Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Vladimír Jůva, narozen 19. 11. 1958 v Brně
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU, Kamenice 5, 625 00, Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Katedry pedagogiky sportu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013–14 - absolvování seminářů Markentingové minimum I a II, Analýza postavení na trhu, Principy finanční kontroly, Ekonomické minimum zaměřeno na univerzitní prostředí, Efektivní vedení porad, Veřejné zakázky ad.; 2006 - trenérská licence B; 2005 - jmenování docentem; 2003 - absolvování programu celoživotního vzdělávání Příprava realizátorů distančního vzdělávání; 1993 vědecká hodnost kandidáta pedagogických věd; 1988-1991 vědecká příprava na Filozofické fakultě MU a obhajoba dizertační práce "Vývoj německé muzeopedagogiky"; 1983 titul doktor filozofie; 1978-1983 studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity - pedagogika - ruský jazyk, Mgr.
Přehled zaměstnání
 • 2008 - současnost - vedoucí Katedry pedagogiky sportu FSpS MU; 2006-2008 - proděkan pro studium FSpS MU; 2002-2007 - vedoucí Katedry společenských věd FSpS MU; 2001-2002 - vedoucí Katedry sociální pedagogiky PedF MU; 1986-2001 - odborný asistent na Katedře pedagogiky PedF MU; 1984-1986 asistent na Katedře pedagogiky PedF MU; 1983-1984 základní vojenská služba; 1983 - asistent na Katedře pedagogiky PedF MU
Pedagogická činnost
 • pedagogika sportu, obecná pedagogika, historická pedagogika, základy pedagogiky, školní pedagogika, alternativní pedagogika, kulturní a muzejní pedagogika v prezenčním, kombinovaném a doktorandském studiu; předseda a člen komisí pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Kinantropologie (FSpS MU); předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na FSpS MU; školitel v doktorském studijním programu Kinantropologie (FSpS MU), Pedagogika (FF MU) a Sociální pedagogika (PedF MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • profese sportovního trenéra, vzdělávání sportovních trenérů; pedagogika sportu; komparace dětských muzeí; participace na projektech GA ČR, GA MU, FRVŠ, ESF; zapojení do mezinárodních projektů TEMPUS, COMENIUS, TRADE
Akademické stáže
 • 1990 - 1 měsíc - jazykový kurz, Univerzita Řezno; 1991 - 1 měsíc - letní univerzita Pedagogika v pluralismu, Vídeň; 1992 - 1 měsíc - studijní pobyt, Univerzita Vídeň; 1994 - 3 měsíce - studijní pobyt, Univerzita Vídeň; 1997 - 6 měsíců - studijní a výukový pobyt, Univerzita Řezno; řada kratších studijních pobytů spojených s přednáškami na univerzitách a vysokých školách ve Vratislavi, Greifswaldu, Karlstadu, Patře, Vídni, Linköpingu, Osnabrücku, Hengelu, Bratislavě ad.
