Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby Sekot Aleš
 • Prof.PhDr. Aleš Sekot, CSc. 27.03.1947, svobodný
Pracoviště Fakulta sportovních studií MU, Brno
 • Fakulta sportovních studií MU v Brně Katedra společenských věd a managementu ve sportu
Vzdělání a akademická kvalifikace: 2010 profesor
 • Filozofická fakulta MU: sociologie 1970 Sociologický ústav SAV: CSc. 1978 Masarykova univerzita: docent 2004 Komenského univerzita, Bratislava: profesor 2010
Přehled zaměstnání
 • 2010: FSpS MU v Brně - profesor 2004-2010: FSpS MU v Brně - docent 2002-2004: FSpS MU v Brně - odborný asistent 2001: ESF MU v Brně - odborný asistent 1993- 2001: Medicamenta - vedoucí provozu Brno 1991-1993: Samostatná reklamní činnost 1973-1991: Ústav pro vázkum společenského vědomí ČSAV v Brně 1971-1973: Sociologický ústav SAV v Bratislavě
Pedagogická činnost
 • 2002-2010: Výuka Základy sociologie, Sociologie výchovy, Základy marketingu na PedF MU v Brně 2002-2010: Výuka sociologie, sociologie sportu, aktuální problémy společnosti, sociology of sport, sociology na FSPS MU 2002-2004: Výuka sociologie a základů marketingu na PedF MU v Brně 2001: Výuka sociologie na ESF MU 1978-1999: Externí výuka sociologie na Filozofické fakultě MU 1990-1991: Externí výuka sociologie na Elektrotechnické fakultě VUT Brno 2002-2004: Externí výuka sociolgie na Fakultě architektury, Brno 20012 - 2015: Externí výuka Sociokulturní aspekty výživy na Lékařské fakultě MU, Brno
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2013-2014: Pohybové aktivity obyvatel České republiky 2009-2010: Stárnoucí učitel 2008-2009: Prevence obezity PREVOB 2004: Mládež a doping (sociologický výzkum spolu s MŠMT)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2005 -Sofia,2006- Antalya, 2008-Coimbra,2012-Madrid
 • 14. 1. 2016 – 14. 2. 2016: University of Cape Town, Cape Town, ZAF
  • Vysoutěžený výukově studijní pobyt v rámci INSPIRE/Africa na oprestižní the Univerisity of the Western Cap, Cape Town, South Africa zaměřený na studium rodičovského stylu (parenting) výchovy směrem k pohybovým aktivitám a straviovacím návykům. Studium univerzitního systému v Jar. Výstupy: Sociální pedagogika, Universitas, Rodina a škola, AJPHERD (viz publikační činnost 2015+2016)
Mimouniversitní aktivity
 • European Association for Sociology and Sport International Society for social Studies of Sport
Ocenění vědeckou komunitou
 • Bronzová plaketa Universita Rzeszow
Vybrané publikace
 • SEKOT, Aleš. Rodičovské výchovné styly versus sport dětí. Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2022, roč. 87, 1/2022, s. 2-14. ISSN 1210-7689. URL info
 • SEKOT, Aleš. Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice (recenze). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2022, roč. 25, 1-2/2022, s. 149-151. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. - nekrolog. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2021, roč. 25, 1-2/2021, s. 135-136. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš a Irena DURDOVÁ. COVID-19 Versus University Students Physical Activity. International Journal of Sport Science and Physical Education. New York USA: International Journal of Sport Science, 2021, roč. 20, 3-4, s. 48-52. ISSN 2575-226X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11648/j.ijsspe.20210603.12. info
 • SEKOT, Aleš. Parents and their children´s sports. In Sanja Šalaj a Dario Škergo. 9th Intertnational Vonference on Kinesiology: Proceedings. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2021, s. 631-635. ISBN 978-953-317-065-7. info
 • DURDOVÁ, Irena a Aleš SEKOT. COVID-19 Versus University Students Physical Activity. In Sanja Šalaj a Dario Škergo. 9th Intertnational Vonference on Kinesiology: Proceedings. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2021, s. 567-570. ISBN 978-953-317-065-7. info
 • SEKOT, Aleš. Parents and their Children’s Sports. Online. In Cacek, J; Sajdlová, Z; Šimková, K. 12th International Conference on Kinanthropology: Sport and Quality of Life. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2020, s. 226-232. ISBN 978-80-210-9631-8. URL info
 • SEKOT, Aleš. Sokol Brno I. 1882 až 1938. Dějiny elitní Moravské jednoty. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2020, roč. 20, 1-2, s. 92-93. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Společenská odpovědnost ve sportu. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2020, roč. 20, 3-4, s. 118-119. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Nordic Walking in the Context of Sedentary Society. In Universita Bydgoszcz-Torun. Nordic Walking - wybrane aspekty. Byhgoszcz.Torun: Universytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, 2018, s. 5-13. SERIA: Monografia nr 33/2018. ISBN 978-83-62750-26-9. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní marketing v kontextu étosu společenské odpovědnosti. Česká kinantropologie. Praha: Karlova univerzita, 2018, roč. 22/2018, 1/22, s. 72-74. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní marleting "trochu jinak". Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 12/2018, 1/2018, s. 156-157. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Sociological Aspects of Active Modes of Transport. In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2017, s. 551-557. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • STRACHOVÁ, Milena a Aleš SEKOT. Sports ethics vs fair play. In Dragan Milanovic, Goran Sporis, Sanja Šalaj and Darjo Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology Proceedings. 1. vyd. Zagreb, Croatia: Faculty of kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017, s. 567-571. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • SEKOT, Aleš. Sociological perspective of sport. SPARK International Journal Of Sport Sciences and PhysicaL eDUCATION. Peshwar (Pakistan): Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar (Pakistan), 2017, roč. 2/2017, č. 1, s. 28-44. ISSN 2520-7814. info
 • SEKOT, Aleš. 1st Euro-Pak international conference on sports sciences and physical education: Sports and Sciences: Reshaping life. Praha: Karlova univerzita, 2017. info
 • SEKOT, Aleš. Sportem na cestě překonávání kulturních rozdílů. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11/2017, č. 2, s. 132-133. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Ethical Problem of Sport. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2017, s. 496-506. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • STRACHOVÁ, Milena, Aleš SEKOT a Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ. OLYMPISM VERSUS OLYMPIC GAMES? In Martin Zvonař; Zuzana Sajdlová. Proceedings 11th Conferebce Sport and Quality of life. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, s. 530-540. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity in Sociological Perspective: Sedentary Way of Life Versus Active Ways of Transportation. Online. In Sajdlová, Zvonař. Sport and Quality of Life 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 42-51. ISBN 978-80-210-8129-1. info
 • SEKOT, Aleš. Pohyb versus konzumní společnost. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 49/2016, č. 01, s. 3-9. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Filosofie a sport pohledem původní slovenské monografie. Filosofický časopis. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, roč. 64, č. 1, s. 149-151. ISSN 0015-1831. info
 • SEKOT, Aleš. Pozoruhodný pohled na multikulturní aspekty rodičovského výchovného stylu. Sociální pedagogika, Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2016, roč. 4, č. 1, s. 126-129. ISSN 1805-8825. info
 • SEKOT, Aleš. Systém univerzitního vzdělávání v transformující se Jihoafrické republice. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2016, roč. 49/2016, č. 2, s. 44-47. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš, Irena DURDOVÁ, Tomáš PĚTIVLAS a Jiřina KRÁČMAROVÁ. Pohybové aktivity studentů VŠB-TU Ostrava v kontextu sedavé společnosti. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 1, s. 8-14. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš a Milena STRACHOVÁ. Doping mládeže v kontextu rodičovských výchovných stylů. In Pacvel Slepička. Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2016, s. 130-138. ISBN 978-80-87647-29-5. info
 • SEKOT, Aleš. Parenting vs. doping mládeže. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2016, roč. 49/2016, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Self-determination Theory: A Family Perspective. Online. New York: NOVA science publishers, 2016. URL info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity v kontextu konzumní sedavé společnosti. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 8-18. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Vzpomínka na skvělého sportovce a pedagoga PhDr. Miloše Lukáška, PhD. Brno: Masarykova universita, 2016. info
 • SEKOT, Aleš. Active Modes of Transport (Walking and Cycling). Slovak Journal of Sport Science. Banská Bystrica: Matej Bél University, 2016, roč. 1/2016, č. 2, s. 3-14. ISSN 2453-7659. info
 • SEKOT, Aleš. Sport jako subjekt managementu. In Managemant, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 11-19. Management sportu. ISBN 978-80-210-8346-2. info
 • SEKOT, Aleš. Soudobý sport versus problematika fair play. In František Kolář. Pierre de Coubertin a olympijské hnutí. 1. vyd. Praha: Český olympijský výbor, 2016, s. 81-96. ISBN 978-80-88158-02-8. info
 • SEKOT, Aleš. Aktivní formy dopravy jako výzva sedavé společnosti. UNIVERSITAS. 2015, roč. 48, č. 1, s. 25-29. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Vizualizace edukologických jevů: Pionýrský přístup. Brno: Masarykova univerzita, 2015. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2015, 151 s. sociologie. ISBN 978-80-210-7918-2. info
 • SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITY IN SOCIOLOGICAL PERSEPCTIVE: SEDENTARY WAY LO LIFE VERSUS ACTIVE WAYS OF TRANSPORTATION. In Jaroslav Brodáni. Pohyb a kvalita života. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konstatntína Filozofa v Nitre, 2015, s. 5-19. ISBN 978-80-558-0847-5. info
 • SEKOT, Aleš a Milena STRACHOVÁ. Physical activity in sociological perspective. In Josef Oborný, Ondřej Štaud, Barbora Vrtiakova a kol. Kultúrna antropológia a šport. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015, s. 167-181. ISBN 978-80-223-3952-0. info
 • SEKOT, Aleš. Filozofie a sport pohledem původní české monografie. Brno: Masarykova univerzita MUNIpress, 2015. info
 • DAVIDS, Eugene, Nicolette ROMAN, LLoyd LEACH a Aleš SEKOT. A model examinihg the relations between parenting, and decision making on healthy behaviours of adolescents in rural Western Cape, South Africa. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance (AJPHERD). Cape Town, South Africa: University of Venda, 2015, roč. 2015, November (Supplement 1), s. 272-292. ISSN 1117-4315. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu: Aktuální problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 190 s. IMPACT. ISBN 978-80-210-6181-1. info
 • SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu. In Masarykova univerzita Brno. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: muniPRESSí, 2013, s. 58-69. Pohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8. info
 • SEKOT, Aleš a Emanuel HURYCH. Sport jako spirituální hodnota: Fenomén sportovních hvězd. In Emanuel Hurych. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 47-55. Ppohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity: The Case of the Czech Republic. In Physical Activity: The Case of the Czech Republic. 2013. ISBN 978-606-8294-61-2. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity - nedílná součást aktivního způsobu života. In Pohybová aktivita dospělé populace v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013, s. 7 - 33. ISBN 978-80-210-6271-9. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activities in teh Czech Republic. In 9th International conference SPORT and QUALITY OF LIFE 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • SEKOT, Aleš. Bukurešťská konference European University Sport Association. Brno: Masarykova universita, 2013. info
 • SEKOT, Aleš. Mladí a nevšední. Brno: Masarykova univerzita, 2013. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activities in Czech Society. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 83-96. ISBN 978-80-210-6640-3. info
 • SEKOT, Aleš. Lépe jedenkrát vidět než desetkrát slyšet aneb vizualizace jako teoretický problém. Brno: Masarykova univerzita, 2013. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity versus pasivní způsob života. In Výzkum v sociologii sportu I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 2-10. Výzkum v sociologii I. ISBN 978-80-210-6274-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6274-2013. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity - nedílná součást aktivního způsobu života. In A. Bukačová, K. Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. 11. vyd. Košice: UJPŠ Košice, 2012, s. 328-339. ISBN 978-80-7097-935-8. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activity as a part of well-being. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2012, roč. 2011/5, č. 3, s. 187-204. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity as a Part of Active way of Life. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity Versus Obesity: Sociological Aspects. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost sociologickou perspektivou zemí višegrádské skupiny. In Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2012, s. 167-168. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. František Kupka - aukční fenomén současnosti. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2012, roč. 2012/45, č. 2, s. 46-48. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITY AS A PART OF ACTIVE WAY OF LIFE. Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Electronic Proceedings Book). Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2012, roč. 1, č. 1, s. 108-122. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Mediální reflexe handicapovaných sportovců. Brno: Masarykova univerzita, 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Ankarská konference o sportu. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Wellbeing as a part of physical activity. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a tělesná kultura ve světle sociálních věd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Sport as a form of Public Wellbeing in the Czech Republic. In Hungarien Society of Sport Science. The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries. 1. vyd. Budapest: Hungarien Sport Society, 2011, s. 11-33. Hungarien Sport Science Books - V. ISBN 978-615-5187-02-5. info
