Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Viktor Pacholík, born December 15th 1979 in Kroměříž, Czech Republic
Department
 • Department of Social Sciences in Sport, Faculty of Sports Studies, Masaryk University, Brno, Sladkého 13, 617 00
Employment - Position
 • Assistant in the area of Sports Psychology
 • Student of the doctoral program, in the area of Kinanthropology; topic of the dissertation: Research of the impact of the Halliwick method of swimming on reducing the anxiety of water environment in children and youth
Education and Academic Qualifications
 • 2010 Course of applied psychodiagnostics – Test methods
 • 2010 Systematic complex education of research workers in the area of management of science and research as an essential feature of research efficiency (the PREFEKT project)
 • 2009 Time management (program of Consultancy centre of the Masaryk University)
 • 2007 Certificate in Psychomotricity 2006 Licence A, B Instructor of the Halliwick method of swimming
 • 2006 seminar Penetration into basal structure of autoregulation of personality: questionnaires PASKO, SPARO, BAROM, SUPSO, SIPO and DUSIN
 • 2002 State final examination at the Faculty of Education, MU Brno
 • 1998 School leaving examination at Secondary institute of education, Kroměříž
Employment
 • 2008 – till now, Masaryk University, Faculty of Sports Studies
Teaching Activities
 • Seminars: sports psychology, psychomotricity, special physical education, swimming, the Halliwick method Concept
 • Tutor and opponent of bachelor theses
 • Courses: psychomotricity, the Halliwick method of swimming
Scientific and Research Activities
 • Concentration of attention as one of the conditions of successful performance in biathlon shooting. Specific research of the Faculty of Sports Studies. Project co-solver
 • Multimedia educational material for the Halliwick Swimming Concept. Grant of the FRVŠ – project solver. 2011
 • Consultancy at the Masaryk University – Psychomotor therapy. Development project of the Czech Ministry of Education. Project co-solver. 2010
 • Via movement against civilization diseases. Ministry of Health. Project co-solver. 2009
 • Consultancy at the Masaryk University – Psychomotor therapy. Development project of the Czech Ministry of Education. Project co-solver. 2009
 • Innovation of study subjects and cooperation development in improving the teacher competences in primary and secondary schools. Development project of the Czech Ministry of Education, n 63. Project co-solver and administrator. 2009
 • • The impact of the experience pedagogy on changes of anxiety in children – the main author. Within the specific research of PhD students, FSpS, MU, 2006. Methodology DVD for psychomotricity – co-author. Within the specific research of PhD students, FSpS, MU, 2006
 • The research of value orientations in sport – co-author. Grant GAAV
 • Development of continuing education and improvement of teachers qualification at primary, secondary school and universities and Innovation and preparation of study plans. Co-author and administrator. 2008
 • The Halliwick method of swimming for health. January-December 2007. Project FRVŠ n. 679/2007. The main author
 • Methodology DVD of the Halliwick method of swimming. Within the specific research of PhD students, FSpS, MU, 2007. The main author
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2010 5-day stay at the Matej Bel University in Banská Bystrica (ERASMUS)
 • 2007 5-day stay at the Komenský University in Bratislava (the “Partnership Between Universities” program)
 • 2012/10/22 – 2012/10/26: University of Ljubljana, Faculty of Education, Ljubljana, SVN
  • CZ.1.07/2.4.00/17.0037
University Activities
 • Instructor and Organizer of the Halliwick Concept courses and Psychomotricity courses
Activities Outside University
 • Exceptional member of the Czech-Moravian Society of Psychology
 • Member of the Czech Association of Kinanthropology
 • Member of the Slovak Scientific Association of Physical Education and Sport
 • Member of the Czech Society of Psychology Students
 • Exceptional member of the Sports Psychology Association
 • arrangement and instruction of psychomotor courses for pedagogical workers
 • arrangement and instruction of courses of the Halliwick Concept
 • active participation in seminars and conferences: International conference na téma Psychologie zdraví (pořadatel: Sekce psychologie zdraví ČMPS)
 • Seminar Kineziterapie v péči o psychiatrické klienty (garant semináře: Asociace psychologů sportu ČR)
 • National conference Primární prevence rizikového chování (pořadatel: Centrum pro adiktorlogii Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze)
 • International conference Prožitek - zážitek - zkušenost (pořadatel: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem. 21. - 23.4.2006 )
 • International conference Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie. Banská Bystrica (Slovenská rep.): 8.6.2006
 • International conference Ďuričove dni - násilie na školách. Banská Bystrica: 31.8. - 2.9.2006
 • International conference Aging and physical activity 2006. Poznań - Leszno: 15. - 17.9.2006
 • International conference Sport psychology (pořadatel: National Sport Center of Slovakia and FEPSAC). Bratislava: 27. 10. 2006
 • International conference Sport a kvalita života 2006 (pořadatel: Fakulta sportovních studií MU). Brno: 9. – 11. 11. 2006
 • Seminar Metodologie a statistika v kinantropologickém výzkumu (pořadatel: FTK UP). Olomouc: 4. 4. 2007
 • International conference Prožitek jako základní element zážitkové pedagogiky (pořadatel: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem). Český Ráj, Bukovina: 11. – 13. 5. 2007
 • Konference Prvé psychomotorické dni. Bratislava: 8. 6. 2007.