Universitní aktivity
 • člen Vědecké rady Fakulty sportovních studií MU; člen Oborové rady pro doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií MU; člen Oborové komise Pedagogické fakulty MU pro obor Sociální pedagogika; člen Etické komise pro výzkum MU; člen výkonné rady a redakční rady časopisu Studia Sportiva
Mimouniversitní aktivity
 • hlavní odborný redaktor nakladatelství Paido; člen mezinárodní redakční rady edice Filozofování s dětmi nakladatelství Litt (SRN); člen EASS (European Association for Sociology of Sport); člen České pedagogické společnosti; člen České asociace pedagogického výzkumu; předseda celostátní odborné poroty SOČ – pedagogika, sociologie a problematika volného času (2009–2016); člen Rady vysokých škol ČR (2006–2008); člen Národní koordinační rady programu EU – EYES 2004 (Evropský rok vzdělávání prostřednictvím sportu 2004)
Ocenění vědeckou komunitou
 • zvané přednášky k tématům sportovního trenérství a muzejní pedagogiky; organizace mezinárodních konferencí (např. projektů TEMPUS, COMENIUS a TRADE); redakce odborných sborníků
Vybrané publikace
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA and Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 394-400. ISBN 978-80-210-9631-8. info
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA and Michal ROČEK. Trenérství a ženy – organizační a projektová podpora (Coaching and Women – Organisational and Project Support). Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2020, vol. 24, 3-4, p. 20-37. ISSN 1211-9261. URL info
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA and Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 2019. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-51. info
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA and Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 2019. ISBN 978-80-210-9429-1. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Vladimír JŮVA and Jan CACEK. Sportovní trenér: vymezování profese a její různé podoby a problémy (Sports Coach: Evolving the Profession and Its Various Forms and  Challenges). Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, vol. 13, No 1, p. 63-85. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.14. URL info
 • JANSA, Petr, Vladimír JŮVA, Jan KOCOUREK, Zbyněk SVOZIL and Karel KOVÁŘ. Pedagogika sportu (Sport pedagogy). Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 226 pp. ISBN 978-80-246-3986-4. info
 • GÁLLOVÁ, Tereza and Vladimír JŮVA. Rozvoj neformálního vzdělávání sportovních trenérů (Development of non-formal sports coach education). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, vol. 12, No 2, p. 122-135. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. K obecné koncepci výzkumu trenérství (To the general concept of coaching research). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, vol. 12, No 2, p. 237-239. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír and Eva VALKOUNOVÁ. Studentské hodnocení sportovní výuky (The student evaluation of sports teaching). Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 11, No 1, p. 100-117. ISSN 1802-7679. info
 • VALKOUNOVÁ, Eva and Vladimír JŮVA. Views of Students on the Student Evaluation of Sports Teaching. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 528-537. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • JŮVA, Vladimír. K teoretickým východiskům muzejní pedagogiky (Contribution to the theoretical background of museum pedagogy). Studia Historica Nitriensia. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2014, vol. 18, No 2, p. 323-331. ISSN 1338-7219. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu: Vybrané metodologické aspekty (Sport Pedagogy: Selected Methodological Aspects). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 44 pp. ISBN 978-80-210-7411-8. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Sport Pedagogy: Selected Methodological Aspects. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 55 pp. ISBN 978-80-210-7294-7. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Školní pedagogika (School Pedagogy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 24 pp. ISBN 978-80-210-7189-6. URL info
 • JŮVA, Vladimír. School Pedagogy. 1st ed. Brno: FSpS MU, 2014. 25 pp. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu: Vybraná témata z pedagogiky sportu (Sport Pedagogy: Selected Topics of Sport Pedagogy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 39 pp. ISBN 978-80-210-7178-0. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogy of Sport. 1st ed. Brno: FSpS MU, 2014. 37 pp. URL info