 • SEKOT, Aleš. A sport mint a társadalmi jólét egyik formája Csehországban. A sport ś a tátsadalom kölcsönhatása a V4 országokban. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2011, roč. 1, 2011/1, s. 14-15. ISSN 2062-9559. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity as a form of Wellbeing. In Sport and Quality of Life 2011, 8th International Conference. 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity: Sociological Aspects. Pan-Asian Journal of Sports and Physical Education. South Korea: Suwon University, 2011, roč. 3/2011, č. 4, s. 127 -136. ISSN 2092-8203. info
 • SEKOT, Aleš. Fair Play in the Perspective of Contemporary Sport. Sport Science review. Bucharest: Institut National Cercetare Petru Sport, 2011, XX2011, 5-6, s. 175 - 189. ISSN 2066-8732. info
 • SEKOT, Aleš. Emancipace žen na půdě sportu. In Sport a sociální stratifikace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2011, s. 16-33. ISBN 978-80-86317-90-8. info
 • SEKOT, Aleš. Vizuaizace jako teoretický problém. Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Podnětná publikace k problematice subkultur mládeže. Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Jedinečné výzkumné výstupy edukace romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Lifestyle and Physical Activity as a Part of an Active Way of Life in the Czech Republic. Physical Culture and Sport Studies and Research. Warszava: Versita, Warszaw, 2011, roč. 53/2011, č. 4, s. 48-64. ISSN 2081-2221. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/v10141-011-0022-08. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and physical activities in the Czech Republic. In Sports, Bodies, Identities and Ortganizations. Conceptions and Problems. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 234-248. eass 2011. ISBN 978-83-7338-657-0. info
 • SEKOT, Aleš. Sport versus společnost: socializační souvislosti. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 42, 1/2010, s. 13 - 2, 10 s. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Podpora pohybové aktivity: hodnotný příspěvek pro odbornou veřejnost. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 2010/4, č. 1, s. 134-135. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Ustavující konference Mezinárodní společnosti sociálních věd o sportu. Studia Sportiva. Beno: Fakulta sportovních studií, 2010, roč. 2010/4, č. 1, s. 139-140. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Determinanty nadváhy a obezity: pohybová aktivita a materiální prostředí. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2010, roč. 10/2010, č. 1, s. 23-31. ISSN 1211-846X. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and Physical Activities in Czech Republic. Sport Science Review. Bucharest: National Institute for Sport research, 2010, XIX/2010, 1-2, s. 159-176. ISSN 2066-8732. info
 • SEKOT, Aleš. Sedentarism and obesity: Sociological aspects. In eass Conference 2010: Social perspective on: Sport, health and environment. 2010. ISSN 1645-0523. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 195 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1. info
 • SEKOT, Aleš. Romové: není na čem stavět? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 43, 2010/03, s. 3-13. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Evropské rokování sociologů o sportu posedmé. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010/4, č. 2, s. 122-123. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in sports. In Local Sport in Europe. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009, s. 223-232. European Association for the Sociology of Sport. ISBN 978-3-8309-2015-1. info
 • SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie. Brno: IMS, 2009, 105 s. Sociální pedagogika. info
 • SEKOT, Aleš. Patologie v kontextu konzumní společnosti. Universitas1802-3384. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 42, č. 1, s. 76-77. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and physical activities in Czech Republic. In Sport, Bodies, Identities. 2009. info
 • SEKOT, Aleš. Reprezentativní publikace evropské sociologie sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 109-111. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Local Sport in Europe. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 111-113. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita versus obezita. In Tělesná výchova a sport mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 58-67. ISBN 978-80-210-4858-4. info
 • SEKOT, Aleš a Josef SMOLÍK. Sportovní fanoušek ve fotbalovém kotli. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, roč. 3, č. 1, s. 77 - 94, 17 s. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in Sports. European Journal for Sport and Society. Munster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2009, roč. 6, 1/2009, s. 37-49. ISSN 1613-8171. info
