Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Alena Skotáková 29.5.1977 v Brně, svobodná, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií, Katedra gymnastiky a úpolů, oddělení gymnastiky, Kamenice 5, 625 00, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 - Ph.D. v oboru kinantropologie na FSpS MU
 • 1995 - 2000 Pedagogická fakulta MU Brno, studijní kombinace Speciální pedagogika -Tělesná výchova
 • 1991 - 1995 Střední pedagogická škola Boskovice, obor vychovatelství
Přehled zaměstnání
 • 2008 - Fakulta sportovních studií - Katedra gymnastiky a úpolů - oddělení gymnastiky
 • 2003 - Fakulta sportovních studií, Katedra sportovní edukace, lektor
 • 2000 - současnost - externě v ZUŠ Blansko (pedagog tanečního, muzikálového oddělení)
 • 2001 - 2002 externě studio Žabka, dětský aerobic
 • 2000 - 2001 externě JAMU Brno (taneční pedagog)
 • 1995 - 2006 externě v SZUŠ Blansko (pedagog tanečního oddělení)
Pedagogická činnost
 • Výuka v magisterském a bakalářském programu Tělesná výchova a sport a Specializace ve zdravotnictví. Rytmická gymnastika a tance, speciální pedagogika, integrativní speciální pedagogika, pohybová terapie, aplikovaná tělesná výchova
Vědeckovýzkumná činnost
 • CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872 - Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole
 • MUNI/51/03/2017 - Podpora a implementace problematiky inkluzivního vzdělávání do výuky na FSpS
 • MUNI/A/0966/2013 Evaluace metodiky sebeobrany osob se zrakovým postižením
 • CZ.1.07/1.3.00/48.0019 Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje
 • ROZV/20/FSpS/05/2015 Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/A/1300/2015 Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/FR/1206/2015 Inovace předmětů z oblasti Inkluzivního vzdělávání
 • FRVS/53/2009 Inovace předmětu Tance
 • FRVŠ - projekt 2328/2006 - Inovace předmětu Aplikovaná tělesná výchova a sport
 • fakultní grant(spoluřešitel) - Metodický materiál na CD nosiči pro teoretickou přípravu a praktické použití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky (hl. řešitel Mgr. Petr Hedbávný)
 • fakultní grant - Srovnávací studie úrovně koordinačních schopností zrakově postižených dětí ve věku 14 - 17 let v Polsku
 • spolupráce na grantovém úkolu FRVŠ - Vzdělávání budoucích učitelů Tv k práci s handicapovanými (řešitel Doc. Kopřivová)
Akademické stáže
 • 15.2. - 15.3. 2002 - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polsko
 • 6.4. - 30.4. 2002 - Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Polsko
 • 2003 - Praha - školení Power Yogy
 • 19. - 23.3. 2003 - Magdeburg (spolupráce na mezinárodním grantu)
 • 11. - 14.9. 2003 - Magdeburg (výuka na odborném semináři - Power Yoga)
 • 20.7. - 20.8.2005 - National Sports Academy Sophia
 • 25. - 30.5. 2016 - University of Worcester
 • 21. - 25.5. 2017 . University of Porto
 • 9. - 15- 9. 2018 - University of MAgdeburg
Mimouniversitní aktivity
 • 1996 - člen VSK Brno - ME Finsko 1996 v Euroteamu
 • 2001 - 2005 - člen KSG Moravská Slavia Brno - ME Francie 2002 v Euroteamu
 • 2001 - současnost - aerobic fitness instruktor
 • Choreografická spolupráce v Divadle 7 a půl, v divadelní skupině při ZUŠ Blansko'
 • ' 2009 - současnost - Člen OS Tandem'
 • ' 2009 - současnost - externí lektor v Centru tance Brno'
 • '
Vybrané publikace
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Roman GRMELA. Intensive dance - exercise intervention program for healthy seniors and patients with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018. URL info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA and Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ and Jana SKLENAŘÍKOVÁ. Evaluace kurzů "Sebeobrana pro vozíčkáře" (Evaluation of courses "Self defence for wheelchair users"). In Conference "Adapted Physical Activity through the lifespan" Prague. 2017. ISBN 978-80-87647-39-4. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ and Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1st ed. Opatia: Univ Zagreb, 2017. p. 58-58. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ and Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. p. 632 - 639. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ and Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením (The level of the balance abilities of hearing impaired). In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra: FSpS MU, 2008. 5 pp. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ and Petr HEDBÁVNÝ. Polemika o obsahu talentových přijímacích zkoušek na studijní program TV a sport (Polemic about the Content of the Talent Entramce Exams for Physical Education and Sports Study Program). In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. 4 pp. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena and Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách (Sport activities and interests of hearing impaired and physically impaired on high school). In Sport a kvalita života 2008. 2008th ed. Brno: FSpS MU, 2008. 7 pp. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena and Kristýna KRUBOVÁ. Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění? (Boccia as a Sport or a Possibility of Social realisation?). In Sport a kvalita života 2007. FSpS MU. Brno: MU, 2007. 5 pp. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka and Alena SKOTÁKOVÁ. Specifikace tance zrakově postižených (Specifity of the dance of the visually impaired). In Sport a kvalita života 2006. Brno: MU, 2006. p. 107-108. ISBN 80-210-4145-5. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. (Methodical material at DVD for teoretical prepare and practical using in trening centres and during educatin at primary and secondary schools). In SKOTÁKOVÁ, Alena and Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 3 pp. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena and Pavlína VACULÍKOVÁ. Zkušenosti s tancem zrakově postižených (Experiences with dance of visually impaired people). In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem, 2005. p. 118-120. ISBN 80-70077-691-9. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena and Hana BUBNÍKOVÁ. Komparativní studie rytmických schopností u zrakově postižených (Comparative research of rhytm abilities of the visual handicapped people). Comparative research of rhytm abilities of the visual handicapped people. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Hradec Králové, 2005. 5 pp. ISBN 80-7041-487-1. info
 • HEDBÁVNÝ, Petr, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Alena SKOTÁKOVÁ. Nácvik freestylových dovedností ve snowboardingu. Brno: MU v Brně, 2005. ISBN 80-210-3863-2. info

2019/03/26


Životopis: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (učo 20807), verze: čeština(1), změněno: 26. 3. 2019 08:45, A. Skotáková

Another Variant: English(1)