Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Zdeněk Hodis, narozen v Přerově
Pracoviště
 • Katedra technické a informační výchovy
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Poříčí 31, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí katedry (od 2016), odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D. - Fyzikální a materiálové inženýrství, VUT FSI Brno, téma práce "Difúze uhlíku a dusíku ve svarových spojích žáropevných feritických ocelí"
 • 2005: Ing. - Materiálové inženýrství, VUT FSI Brno, téma práce "Difúze hliníku, chrómu, niklu a uhlíku ve svarových spojích ocelí"
 • 1998: Ing. - Slévárenská technologie, VUT FSI Brno, téma práce "Studium závislosti napětí deformace při zkoušení pevnostních vlastností formovacích směsí"
Přehled zaměstnání
 • 2009-dosud: odborný asistent, MU-PdF Brno - Katedra technické a informační výchovy
 • 2000-2003: konstruktér, PSP Engineering Přerov
Pedagogická činnost
 • Přednášející a vedoucí cvičení z technických předmětů - Technická grafika a konstrukce, CAD, Stroje a zařízení, Materiály a technologie kovy, Technika a technické vzdělávání apod.
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací
 • Člen komise pro SZZ oboru Technická a informační výchova
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2012 řešitel FRVŠ č.691/2012 - Inovace předmětů zaměřených na technickou grafiku
 • 2006-2008 člen GAČR GD 106/05/H008 - Víceúrovňový design pokrokových materiálů
Vybrané publikace
 • HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA and Petr VYBÍRAL. Výuka technického kreslení na ZŠ s využitím učebních pomůcek (Teaching of technical drawing at primary school with using teaching aids). In Kamila Hasilová, Pavla Macháčková a Karolína Holubová. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2017. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7231-419-5. info
 • HODIS, Zdeněk and Sylva VINKLOVÁ. Prostorová představivost v technické grafice (Spatial imagination in technical graphics). In Radek Mitáček. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2016. p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-80-7231-460-7. info
 • VINKLOVÁ, Sylva, Marie BORKOVCOVÁ and Zdeněk HODIS. Vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů potravy - hmyz jako potravina v podmínkách České republiky (Education in the field of alternative sources of food - insects as food in the Czech Republic). In Radek Mitáček. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2016. p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-80-7231-460-7. info
 • HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA and Petr VYBÍRAL. Konstrukční stavebnice v praktických činnostech a ve fyzice na ZŠ (Construction sets in practical activities and in physics at primary school). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2016, vol. 9, 1/2016, p. 90-96. ISSN 1805-8949. doi:10.5507/tvv.2016.012. URL info
 • HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK and Martin KUČERA. CAD a vizualizace ve výuce technické grafiky (CAD and visualization in teaching technical graphic). In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015. p. 1-7. ISBN 978-80-7231-995-4. info
 • HODIS, Zdeněk, Petr VYBÍRAL, Jiří HRBÁČEK and Sylva VINKLOVÁ. Učební pomůcky ve výuce technické grafiky (Teaching aids for the teaching of technical graphics). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2015, vol. 8, 1/2015, p. 125-131. ISSN 1805-8949. URL info
 • HODIS, Zdeněk and Jiří HRBÁČEK. Technika a praktické činnosti na ZŠ (Engineering and practical activities for primary school). In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. p. 1-8. ISBN 978-80-7231-958-9. URL info
 • HODIS, Zdeněk, Petr VYBÍRAL, Jiří HRBÁČEK, Martin KUČERA and Sylva VINKLOVÁ. Výuka technické grafiky s využitím výpočetní techniky na ZŠ (Education of technical design using computer technology at the primary school). In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2014“ mezinárodní vědecko-odborná konference. 2014th ed. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2014. p. 188-191. ISBN 978-80-86768-89-2. info
 • HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Petr VYBÍRAL and Martin DOSEDLA. Konstrukční stavebnice v technickém vzdělávání (Construction kit in technical education). In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2013“ mezinárodní vědecko-odborná konference. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2013. p. 80-83. ISBN 978-80-86768-52-6. info
 • HODIS, Zdeněk, Martin KUČERA and Jiří HRBÁČEK. Grafická komunikace a technické kreslení (Graphic communication and technical drawing). In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2013. p. 1-8. ISBN 978-80-7231-923-7. info
 • HODIS, Zdeněk. Základy konstruování (Fundamentals of Design). In Jiří Neubauer a Eva Hájková. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings, Science. Brno: Univerzita obrany, 2012. p. 53-57. ISBN 978-80-7231-866-7. info
 • HODIS, Zdeněk. Inovace technické grafiky (Innovation of technical graphics). Technika a vzdelávanie. 2012, 2012/1, No 2, p. 45-47. ISSN 1338-9742. info
 • FORET, Rudolf, Zdeněk HODIS and Jiří SOPOUŠEK. Redistribution of Carbon and Nitrogen in Heterogeneous Weld Joints of Creep-Resistant Steels (P91/P22). In METAL 2012 Conference proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. p. 478-484. ISBN 978-80-87294-31-4. info
 • HODIS, Zdeněk and Petr VYBÍRAL. Bezpečnost práce při práci s technickými materiály (Occupational health and safety at work with technical materials). JTIE - Journal of Technology and Information Education. 2012, 2012/4, No 2, p. 67-69. ISSN 1803-537X. URL info
 • HODIS, Zdeněk. Inovace technické grafiky (Innovation of technical graphics). 2012. info

2017/11/09


Životopis: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (učo 249325), verze: čeština(1), změněno: 9. 11. 2017 14:43, Z. Hodis