 • SEKOT, Aleš. Sport - významný sociální a kulturní fenomén současnosti. In Šport s dpoločenské a humanitné vedy 2009. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského FTVS, 2009, s. 522-564, 42 s. ISBN 978-80-89257-16-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sport jako významný faktor socializace. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 3, č. 2, s. 107-114. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Římské rokování evropských sociologů o sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 3, č. 2, s. 136-137. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Profesní kariéra učitele. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2009, roč. 42, č. 4, s. 13-19. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost: Socializační souvislosti. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 110-122. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže. Prevence. Brno: Občanské sdružení Život bez závislosti, 2009, roč. 6, č. 8, s. 7-8. ISSN 1214-8717. info
 • SEKOT, Aleš. K povaze profesní kariéry učitele. Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, roč. 42, č. 4, s. 7-13. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Aktuální sociálně patologické jevy v kontextu perspektiv sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika ve Střední Evropě: Současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2009, s. 521 - 529. ISBN 978-80-87182-08-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sport jako specifický socializační činitel: profesionalizmus versus amatérismus. In Amaterismus a profesionalismus v športe. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 43-41, 9 s. ISBN 978-80-8113-017-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost: Socializační kontext. In Společenská úloha sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2009, s. 36-44. ISBN 978-80-86317-72-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of Sports: Conceptual and Topical Issues. Physical Culture and Sport Studies and Research. Varšava: Josef Pilsucki University, 2009, XLVII, č. 1, s. 11-19. ISSN 2081-2221. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Conceptual and Topical Issues. Physical Culture and Sport Studies and Research. Warszava: University of Physical Education, 2009, XLVII, l, s. 11-19. ISSN 2081-2221. info
 • SEKOT, Aleš. Tyson Maradona a ti druzí rváči. Brno: Rovnost, 2008, 2 s. Bellevue. ISSN 0862-7967. info
 • Violence in Sports. 1. vyd. Münster: eass, 2008. Local Sports in Europe. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Inactivity. In 5th Conference eass, Bled 2008. 2008. ISBN 978-961-6583-60-2. info
 • SEKOT, Aleš. Politologický a sociálněpsychologický vhled do fenoménu fotbalového chuligánství. Studia sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 132-133. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Podnětné rokování sociologů o sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 143-144. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš a Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 112-125. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008, 224 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2562-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj. In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 119-123, 4 s. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní trénink v kontextu praxe sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2008. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2008, s. 346-359. ISBN 978-80-87182-01-7. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sport versus sportovní etika. Rozrazil - revue na provázku. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 33-34. ISSN 1801-4755. info
 • SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 41/2008, č. 3, s. 8-16. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Mediální integrace národa v době globalizace (recenze). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 56-57. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus studium. Unuversitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 41, č. 4, s. 77-81. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activity: Socio cultural aspects. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1-16. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické problémy společnosti. 1. vyd. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008, 85 s. Učební texty. ISBN 978-80-87001-11-0. info
 • SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén. Contact. Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, 2008, roč. 1, č. 50, s. 14. info
 • SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury. In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 2008, s. 9-19. ISBN 978-80-86317-65-6. info