 • KOCOUREK, Jan and Vladimír JŮVA. Obecná východiska pedagogiky sportu (Basis of Sport Pedagogy). In Jansa, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. p. 11-27. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír and Petr JANSA. Historická východiska pedagogiky sportu (Historical background of Sport Pedagogy). In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. p. 28-45. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JANSA, Petr, Vladimír JŮVA and Zbyněk SVOZIL. Metodologická východiska pedagogiky sportu (Methodological issues of Sport Pedagogy). In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. p. 46-76. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • SVOZIL, Zbyněk, Vladimír JŮVA and Petr JANSA. Edukace tělocvičnými a sportovními aktivitami ve škole (Education through sport and physical activities at school). In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. p. 79-100. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu u nás a ve světě (Sport Pedagogy in our Country and in the World). In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. p. 118-229. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika zážitková (Experience Pedagogy). In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. p. 199-204. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Neformální vzdělávání sportovních trenérů (Non-formal Sport Coach Education). In 19. výroční konference ČAPV. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7. info
 • JŮVA, Vladimír. K teoretickým východiskům muzejní pedagogiky (The Theoretical Background Museum Pedagogy). In Participácia múzea v oblasti neformálneho vzdelávania. 2011. info
 • JŮVA, Vladimír. Neformální vzdělávání sportovních trenérů (Nonformal sport coach education). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 274-279. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-19. Fulltext info
 • FRANC, Roman, Vladimír JŮVA and Olga TAUŠOVÁ. Non-formal Sport Coach Education. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, 5/2011, No 3, p. 87-92. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání sportovních trenérů (Coach education). In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. 1st ed. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010. p. 223-232. ISBN 978-80-7368-769-4. info
 • JŮVA, Vladimír. Pracovní pole muzejní pedagogiky (The field of museum education work). In Čo letí v múzejnej pedagogike? Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku. 1st ed. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010. p. 21-32. ISBN 978-80-8060-252-9. info
 • JŮVA, Vladimír and Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérské profesi (Embarking on Coaching Profession). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, vol. 4, No 1, p. 89-100. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír and Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Unterstützung unter Lehrern (Intergenerational support among teachers). In JANÍK, Tomáš - KNECHT, Petr. New Pathways in The Professional Development of Teachers. 1st ed. Munster: LIT Verlag, 2010. p. 67-72. ISBN 978-3-643-50153-0. info
 • JŮVA, Vladimír and Bohumíra LAZAROVÁ. Mezigenerační pomoc učitelů (Intergenerational support of teachers). In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 1st ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. p. 14-15. ISBN 978-80-7372-626-3. info
 • JŮVA, Vladimír and Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Zusammenarbeit von Lehrern (Intergenerational cooperation of teachers). In Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010. p. 93-99. Erziehung - Unterricht - Bildung. ISBN 978-3-8300-5445-0. info
 • JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky (The beginning and development of museum pedagogy). In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1st ed. Brno: Paido, 2010. p. 7-68. Kultura a edukace, 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika (Museum pedagogy). In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1st ed. Brno: Paido, 2010. p. 69-140, 71 pp. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JŮVA, Vladimír and Kristýna TOMKOVÁ. Vybrané aspekty výzkumu kariéry sportovních trenérů (Selected aspects of the research of sports coaches careers). In Sport a kvalita života 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 53-58. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky (Formation and development of museum pedagogy). Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2009, vol. 47, No 2, p. 3-24. ISSN 1803-0386. info
 • SOJÁK, Petr. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2 (The Symposium of the Departement of Social Education at the PdF MU 2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 154 pp. ISBN 978-80-210-4945-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Mimoškolní edukační média (After school educational medium). In Pedagogická encyklopedie. 1st ed. Praha: Portál, 2009. p. 282-286. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Historická pedagogika (Historical pedagogy). In Pedagogická encyklopedie. 1st ed. Praha: Portál, 2009. p. 672-676. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu (Sports pedagogy). In Pedagogická encyklopedie. 1st ed. Praha: Portál, 2009. p. 798-802. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Různé profese, podobné role, stejné problémy a společný výzkum (Various professions, similar roles, the same problems and joint research). In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 11-22. ISBN 978-80-210-4945-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika potřebuje výjimečné osobnosti (Pedagogy needs exceptional personality). In JANÍK, Tomáš; ŠVEC, Vlastimil a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1st ed. Brno: Paido, 2009. p. 243-244. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 16. ISBN 978-80-7315-193-5. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA and Aleš SEKOT. Vliv věku na výkon profese učitele. Specifické strategie zvládání handicapu věku (Influence of age at capacity of teacher profession). In Škola v proměnách: Učitel – žák – učivo. 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 45-51. ISBN 978-80-7318-904-4. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA and Aleš SEKOT. Uchování a přenos zkušenosti: jedna z podmínek rozvoje kvality školy (Preservation and transfer of experience: a condition of school development). Technológia vzdelávánia. 2009, vol. 17, No 9, p. 5-8. ISSN 1335-003X. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ and Aleš SEKOT. Mezigenerační vztahy ve škole (Intergenerational relationships in school). In Školský psychológ a kvalita školy. 1st ed. Nitra: UKF, 2009. p. 134-143. ISBN 978-80-8094-507-7. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ and Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu (Teacher in late period of its professional career). In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Strukturované studium učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU (Structured teacher training in physical education at the Faculty of Sports Studies Masaryk University). In Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. p. 56–60. ISBN 978-80-7043-697-4. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ and Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérství (Embarking on a Coaching Career). In BROĎÁNI, Jaroslav and Pavol HORIČKA. Šport a zdravie 2008. 1st ed. Nitra: UKF, 2008. p. 124–130. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Organizační a obsahové trendy trenérského vzdělávání (Organizational and Content Trends of Coach Education). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, vol. 2, No 2, p. 55-70. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Roční bilance rozvoje pedagogiky sportu. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, vol. 2, No 2, p. 95-97. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání (Cybermuseums and new possibilities of education). Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, vol. 2008, No 4, p. 3-19. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ and Kristýna TOMKOVÁ. Okolnosti volby trenérské profese (The Choice of Coach Profession). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 60-66. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových aktivit osob se speciálními potřebami v Rakousku. In Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových aktivit osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 66-67. ISBN 978-80-244-1680-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Inovace pedagogicko-psychologické přípravy učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. p. 15-18. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu - nový předmět ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. p. 19-21. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika volného času ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. p. 23-24. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. p. 63-64. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír and Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 6. rozšířené. Brno: Paido, 2007. 91 pp. ISBN 978-80-7315-151-5. info
 • JŮVA, Vladimír and Bohumíra LAZAROVÁ. Vybrané problémy vzdělávání trenérů (Selected Problems in Coach Education). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Pedagogická fakula JU, 2007. p. 57-58. ISBN 978-80-7040-987-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport jako součást edukace? K současnému zaměření pedagogiky sportu (Sport as a Component of Education?). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, No 3, p. 3-8. ISSN 1211-3395. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum (Sport Pedagogy in German - Progression, Conception and Research Subjects). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, vol. 1, No 1, p. 52-65. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, vol. 1, No 1, p. 77-78. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. 21. konference sekce Pedagogiky sportu Německé asociace vědy o sportu (Twenty-first Conference of Sports Pedagogy Section of German Association of Sports Science). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, vol. 11, No 4, p. 74-76. ISSN 1211-9261. info
 • JŮVA, Vladimír. A sport, mint az identitás kialakulásának jelensége (Sport as a phenomenon of identity development). In SEEBAUER, Renate. Az Európában fellelhetö identitásoktól az európai identitásig. Brno: Paido, 2006. p. 70-76. ISBN 80-7315-129-4. info
