Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., narozen 22.4.1978 v Brně, ženatý
Pracoviště
 • Ústav patologické fyziologie
  Fyziologický ústav
  Lékařská fakulta MU
  Brno
  Česká Republika
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Doc. v oboru Patologická fyziologie,
 • 2008: RNDr. v oboru Biochemie,
 • 2005: Ph.D. v oboru Buněčná a molekulární biologie, "Studium proteinů pomocí elektrochemických metod a jejich aplikace v proteomice, genomice a biomedicíně"
 • 2001: Mgr. v oboru Biochemie, "Vliv antidepresiv na metabolismus thyroidálních hormonů u potkana"
Přehled zaměstnání
 • 2007-doposud Ústav patologické fyziologie a Fyziologický ústav LF MU
 • 2001-2006 Biofyzikální ústav AVČR
Vybrané publikace
 • MASAŘÍK, Michal, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Nádorové markery u karcinomu prostaty. In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2009. ISBN 978-80-210-4830-0. URL info
 • HÚSKA, Dalibor, Ivo FABRIK, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM, Michal MASAŘÍK, Jaromír HUBÁLEK, Anna VAŠKŮ, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN a René KIZEK. Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka's reaction and Quartz Crystal Microbalance. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2009, roč. 9, č. 3, s. 1355-1369. ISSN 1424-8220. info
 • MASAŘÍK, Michal, K. CAHOVÁ, René KIZEK, Emil PALEČEK a Miroslav FOJTA. Label-free voltammetric detection of single nucleotide mismatches recognized by MutS protein. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. HEIDELBERG, GERMANY: SPRINGER-VERLAG HEIDELBERG, 2007, roč. 388, č. 1, s. 259-270. ISSN 1618-2642. info
 • PETRLOVÁ, Jitka, Michal MASAŘÍK, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Zeptomole detection of streptavidin using carbon paste electrode and square-wave voltammetry. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2007, roč. 19, č. 11, s. 1177-1182. ISSN 1040-0397. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603837. info
 • HUBÁLEK, Jaromír, Jan HRADECKÝ, Vojtěch ADAM, Olga KRYŠTOFOVÁ, Dalibor HÚSKA, Michal MASAŘÍK, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Kateřina KLOSOVÁ, Martin ADÁMEK, Josef ZEHNÁLEK a René KIZEK. Spectrometric and voltammetric analysis of urease. Nickel nanoelectrode as an electrochemical sensor. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2007, roč. 7, č. 7, s. 1238-1255, 17 s. ISSN 1424-8220. info
 • PETRLOVÁ, Jitka, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, Michal MASAŘÍK, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL, Karl KRAMER a René KIZEK. The determination of avidin in genetically modified maize. Plant, Soil and Environment. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2007, roč. 53, č. 8, s. 345-349. ISSN 1214-1178. info
 • PRŮŠA, Richard, David POTĚŠIL, Michal MASAŘÍK, Vojtěch ADAM, René KIZEK a František JELEN. Fast and sensitive electrochemical detection of native, denatured, and aggregated forms of tumor supressor protein p53. In Molecular Biology of the Cell. Bethesda, Maryland 20814-2762: The American Society for Cell Biology, 2004, s. 249a, 1 s. ISSN 1059-1524. info
 • PALEČEK, Emil, Michal MASAŘÍK, René KIZEK, Dirk KUHLMEIER, Jörg HASSMANN a Jürgen SCHÜLEIN. Sensitive electrochemical determination of unlabeled MutS protein and detection of point mutations in DNA. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2004, roč. 76, č. 19, s. 5930-5936. ISSN 0003-2700. info
 • MASAŘÍK, Michal, Agata STOBIECKA, René KIZEK, František JELEN, Zdeněk PECHAN, Wolfgang HOYER, Thomas JOVIN, Vinod SUBRAMANIAM a Emil PALEČEK. Sensitive electrochemical detection of native and aggregated alpha-synuclein protein involved in Parkinson's disease. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2004, roč. 16, 13-14, s. 1172-1181. ISSN 1040-0397. info
 • MASAŘÍK, Michal, René KIZEK, K.J. KRAMER, Sabina BILLOVÁ, Marie BRÁZDOVÁ, Jan VACEK, Michele BAILEY, František JELEN a A. J. HOWARD. Application of avidin-biotin technology and adsorptive transfer stripping square-wave voltammetry for detection of DNA hybridization and avidin in transgenic avidin maize. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2003, roč. 75, č. 11, s. 2663-2669. ISSN 0003-2700. info
 • FOJTA, Miroslav, Luděk HAVRAN, Sabina BILLOVÁ, Pavel KOSTEČKA, Michal MASAŘÍK a René KIZEK. Two-surface strategy in electrochemical DNA hybridization assays: Detection of osmium-labeled target DNA at carbon electrodes. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2003, roč. 15, 5-6, s. 431-440. ISSN 1040-0397. info

9. 4. 2019


Životopis: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (učo 21142), verze: čeština(1), změněno: 9. 4. 2019 14:17, M. Masařík