 • SEKOT, Aleš. Tšekin tasavallan liikuntakulttuuri. Idäntutkimus. Helsinki: Urheilu, 2008, roč. 4/2008, č. 4, s. 54-61. ISSN 1237-6051. info
 • SEKOT, Aleš. Sedentary Lifestyle as a Social Factor Influencing the Epidemic of Obesity. In Sport, Culture and Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in Continent (and Beyond). Ljubljana: University of Ljubljana, 2008, s. 33-38. Sport and Society. ISBN 978-961-6583-70-1. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Obesity: Sociological Aspects. Educatio Artis Gymnasticale. Cluj-Napoca: Studia Universitatis Babes-Bolyai, 2008, roč. 3/2008, č. 3, s. 51-72, 21 s. ISSN 1453-4223. info
 • SEKOT, Aleš. Bedřich Ladislav: Fotbal - rituální hra naší doby. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2007, roč. 39, č. 1, s. 75-76. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in Sport. I. Münster, Germany: Westfählishe Wilhelms- Univeristät Münster, 2007, 1 s. Local Sport in Europa. ISBN 978-3-00-021468-4. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in Sport. In Local Sport in Europe. 2007. ISBN 978-3-00-021468-4. info
 • SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. Unuversitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 7-16. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska. Česká kinantropologie. Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 1, s. 53-61. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 3182/2006 "Inovace studijního předmětu sociologie a sociologie sportu". In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 39-45, 6 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • SEKOT, Aleš. Women and Sport - Sociological and Historical Dimensions. In Social Dimensions of Sport and Recreation Devolopment in Central European Countries. 1. vyd. Bratislava: National Sport center, 2007, s. 37-45. Recreation Sport. ISBN 978-80-969702-0-9. info
 • SEKOT, Aleš. Doping and young people: Sociological dimensions. In The changing role of public, civic and and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007, s. 90-102. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5. info
 • SEKOT, Aleš. Women and Sport: Sociological and historical dimensions. In The changing role of public, civic, and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007, s. 267-276. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5. info
 • SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu: fotbaloví chuligáni. In Násilí z pohledu společenských věd. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2007, s. 157-165. ISBN 978-80-7251-253-9. info
 • SEKOT, Aleš. Pol,M., Rabušicová, M., Novotný, P. 2006. Demokracie ve škole. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 9/07, s. 7-8. ISSN 1801-0806. info
 • SEKOT, Aleš. Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS). Sociologie sportu. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2007, roč. 43, č. 4, s. 878-880. ISSN 0038-0288. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Tělesná kultura. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, roč. 30, č. 2, s. 25-42. ISSN 1211-6521. info
 • SEKOT, Aleš. K problematice romské minority. In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. 1. vyd. Brno: IMS Brno, 2007, s. 200-211. ISBN 978-80-902936-9-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 66-75. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 80-81. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Socializace: rekreační versus vrcholový sport. In Sport a kvalita života 2007 (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, s. 122 (CD ROM), 14 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • SEKOT, Aleš. Fotbaloví chuligáni prizmatem sociologie. In Aktuální otázky sociologie sportu (CD ROM). 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2007, s. 80-85. ISBN 978-80-86317-55-7. info
 • SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sport vs. volný čas. In Výchova a volný čas (2) Tomáš Čech (ed.). 1. vyd. Brno: MSD, spol. sr.o., 2007, s. 53-56. ISBN 978-80-86633-97-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a divácké násilí - fotbaloví chuligáni. In Spoleczne i kulturowe wartosci sportu. 1. vyd. Varšava: Akademie tělesné výchovy, 2007, s. 182-195. Sport. ISBN 978-83-89630-57-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and Spectator Aggression Behaviour - Football Hooliganism. In Social and Cultural Aspects of Sport (ed by J. Kosziewicz). 1. vyd. Warszawa: Akademie tělesné výchovy, 2007, s. 181-193. Sport. ISBN 978-83-89630-58-2. info
 • SEKOT, Aleš. Doping and Young People - Sociological Dimensions. In The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture, 3rd EASS Conference. 2006. ISBN 951-39-2549-8. info