 • JŮVA, Vladimír. Editorial. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 9-10. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Trenér v normativní koncepci pedagogiky sportu (The Coach in the Normative Conception of Sport Pedagogy). In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 49-65. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Dvacátá konference sekce pedagogiky sportu Německé společnosti věd o sportu (The 20th Conference of the Section of Sport Pedagogy of the German Society of Sport Science). In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 131-133. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Prohl, Robert; Lange, Harald (ed.) Pädagogik des Leistungssports – Grundlagen und Facetten. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 137-139. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu (Looking back behind European Year of Education through Sport). Pedagogická orientace. Brno: KONVOJ, 2006, vol. 2006, No 2, p. 95-99. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako nová forma edukace (Children's Museums as a New Form of Education). Pedagogika. Praha: UK Praha, 2006, LVI, No 4, p. 395-404. ISSN 0031-3815. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům (Museum Education - Origins and Trends). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, p. 229-243. ISSN 1335-1982. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport as a phenomenon of identity development. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS and Emmanuel KOLIADIS. From Identities in Europe to European Identities. 1st ed. Brno: Paido, 2005. p. 71-76. ISBN 80-7315-091-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Hermeneutika. In MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC and Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, Paido, 2005. p. 41-43, 53, 71, 5 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3. ISBN 80-210-3802-0. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum - nový prvek v kultuře pro děti. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, vol. 2005, No 3, p. 15-18. ISSN 1211-3384. info
 • JŮVA, Vladimír. Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. 77 pp. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Sociální vědy ve studiu tělesné výchovy a sportu - úvodní poznámky. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. p. 9-12. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Společenskovědní předměty ve studijních programech na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. p. 27-34. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Od pedagogické propedeutiky k pedagogice sportu na Fakultě sportovních studií MU v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. p. 57-60. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Historické konsekvence základní školy (Historical consequence of basic school). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. s. 29-40, 12 pp. ISBN 80-210-3870-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu (European Year Education through Sport). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, r. 128, č. 3, p. 30-31. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Zahájení Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu v Rakousku (Opening Ceremony of European Year of Education through Sport in Austria). Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2004, r. 11, č. 2, p. 15-16. ISSN 1211-6866. info
 • JŮVA, Vladimír. Janusz Korczak - pedagog humanista (Janusz Korczak - humane educator). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2004, r. 129, č. 1, p. 48. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport als Phänomen der Identitätsentfaltung (Sport as a phenomenon of identity development). In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS and Emmanuel KOLIADIS. Von Identitäten in Europa zu europaischen Identitäten. 1st ed. Brno: Paido, 2004. p. 71-76. ISBN 80-7315-088-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století (Children's museum : Educational phenomenon for the 21st century). 1st ed. Brno: Paido, 2004. 270 pp. ISBN 80-7315-090-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport jako fenomén utvářející identitu v České republice (Sport as a phenomenon of identity development in Czech Republic). In SEEBAUER, Renate and Zdeněk HELUS. Od identit v Evropě k evropským identitám. 1st ed. Brno: Paido, 2004. p. 70-76. ISBN 80-7315-089-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace (Sport and social education). In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA and Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 211-239. ISBN 80-210-3581-1. info
 • SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA and Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu (Social dimension of sport). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 245 pp. ISBN 80-210-3581-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání a Evropská unie. Univerzitni noviny. Brno, 2004, r. 11, č. 4-12, p. 36-38. ISSN 1211-6866. info
