovou_studii__me_sta_Brna.docx Konecny__Tendence_souc_asne__graffiti_sce_ny_s_pr_i_padovou_studii__me_sta_Brna.pdf Konecny__Tendence_souc_asne__graffiti_sce_ny_s_pr_i_padovou_studii__me_sta_Brna.txt Konecny__Tendence_souc_asne__graffiti_sce_ny_s_pr_i_padovou_studii__me_sta_Brna.docx | posudek_vedouci_-_Konecny.docx posudek_vedouci_-_Konecny.pdf posudek_vedouci_-_Konecny.txt posudek_vedouci_-_Konecny.docx | posudek_oponenta_Cseres.pdf posudek_oponenta_Cseres.txt posudek_oponenta_Cseres.pdf

Překlad názvu práce: The Tendencies of contemporary graffiti scene: A case study in Brno

Klíčová slova: Brno

se zabývá graffiti scénou v Brně a analyzuje ... vzniku, a to konkrétně v Brně; a té současné. Zároveň zkoumá ... zaměřena na graffiti v Brně; na její historii, současný boj
https://is.muni.cz/th/bu88q – práce na příbuzné téma Podobné
Přeměna obcí brněnského venkova z německých na české (Soubor publicistických článků pro Mladou frontu DNES Brno)
 (Markéta Lankašová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2019

Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Příbuzné soubory: BP_Lankasova_Marketa_2018.pdf BP_Lankasova_Marketa_2018.txt BP_Lankasova_Marketa_2018.pdf | posudek_vedouciho_Burgr.doc posudek_vedouciho_Burgr.txt posudek_vedouciho_Burgr.pdf posudek_vedouciho_Burgr.doc | posudek_oponenta_Waschkova_Cisarova.pdf posudek_oponenta_Waschkova_Cisarova.txt posudek_oponenta_Waschkova_Cisarova.pdf

Překlad názvu práce: The Transformation of German villages near Brno to Czech ones (The Collection od journalistic articles for Mladá fronta DNES)

Klíčová slova: okres Brno-venkov, Brno-venkov district

silně německé obce v okolí Brna. To ... německy hovořícím obyvatelstvem v okolí Brna. Poté autorka ... inhabitants of selected villages near Brno in Czechoslovakia
https://is.muni.cz/th/li907 – práce na příbuzné téma Podobné
Fungování a činnost kulturních institucí Městského národního výboru města Brna - případová studie roku 1984
 (Veronika Hrčková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Příbuzné soubory: Hrckova_mgr_1984.docx Hrckova_mgr_1984.txt Hrckova_mgr_1984.pdf Hrckova_mgr_1984.docx | posudek_vedouci_-_Hrckova.docx posudek_vedouci_-_Hrckova.txt posudek_vedouci_-_Hrckova.pdf posudek_vedouci_-_Hrckova.docx | Hrckova-posudek.docx Hrckova-posudek.txt Hrckova-posudek.pdf Hrckova-posudek.docx

Překlad názvu práce: Functioning and activities of cultural institutions established by Municipal National Committee in Brno - the case study of the year 1984

Klíčová slova: Brno, Muzeum města Brna

výboru Brno v roce 1984. Tato ... umění, Muzeum města Brna, Zoologická zahrada, Hvězdárna a planetárium ... města Brna. This
https://is.muni.cz/th/g19c3 – práce na příbuzné téma Podobné
Komparace pohybových aktivit pro seniory poskytované Univerzitou třetího věku a městské části Brno střed
 (Vojtěch Jelínek)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit

Příbuzné soubory: bakalarska_prace__Jelinek_Vojtech.docx bakalarska_prace__Jelinek_Vojtech.txt bakalarska_prace__Jelinek_Vojtech.pdf bakalarska_prace__Jelinek_Vojtech.docx

Překlad názvu práce: Comparison of Physical Activities for the Elderly Provided by the University of the Third Age and the City Center of Brno

městské části Brno – střed. Syntéza dosavadních poznatků se ... nabídkou aktivit Masarykovy univerzity v Brně pro ... městské části Brno – střed. Závěrečná část práce se
https://is.muni.cz/th/m6npt – práce na příbuzné téma Podobné
Kvalita života v MČ Brno-Žabovřesky
 (Cristina Blessano)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy

Příbuzné soubory: Kvalita_zivota_v_MC_Brno-Zabovresky.pdf Kvalita_zivota_v_MC_Brno-Zabovresky.txt Kvalita_zivota_v_MC_Brno-Zabovresky.pdf | posudek_vedouciho_Lnenicka.pdf posudek_vedouciho_Lnenicka.txt posudek_vedouciho_Lnenicka.pdf | posudek_oponenta_Svobodova.docx posudek_oponenta_Svobodova.txt posudek_oponenta_Svobodova.pdf posudek_oponenta_Svobodova.docx