 • SEKOT, Aleš. Emancipation Process of Women in Sport: Czech Example. In The Civic Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture. 3rd EASS Conferencee. 2006. ISBN 951-39-2549-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (třetí vydání). III. Brno: Paido, 2006, 260 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-7315-126-X. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie versus sociální pedagogika: aktuální problémy. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií. Baťova univerzita ve Zlíně., 2006, s. 161-172, 13 s. ISBN 80-902936-8-9. info
 • SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. Pedagogická orientace. PRAHA: Pedagogická orientace, 2006, roč. 2006, 1211-4669, s. 121-123. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Ve světě sportu. Anthropos. Bratislava: Časopis pre humanitné a sociálne poznani, 2006, roč. 1, č. 10, s. 11-18. ISSN 1336-5541. info
 • SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 13-30, 16 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • SEKOT, Aleš. Finské rokování sociologů sportu. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 135-136. ISBN 80-210-4136-6. info
 • SEKOT, Aleš. K problematice sportovních subkultur. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 104-118. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Topical Issues. 1. vyd. BRNO: Masarykova univezita a Paido, 2006, 130 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-210-4151-X. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006, 412 s. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X. info
 • SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. In Násilí ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2006, s. 50-72. ISBN 80-7290-272-5. info
 • SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility. HUMAN MOVEMENT. Wroclaw: Akademie sportu, 2005, roč. 2005, 6 (1), s. 59-65. ISSN 1732-3991. info
 • SEKOT, Aleš. Sport mobility: global dimensions. In SCSS: 10th Annual Congress: Abstract Book (+ CD ROOM). 1. vyd. Beograd: ECSS, 2005, s. 338-339, CD6 s. ISBN 86-906485-2-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sokol versus olympismus. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 11-14. ISSN 1211-3384. info
 • SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní migrace. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc, 2005, s. 89-101. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Doping a mládež - sociologické dimenze. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 282-296. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 304-315. ISBN 80-244-116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 51-56. ISBN 80-7315-112-X. info
 • SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého světa. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: IMS, 2005, s. 74-87, 18 s. ISBN 80-902936-7-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita jako prostředek integrace evropské společnosti. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: IMS, 2005, s. 398-414, 18 s. ISBN 80-902-936-7-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a mládež. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005, s. 135-136. ISBN 80-951B-2005. info
 • SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA a Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 131. ISBN 80-951B-2005. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita versus globalizace. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 3-14. ISSN 1211-3384. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické a historické dimenze. Tělesná výchova a šport. Bratislava: MŠSR, 2005, XV., 3-4, s. 59-62. ISSN 1335-2245. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní výchova - nedílná součást studia sociální pedagogiky. In Sborník příspěvků absolventů, studentů a učitelů oboru sociální pedagogika. 1. vyd. Brno: IMS, 2004, s. 77-86. ISBN 80-9029836-4-6. info
 • SEKOT, Aleš. Předjarní svátek sportu. Univerzitní noviny. Brno: Masarakova univerzita, 2004, roč. 11, č. 2, s. 17-18. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní problematika v systému studia sociální pedagogiky. In Konstituonání sociální pedagogiky jako vědního oboru. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2004, s. 242-248. ISBN 80-902936-5-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: A Global Aspect. Collective volume. In Sports Involvement in a Changing Europe. 1. vyd. Rzeszów: EASS, 2004, s. 15-16. info
 • SEKOT, Aleš. Global aspects of contemporary sports. In Proceedings of Abstracts International Scientific Conference "Physical Education and Sport 2004". 1. vyd. Liberec: TUL, 2004, s. 1. ISBN 80-708-844-2. info
 • SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 200 s. ISBN 80-210-3531-5. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické dimenze (CD - ROM). In Sport a kvalita života (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studíí MU, 2004, s. 77-78, 24 s. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovci v médiích v průběhu Olympijských her v Athénách 2004 (CD ROM). In KADLEC, Petr a Ivo MACHÁT. Sport a kvalita života (CD - ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004, s. 37-40. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu. In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004, s. 75-77. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (druhé vydání). 2. vyd. Brno: Paido, 2004, 200 s. ISBN 80-7315-077-8. info
 • SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA a Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 245 s. ISBN 80-210-3581-1. info
 • SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní mobilita: nové téma sociologie sportu. Acta Facultatis Educations Physicae Universitatis Comeniane. Publicatio XLV. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004, XLV, s. 169-180. ISSN 80-223-2014-5. info
 • SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Sport Mobility in the Context of Globalization. In Physical Activity in Integrating Europe. 1. vyd. Warszawa: The Józef Pilsucki Academy of Physical Education, 2004, s. 82-91. ISBN 83-89630-80-X. info
 • SEKOT, Aleš. Romské osady na východním Slovensku: multikulturní výzva. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas a Společnost pro podp, 2004, roč. 11, 4-12, s. 1-6. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, Aleš. Sport v měnící se Evropě. Brno: Univerzitní noviny, 2004, roč. 11, 4-12, s. 42-44. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: Global Aspects. In Sports Involvement in Changing Europe. 1. vyd. Rzewszów: KORAW: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 48-60, 12 s. ISBN 83-89721-02-3. info
 • SEKOT, Aleš. Sport mobility in a changing Europe: a global aspect. European Journal for Sport and Society. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2004, roč. 1, č. 2, s. 103-114. ISSN 1613-8171. info
 • SEKOT, aleš. Všesokolské sjezdy - oslava masové tělovýchovy. In Sokolství od XIX. do konce XX. století. Olomouc: Hanex Olomouc, 2003, s. 149-162. ISBN 80-857835-40-1. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do studia předmetu sociologie a mezipředmětových vztahů. In Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia. I. Brno: IMS, 2003, s. 90-97. ISBN 80-902936-1-1. info
 • SEKOT, Aleš. Vrcholový sport: Otazníky a vykřičníky. Brno: Masyrakova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, 2003, 4 s. ISBN 80-210-3099-2. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of sport - An Introduction. Brno: Paido, 2003, 64 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-044-1. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní aktivity: nejednoznačné hodnotové směřování (Příspěvek k sociologii sportu) In: Tělesná kultura: recenzované periodikum FTK UP Olomouc. Tělesná kultura. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2003, sv.28, č.1, s. 49-66. ISSN 1211-6521. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno: Paido, FSpS MU, 2003, 196 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické texty II. 1. vyd. Brno: IMS, Fakulta Tomáše Bati, 2003, 30 s. Učební pomůcka. info
 • SEKOT, aleš. Vrcholový sport: Kam kráčí? Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 2003, roč. 36, č. 4, s. 33-37. ISSN 1211-3384. info
 • SEKOT, Aleš. Sport - sociálně kulturní fenomén. In: Leska, D., Oborný, J. (eds) telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. In Vělecná výchova a šport v kultúre spoločnosti (Monografický sborník veeckých a odborných prác). Bratislava: Slovenská vedecká spoločnost: FTVS UK Bratislava, 2003, s. 172-176. ISBN 80-89075-20-7. info
 • SEKOT, Ales. Commercial Nature of Contemporary Sport. In The Economics of Professional Sports and Olympic Games. 1 st. Athens, Greece: P.A.S.E.M., 2003, s. 147-153, 6 s. 3 rd. ISBN 960-87102-7-8. info
 • SEKOT, Aleš a Michael DOLEŽAL. Marketing v kostce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 104 s. ISBN 80-210-2935-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido, 2002, 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,. info
 • SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Základy marketingu. Brno: PAIDO, 2002, 55 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-019-0. info
 • SEKOT, Aleš. Evropská integrace a sport. Univerzitní noviny. Brno: Masyrykova univerzita, 2002, roč. 9, 7-8, s. 10-11. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, aleš. Sociologické texty ke studiu sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Iistitut mezioborových studií Brno, 2002, 52 s. info
 • Velký sociologický slovník. Hesla: celibát, ekumenismus, křesťanství, misionářství, pravoslaví, církev. 10vyd. Praha: karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie náboženství. Praha: Svoboda, 1985, 362 s. Sociologická knižnice. info

14. 5. 2015


Životopis: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (učo 24446), verze: čeština(2), změněno: 14. 5. 2015 11:31, A. Sekot

Další varianty: angličtina(2), angličtina(7)