C2062 - Anorganická chemie II

Kontakt: Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

Informace ke zkoušce

Zkouška probíhá ústně, zpravidla v místnosti C10/307. Učivo bude zkoušeno po tématech odpovídajících prezentacím (2–15 v seznamu dole), první téma si může student zvolit sám, další si vylosuje. Důraz bude kladen na obecné zákonitosti, charakteristiku skupiny, výrobu a využití jednotlivých prvků a jejich reaktivitu a sloučeniny. U p-prvků mohou být dotazy směrovány i k lehčím prvkům dané skupiny (učivo kurzu Anorganická chemie I).

Pro úspěšné absolvování kurzu musí student prokázat, že má přehled o základních vlastnostech jednotlivých skupin (3–16), kromě toho jsou nutné i znalosti z kurzů Obecná chemie a Anorganická chemie I. Po celou dobu semestru a zkouškového období (i během července a srpna) je možné se domluvit na konzultacích, ať už prezenčních nebo distančních (MS Teams).

Termíny jsou vypsány v ISu, pokud by vám nevyhovovaly, příp. jste měli problém s dopoledním termínem, napište mi a můžeme se domluvit na individuálním termínu.

Výukové materiály

Prezentace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Pokud v prezentacích najdete chybu, tak mi prosím napište.

 1. Úvod
 2. Gallium, indium a thallium
 3. Germanium, cín a olovo
 4. Arsen, antimon a bismut
 5. Selen, tellur a polonium
 6. Skandium, yttrium, lanthan, aktinium, lanthanoidy a aktinoidy
 7. Titan, zirkonium a hafnium
 8. Vanad niob a tantal
 9. Chrom, molybden a wolfram
 10. Mangan, technecium a rhenium
 11. Železo, kobalt a nikl
 12. Ruthenium, rhodium a palladium
 13. Osmium, iridium a platina
 14. Měď, stříbro a zlato
 15. Zinek, kadmium a rtuť
 16. Bioanorganická chemie
 17. Moderní anorganická chemie

Osnova

Periodická soustava prvků