Překlad názvu práce: Quality of living in city district Brno-Žabovřesky

Klíčová slova: Brno-Žabovřesky

práce „Kvalita života v MČ Brno-Žabovřesky“ se zabývá ... MČ) Brno-Žabovřesky očima jejích obyvatel. Teoretická ... of Brno-Žabovřesky“ deals with the issue
https://is.muni.cz/th/up1vi – práce na příbuzné téma Podobné
"Kopiář města Brna za léta 1594-1595". Zhodnotenie písomnej agendy za rok 1594
 (Silvia Čižiková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Historické vědy / Archivnictví

Příbuzné soubory: Masarykova_univerzita.pdf Masarykova_univerzita.txt Masarykova_univerzita.pdf | posudek_vedouciho_Havel.doc posudek_vedouciho_Havel.pdf posudek_vedouciho_Havel.txt posudek_vedouciho_Havel.doc | posudek_oponenta_Jordankova.doc posudek_oponenta_Jordankova.pdf posudek_oponenta_Jordankova.txt posudek_oponenta_Jordankova.doc

Překlad názvu práce: "Book of Copies of the City of Brno in the years 1594-1595". Evaluation of Agenda in 1594

Klíčová slova: Brno

zaoberá jedným z kopiárov mesta Brna z rokov ... mestom Brno za rok 1594. Taktiež ... mestu Brno a ďalšie písomné
https://is.muni.cz/th/rafge – práce na příbuzné téma Podobné
Komunitní péče v Brně
 (Anežka Halásková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2018

Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Příbuzné soubory: Komunitni_pece_v_Brne.pdf Komunitni_pece_v_Brne.txt Komunitni_pece_v_Brne.pdf | posudek_vedouciho_Dolanova posudek_vedouciho_Dolanova.xml posudek_vedouciho_Dolanova.txt posudek_vedouciho_Dolanova | posudek_oponenta_Pinkavova posudek_oponenta_Pinkavova.xml posudek_oponenta_Pinkavova.txt posudek_oponenta_Pinkavova

Překlad názvu práce: Community care in Brno

se věnuje komunitní péči v Brně s užším ... péče v Brně, zpracovává informace o nynější podobě ... komunitní péče v Brně a o jejích uživatelích. K
https://is.muni.cz/th/yzukj – práce na příbuzné téma Podobné
Pracovně-integrační sociální podnik: případová studie Elite Gym Brno
 (Jaroslav Kratina)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2018

Tělesná výchova a sport / Management sportu

Příbuzné soubory: finaldipl.docx finaldipl_tt2ix.pdf finaldipl_t2xgq.txt finaldipl.docx | posudek_Kratina_Hyanek.docx posudek_Kratina_Hyanek.txt posudek_Kratina_Hyanek.pdf posudek_Kratina_Hyanek.docx | posudek_oponenta_Wildmannova posudek_oponenta_Wildmannova.xml posudek_oponenta_Wildmannova.txt posudek_oponenta_Wildmannova

Překlad názvu práce: Work Integration Social Enterprise: A Case Study of Elite Gym Brno

Prace se zabývá problematikou bývalých vrcholových sportovců a jejich problémy spojenými s ukončením aktivní sportovní kariéry
https://is.muni.cz/th/paoug – práce na příbuzné téma Podobné
Srovnání výstavby panelových sídlišť Brno-Lesná a Brno-Kohoutovice
 (Radek Kříž)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015

Historické vědy / Historie

Příbuzné soubory: Kriz_Radek_Magisterska_prace.pdf Kriz_Radek_Magisterska_prace.txt Kriz_Radek_Magisterska_prace.pdf | Posudek_vedouci_Kriz.docx Posudek_vedouci_Kriz.txt Posudek_vedouci_Kriz.pdf Posudek_vedouci_Kriz.docx | posudek_oponenta_Nemec.docx posudek_oponenta_Nemec.txt posudek_oponenta_Nemec.pdf posudek_oponenta_Nemec.docx

Překlad názvu práce: Comparison of prefabricated housing estates Brno-Lesna and Brno-Kohoutovice

Klíčová slova: Brno-Lesná, Brno-Kohoutovice, Brno-Kohoutovice

Tato práce pojednává o srovnání výstavby panelových sídlišť Brno-Lesná a Brno-Kohoutovice. Sídliště Lesná je známé svým
https://is.muni.cz/th/el8yu – práce na příbuzné téma Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 20 132 036 položek.

Další aplikace