 • International conference Teoretické základy zdraví (pořadatel: FTVS UK). Praha: 14. – 15. 6. 2007
Major Publications
 • PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ and Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI) (COMPARISON OF PERSONALITY CHARACTERISTICS BETWEEN SELECTED TRACK CYCLIST AND BMX ATHLETES). In vědecká konference Od výskumu k praxi. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor and Marie BLAHUTKOVÁ. Plavání osob se specifickými potřebami (Swimming for People with Disabilities). In Alena Buková, Karol Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, 2012. p. 233-239. ISBN 978-80-7097-935-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Viktor PACHOLÍK. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné konference (Sport Psychology in Praxis 2012). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 36 pp. ISBN 978-80-210-5976-4. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor and Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením (Halliwick concept as a means of removing anxiety of a water environments of the people with disability). In Marie Blahutková, Viktor Pacholík. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Asociace psychologů sportu České republiky, 2012. p. 135-147. ISBN 978-80-210-5976-4. URL info
 • ONDRÁČEK, Jan, Viktor PACHOLÍK, Božena PAUGSCHOVÁ, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Zdeněk VÍTEK. Concentration of Attention and Creating a Psychological Characteristics of Czech National Men Team in Biathlon. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Vol. IV, No. 2/2012, p. 88-100. ISSN 1338-0974. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor. Osobnostní dimenze učitele tělesné výchovy na středních školách (Personality dimensions in physical education teachers). In PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 37-55. ed. 1. ISBN 978-80-210-5932-0. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Psychologická charakteristika reprezentačního družstva mužů ČR v biatlonu (Psychological Characteristics of a Men's Biathlon Team Representing the Czech Republic). In Baláková, V., Kirchner, J. Psychologie sportu v praxi 2011 aneb Nedilná součást přípravy sportovce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. p. 70-80. ISBN 978-80-7308-375-5. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Osobnostní dimenze učitele tělesné výchovy na středních školách (Personality dimensions in physical education teachers). In Výchova ke zdraví a kvalita života III. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2011. p. 286-296. ISBN 978-80-7394-303-5. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Výskyt úzkosti u dětí mladšího školního věku na vybraných brněnských školách (Occurence of Anxiety in Young-School Aged Children at Selected Schools in Brno). In Řehulka, Evžen;. school and health 21 sTUDIE K VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 191-196. ISBN 978-80-210-5722-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Bess H. Marcus, LeighAnn H. Forsyth, Psychologie aktivního způsobu života: Motivace lidí k pohybovým aktivitám (Bess H. Marcus, LeighAnn H. Forsyth, Motivating people to be physically active). Brno: Masarykova univerzita, 2010. info
 • PACHOLÍK, Viktor and Jiří VOBORNÝ. Využití dotazníku SUPSO v posuzování subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích (Use of SUPSO questionnaire in the evaluation of subjective experiences and states in football referees). In Daniel Heller, Pavel Michálek. 28. Psychologické dny: "Cesty psychologie a psychologie cest". Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2010. p. 498-508. ISBN 978-80-213-2193-9. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Iva VLČKOVÁ and Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání (The Halliwick concept). první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 43 pp. ISBN 978-80-210-4840-9. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Stres - civilizační problém dnešní doby (Stress - a Civilisation Problem of the Modern Age). In Pohybem proti civilizačním chorobám. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 46-77, 31 pp. ISBN 978-80-210-5110-2. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Bez vozíku nad vodou - prožitkem ke kvalitě života vysokoškolských studentů (Without a Wheelchair, Afloat - By Esperience to Quality of Life of Students of University). In Health Education and Quality of Life II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2009. 6 pp. ISBN 978-80-7394-180-2. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Martin SEBERA, Petr HUTA and Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Viktor PACHOLÍK. Výkonová motivace a vrcholový sport (The Motivation to Performace and top Sport). In Současný sportovní trénink. první. Praha: Olympia a ČOV, 2008. p. 252 - 257, 5 pp. ISBN 978-80-7376-079-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Dagmar TRÁVNÍKOVÁ, Ladislav BEDŘICH and Barbora JALOVECKÁ. The influence of socially economical processes on changes of psychological parameters of the personality of a university student with sport specialization. In Rudikovskije čtenija. první. Rostov na Donu: Ruská asociace psychologů tělesné výchovy a sportu, 2008. p. 52-55. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Stres - civilizační problém dnešní doby (Stress - Civilisation Problem of Contemporary Time). In Zvedni se a běž. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 7-16. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4790-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Viktor PACHOLÍK. Vrcholový sportovní výkon a reakce okolí (Top sport performance and reactions of the surrounding). In Heller, Daniel; Charvát, Michal; Sobotková, Irena. XXVI. Psychologické dny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 8 pp. ISBN 978-80-210-4938-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ and Viktor PACHOLÍK. Využití psychomotorických činností v rámci komplexní péče u dětí se zrakovým postižením (Use of psychomotor activities within the complex care of children with visual disorders). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. 10 pp. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor and Marie BLAHUTKOVÁ. Pohyb jako fenomén moderního zivotního stylu handicapovaných - Halliwickova metoda plavání (Movement as a Phenomenon of Modern Life Style of the Handicapped - The Halliwick Concept). In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-7041-994-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor and Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání v práci s handicapovanými osobami (Halliwick concept and people with disability). In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 1st ed. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB, 2008. p. 189-192. ISBN 978-80-8083-565-1. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor. Psychomotorická terapie - webová prezentace (Psychomotor therapy - web presentation). 2008. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor. Výzkum vlivu Halliwickovy metody plavání na odstranění anxiozity z vodního prostředí u dětí a mládeže (Investigation of the Impact of the Halliwick Method on Elimination of Anxiety In a Water Environment). In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. p. 75 - 79. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Halliwickova metoda plavání jako cesta zážitkem pro odbourávání anxiozity (The Halliwick Concept as a Means of Experience in Order to Eliminate Anxiety). In Prožitek - zážitek - zkušenost. 2007. ISBN 978-80-7044-849-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv psychomotorické hry na rozvoj komunikačních schopností předškolních dětí (Influence of Psychomotor Games on Communication Skills Development in Preschool Children). In Škola-edukácia-priprava učiteľa IV.: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. p. 214-219. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Daniela JONÁŠOVÁ and Marie BLAHUTKOVÁ. Pohybové aktivity zrakově postižené mládeže (The Locomotive Activity of Visual Handicapped Youth). In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 102-107. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor and Marie BLAHUTKOVÁ. Výuka psychomotoriky na FSpS MU (Courses of Psychomotricity at the Faculty of Sports Studies, Masaryk University). In Prvé psychomotorické dni. 2007. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ and Viktor PACHOLÍK. Koncepce výuky zdravého životního stylu na FSpS MU pro tvorbu školních vzdělávacích projektů. In Teoretické základy zdraví. 2007. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Výskyt anxiozity u dětí (The Appearance of Anxiozity of Children). In Sport a kvalita života 2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 4 pp. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor and Petr HUTA. Halliwickova metoda plavání - webová prezentace (Haliwick Concept - web presentation). 2007. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Viktor PACHOLÍK. Halliwickova metoda plavání (The Halliwick swimming methods). Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Gnosis, 2006, roč. 109, č. 18, p. 16-17. ISSN 0139-5718. Dostupná také elektronická verze článku info
 • PACHOLÍK, Viktor and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Selected psychomotor activities for seniors. In Aging and Physical Activity 2006. 2006. ISBN 978-83-923916-2-3. info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK and Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů (Doping and Value Orientation of Top Sports of Adolescents). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2006. p. 87-93, 8 pp. ISBN 80-7041-104-X. URL info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK and Martin ZVONAŘ. Aging and E-learning. In Aging and Physical Activity 2006. Rydzina; Poland: University School of Psysical Education, Poznan, 2006. p. 55-55. ISBN 83-923916-2-4. info
 • PACHOLÍK, Viktor. Halliwickova metoda plavání jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí (The Halliwick Method of Swimming as Means Reducing the Fear of Water). In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2006. 6 pp. ISBN 978-80-210-4145-5. info
 • PACHOLÍK, Viktor and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Alternativní metody ve výuce školní tělesné výchovy pro zjištování vztahu mezi žáky (Alternative Methods of School Physical Education in Order to Diagnose the Relations among Pupils). In Násilie na školách. prvé. Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006. p. 214 - 224. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar and Viktor PACHOLÍK. Vliv školní telesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentu (The Influence of School Physical Education on Aggressivity and Displays of Aggressive Behaviour in Adolescents). In Zborník príspevkov z 2. rocníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Duricove dni". Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006. p. 324 - 331. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar and Viktor PACHOLÍK. Trénink pozornosti u dětí s poruchami chování (Attention Training in Children with Behaviour Disorders). In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2006. p. 124-128. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. "Laciné" hraní (The games one many). Gymnasion. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2006, 2/2006, No 6, p. 63-64. ISSN 1214-603X. info

2011/03/17


Curriculum Vitae: Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. (učo 45334), version: English(2), last update: 2011/03/17 08:29, V. Pacholík

Other Variants: Czech(1), Czech(2)