Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

About
 • Petr Najvar received his PhD (2008) in Pedagogy from Masaryk University (Faculty of Education). Before that he was a primary school teacher and a secondary school teacher of English. His habilitation thesis (2018) focused on comparing different approaches to research on teaching and learning in classroom context. His professional interests include research in education, teacher expertise and developing knowledge base for teaching.
Department
 • Department of Primary Education
  Faculty of Education, Masaryk University
  Poříčí 31
  603 00 Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2018: doc.: Pedagogy (MU)
 • 2008: Ph.D.: Pedagogy (MU)
 • 2004: Teacher of English for upper secondary level schools
 • 2003: Teacher of English for primary and lower secondary level schools
Employment
 • 2016 - today: Department of Primary Education, Faculty of Education, MU
 • 2022 - 2024: Institute of School Pedagogy, Faculty of Humanities, Tomáš Baťa University
 • 2010 - 2022: Institute for Research in School Education, Faculty of Education, MU
 • 2006 - 2009: Centre for Educational Research, Faculty of Education, MU
 • 2003: Gymnázium Líšeň - Teacher of foreign students
 • 2003-2004: Cyrilometodějská střední pedagogická škola a Gymnázium Brno - Teacher of English
Teaching Activities
 • School pedagogy and didactics
 • Educational Research Methodology
 • Research Methodology for doctoral students
 • Music in a Language Classroom
 • English Phonetics and Phonology
 • Pronounciation training
Scientific and Research Activities
 • Colaborator within the Czech Grant Agency project GA20-13038S On productive culture of teaching and learning (2020-2022)
 • Colaborator within the Czech Grant Agency project GA14-06480S Producing pedagogical knowledge for improvement: altering teaching situations for the better (2014-2016)
 • Colaborator within the Czech Grant Agency project P407/11/0234 Expert Teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective) (2011-2013)
University Activities
 • 2012-2014: chair of Faculty of Education's Academic senate
 • 2012-2021: member of Masaryk Univesity's Academic senate
Activities Outside University
 • member of Czech Educational Research Association
 • member of Czech Pedagogical Society (2017-2022 the Chair)
Awards Related to Science and Research
 • an editor of the journal Orbis scholae
Major Publications
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR and Marcela JANÍKOVÁ. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies. Oxon, England: Routledge Journals, vol. 51, No 2, p. 185-201. ISSN 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1552719. 2019. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR and Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory (Transdisciplinary didactics: on teachers‘ knowledge sharing and improving teaching in different subjects). Brno: Masarykova univerzita. 455 pp. Syntézy výzkumu 3. ISBN 978-80-210-8568-8. 2017. info
 • NAJVAR, Petr. Zkoumání (kvality) výuky: srovnání dvou přístupů (Investigation of (the quality) of Teaching: Two approaches compared). Pedagogika. Univerzita Karlova, vol. 67, No 3, p. 219-246. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.991. 2017. URL info
 • ULIČNÁ, Klára, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ and Petr NAJVAR. Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective). XLinguae. Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, vol. 9, No 1, p. 91-109. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2016.09.01.91-109. 2016. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK and Petr NAJVAR. Producing Knowledge for Improvement: The 3A procedure as a tool for content-focused research on teaching and learning. Pedagogika. Univerzita Karlova, vol. 66, No 6, p. 672-688. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2016.340. 2016. URL info
 • RUSEK, Martin, Jan SLAVÍK and Petr NAJVAR. Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie (Content Construction and the Didactic Use of Scientific Educational Experiment in Chemistry Teaching). Orbis Scholae. Praha: Karolinum, vol. 10, No 2, p. 71-91. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2017.3. 2016. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Jindřich LUKAVSKÝ, Petr NAJVAR and Tomáš JANÍK. Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe (Professional Judgments on Quality of Teaching: Prospectively and retrospectively structured reflection). Pedagogika. Praha: PedF UK, vol. 65, No 1, p. 5-33. ISSN 0031-3815. 2015. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Petr NAJVAR, Martin ADAM, Veronika NAJVAROVÁ and Sonia HOMOLKA. Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka (The Character of Pupils’ Utterances in English Language Lessons). Pedagogika. Univerzita Karlova, roč. 64, No 2, p. 238-255. ISSN 0031-3815. 2014. info
 • NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK and Simona ŠEBESTOVÁ. The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., vol. 23, No 6, p. 823-843. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-6-823. 2013. URL info
 • NAJVAR, Petr and Světlana HANUŠOVÁ. Fenomén času v učení se cizím jazykům (Time in Learning Foreign Languages). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, vol. 15, No 1, p. 65-83. ISSN 1803-7437. 2010. info
 • JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL and Petr NAJVAR. Introduction: On the Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning. In JANÍK, Tomáš and Tina SEIDEL. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1st ed. Münster: Waxmann. p. 7-19. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. 2009. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika and Petr NAJVAR. The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Research in English Language Teacher Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 177-189. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. 2009. info
 • NAJVAR, Petr. CPV Video Study of English: Realised curriculum analysis in Czech lower-secondary classrooms. In SCHMIED, Josef and Christoph HAASE. English Projects in Teaching and Research in Central Europe. REAL Studies 4. Göttingen: Cuvillier Verlag. p. 25-31. ISBN 978-3-86727-664-1. 2008. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ and Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy (CPV Videostudy of English: Data Collection and Planned Analyses). Orbis scholae. vol. 2, No 1, p. 73-91. ISSN 1802-4637. 2008. URL info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik (Video Study of Teaching Eglish in the Czech Republic). In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1st ed. Wien: LIT Verlag. p. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2. 2008. info
 • NAJVAR, Petr. Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století (Teaching Foreign Languges to Young Learners in the Czech Republic at the Turn of the 20th Century). Pedagogická orientace. vol. 18, No 2, p. 37-51. ISSN 1211-4669. 2008. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana and Petr NAJVAR. Výuka cizího jazyka v raném věku (Teaching English at an Early Age). Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, vol. 17, No 3, p. 42-53, 11 pp. ISSN 1211-4669. 2007. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ and Jana DOLEŽALOVÁ. Reading Skills of Students of Faculties of Education. In Checkpoint Literacy. Berlín. Berlín: DGLS. p. 1-8. ISBN 978-3-9809663-6-8. 2007. URL URL info
 • NAJVAR, Petr. The CPV Video Study of Foreign Languages: What do we know about foreign-language teaching in Czech schools? Messenger, News and Views in English from the Faculty of Education MU. Brno: Department of English, PdF MU Brno, vol. 7, No 1, p. 16-17. ISSN 1214-6676. 2007. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana and Petr NAJVAR. Early Foreign Language Instruction in the Czech Republic in the Light of Empirical Research. In Hanušová, S., Najvar, P.: Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita. p. 77-82. ISBN 80-210-4149-8. 2006. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana and Petr NAJVAR. Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita. 107 pp. ISBN 80-210-4149-8. 2006. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR and Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy aneb co ukázala CPV videostudie fyziky? (Opportunities to learn in lower secondary physics instruction; the outcomes of CPV Video study of physics). Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, vol. 131, No 2, p. 9-16. ISSN 0323-0449. 2006. info
 • NAJVAR, Petr. Proměny cizojazyčného vzdělávání studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU (Changes in foreign language courses in primary teacher education programmes at PdF MU). Renata Jandová (ed.). In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. p. 159-161, 200 pp. ISBN 80-7040-789-1. 2005. info
 • NAJVAR, Petr. Jazyková propedeutika jako alternativa ranému vyučování jazyků: zpráva o výzkumném šetření konaném na Kajal PdF MU (Language propedeutics as an alternative to an early foreign language instruction: a report on a research project carried out at the English department of the PdF MU). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 4 pp. ISBN 80-210-3474-2. 2004. info
 • NAJVAR, Petr. Jazyková propedeutika jako alternativa rané výuky jazyka (Language propedeutics as an alternative to early foreign language instruction). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. p. 87-89. ISBN 80-7220-201-4. 2004. info
 • NAJVAR, Petr. Language teachers and why they should learn to read. The Messenger. Brno: PdF MU, vol. 4, No 2, p. 23. ISSN 1214-6676. 2004. info

2024/02/12


Curriculum Vitae: doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (učo 12232), version: English(1), last update: 2024/02/12 08:19, P. Najvar

Another Variant: Czech(4)