 • JŮVA, Vladimír. 10. výročí Dětského muzea v Brně (Tenth anniversary of Childrens Museum Brno). Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2003, vol. 127, No 3, p. 52. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Historickosrovnávací metoda (Historical and comparative method). Brno: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2003. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Inovace v kulturní edukaci - výzkum muzeí v ČR (Innovation in cultural education - research of Czech museums). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : XI. konference ČAPV. 1st ed. Brno: Paido, 2003. p. 45. ISBN 80-7315-046-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí (Leisure activities of childrens museums). Pedagogické spektrum. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 5/6, p. 41-45. ISSN 1335-5589. info
 • JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: Občianske združenie V4, UK, 2003. p. 139-141. ISBN 80-88868-85-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Haag, H., Hummel, A. (ed.) Handbuch Sportpädagogik. Pedagogická orientace. Brno, 2003, vol. 2003, No 2, p. 123-126. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu (Museum education in academical study). In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. p. 26-29. ISBN 80-7028-205-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež : Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu (Czech museums for children and young people : questionnaire analysis). In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. p. 30-33. ISBN 80-7028-205-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Rozvoj německé pedagogiky sportu (Development of German Sport Education). Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2003, r. 10, č. 9, p. 23-25. ISSN 1211-6866. info
 • JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež - Data z uskutečněného dotazníkového průzkumu (Czech museums for children and youth - Research data). In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. p. s. 34-38, 5 pp. ISBN 80-7028-205-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Einige Tendenzen in der Entwicklung des humanwissenschaftlichen Teils der GrundschullehrerInnenausbildung in der Tschechischen Republik (Some tendency in teachers education for primary school in social sciences in Czech Republic). Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1st ed. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002. p. 293-296. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15. ISBN 3-631-38328-1. info
 • JŮVA, Vladimír and Hana HORKÁ. Kritische Stellungnahme zu den aktuellen Curricula für den humanwissenschaftlichen Bereich (Critical standpoint for topical curriculum in social sciences). Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1st ed. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002. p. 181-200. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15. info
 • JŮVA, Vladimír and Hana HORKÁ. Kommentar zur Entwicklung der humanwissenschaftlichen Ausbildung der GrundschullehrerInnen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität Brno (Annotation of development of social sciences in teachers training - Faculty of Education Masaryk University in Brno). Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1st ed. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002. p. 247-266. není uvedeno. info
 • JŮVA, Vladimír. Kulturní edukace dětí a mládeže (Cultural education of children and youth). In NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1st ed. Brno: Paido, 2002. p. 45-64. ISBN 80-7315-012-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže (Czech museums for leisure of youth). In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. p. 119-121. ISBN 80-7041-784-6. info
 • JŮVA, Vladimír. A. Hopf. Sociální pedagogika pro učitele (A. Hopf. Social education for teachers). Pedagogika. Praha: UK - PedF, 2002, LII, No 4, p. 470-471. ISSN 3330-3815. info
 • JŮVA, Vladimír. B. Klíma a kol. Mládež a dějiny (B. Klíma at al. Youth and history). Komenský. Brno: PedF MU, 2002, vol. 127, No 2, p. 45-47. ISSN 0323-0449. info
 • BOLZ, Martin and Vladimír JŮVA. Scholeio kai oikonomia (School and economy). In KOLIADIS, Emmanuel. Metrese kai aksiologese tes epidoses gia te diasfalise tes epitychias. 1st ed. Atény: Ellinika grammata, 2002. p. 59-76. Qual-Impact. ISBN 960-406-309-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako volnočasová instituce (Children's museums as leisure time institutions). In Mládež a volný čas. Socialia 2000. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. p. 191-196. ISBN 80-7041-760-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Vybraná německy psaná periodika a časopis Pedagogika. K 50. výročí časopisu Pedagogika. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická společnost, 2001, vol. 2001, No 1, p. 36-50. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "K myšlence a ke koncepci dětských muzeí" (Report from symposium "About idea and philosophy of children's museums"). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, vol. 2001, č. 2, p. s. 122-125, 4 pp. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. 118 pp. ISBN 80-85931-95-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika (Museum education). In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Doplněk, 1999. p. s. 269-273, 5 pp. ISBN 80-7239-034-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Spolupráce školy s kulturními zařízeními (Co-operation of school with amenities). In STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1st ed. Brno: Paido, 1998. p. s. 118-127, 10 pp. ISBN 80-85931-61-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Aplikovaná muzeopedagogika v učitelském studiu (Applied museum education in teacher education). In Applied Social Sciences in Teacher Education. 1st ed. Brno: Paido, 1998. p. s. 82-89, 8 pp. ISBN 80-85931-59-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeodidaktické aktivity pro tvořivou školu (Museum didactic activities for creative school). In MAŇÁK, Josef. Tvořivá škola. 1st ed. Brno: Paido, 1998. p. s. 136-139, 4 pp. ISBN 80-85931-63-X. info
 • JŮVA, Vladimír and Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky [Jůva, 1997]. 4. rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1997. 76 s. ISBN 80-85931-43-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Tendence německé pedagogiky ve druhé polovině 20. století (Trends of German pedagogy in second half of twentieth century). Pedagogická orientace. Brno, 1997, vol. 1997, č. 3, p. s. 14-24, 11 pp. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků (With creativity of teacher to creativity of pupils). 1st ed. Brno: Paido, 1997. 133 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Svobodná tvůrčí práce - Freinetova koncepce výuky (Free creative work - concept of teaching of Freinet). In MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1st ed. Brno: MU, 1997. p. s. 68-70, 3 pp. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-1549-7. info
 • JŮVA, Vladimír. Brněnská pedagogika mezi dvěma válkami (Pedagogy in Brno between two wars). Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, vol. 1997, č.2, p. 62. ISSN 1211-3384. info
 • BLATNÝ, Ladislav and Vladimír JŮVA. Kapitoly z dějin pedagogiky [Blatný, 1996]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 75 s. ISBN 80-210-1295-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Creativity in work of teacher and pupil). Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1st ed. Brno: Paido, 1996. 122 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0. info
 • JŮVA, Vladimír and Jarmila SVOBODOVÁ. Alternativní školy (Alternative schools). Brno: Paido, 1996. 112 pp. ISBN 80-85931-19-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido, 1996. p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Jiří FUKAČ, Marie ŘEHOŘKOVÁ, Vladimír JŮVA and Jiří PELÁN. Metody a formy výchovy ve volném čase. Kultura a umění ve výchově. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 82 pp. ISBN 80-210-1275-7. info
 • JŮVA, Vladimír. Vývoj německé muzeopedagogiky [Jůva, 1994]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1994. 159 s. ISBN 80-901737-2-1. info
 • JŮVA, Vladimír and Mojmír STOJAN. Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky pro DPS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 72 s. ISBN 80-210-0856-3. info
 • JŮVA, Vladimír. K 50. výročí tragické smrti Adolfa Reichweina (Toward quinquagenary grievous death Adolf Reichwein). Pedagogika. Praha: UK Praha - Pedagogická fakulta, 1994, vol. 1994, č. 3, p. 289-292. ISSN 3330-3815. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika v přípravě učitelů (Museum education in teacher education). In Učitel v demokratické škole. Brno: Paido, 1994. p. 140-141. ISBN 80-901737-1-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Historicko-srovnávací metoda. In MAŇÁK, Josef. Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 66-71, 125 pp. ISBN 80-210-1031-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika a pedagogika volného času. Vychovávateľ. 1993, XXXVII, 5-6, p. 16-17. ISSN 0139-6919. info
 • JŮVA, Vladimír. J. A. Komenský a výchovné využití muzea. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1991, vol. 116, No 4, p. 148-150. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Detské múzeá a niektoré viedenské skúsenosti. Národná osveta. Bratislava, 1991, vol. 1991, No 4, p. 36-37. info
 • JŮVA, Vladimír. 200. výročí narození A. Diesterwega. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1990, vol. 115, No 3, p. 181-182. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogický princip názornosti v pojetí T. Campanelly, L. N. Tolstého a A. Diesterwega. In Řízení osvojovacího procesu VII. 1989th ed. Vyškov: VVŠ PV 1989, 1989. p. 92-96. info
 • JŮVA, Vladimír. K 350. výročí úmrtí Tomassa Campanelly. Komenský. Brno: PdF MU, 1989, vol. 114, No 2, p. 117-119. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. A. S. Makarenko und die Kulturerziehung (A. S. Makarenko and the Cultural Education). In Makarenko und wir. Dresden: Pädagogische Hochschule, 1989. p. 4-7. info
 • JŮVA, Vladimír. K 160. výročí narození Lva Nikolajeviče Tolstého. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1988, vol. 113, No 1, p. 49-50. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. K 180. výročí narození Karla Slavoje Amerlinga. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1987, vol. 112, No 1, p. 47-49. ISSN 0323-0449. info

2018/10/08


Životopis: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (učo 1058), verze: čeština(1), změněno: 8. 10. 2018 15:08, V. Jůva