Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby, kontakty
 • JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., narozen 8. června 1983 v Jihlavě, rozvádějící se, 2 děti
 • e-mail: libor.kyncl@gmail.com
 • e-mail: libor@kyncl.net
 • Telefon: +420 608 743 217
 • http://www.kyncl.net
Pracoviště
 • JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., advokát, ev. č. ČAK 18382, IČ 74742990, se sídlem Kaštanová 467/26, 586 01 Jihlava, s pobočkou Slovákova 351/2, 602 00 Brno, tel. +420608743217, www.kyncl.net
 • Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • advokát
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 - Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno - Ph.D. v oboru Finanční právo a finanční vědy, disertační práce "Právní aspekty elektronických platebních a clearingových systémů v Evropě"
 • 2013 - Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně - Ing. v oboru Ekonomická informatika, diplomová práce "Metodika archivace a zálohování digitálních dat v orgánech veřejné moci"
 • 2010 - Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno - JUDr. v oboru Finanční právo, rigorózní práce "Veřejnoprávní regulace kapitálového trhu"
 • 2006 - Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno - Mgr. v oboru Právo, diplomová práce "Daňové a účetní aspekty podnikání na internetu - komparace se zahraniční právní úpravou"
 • 2007 - Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno - Bc. v oboru Aplikovaná informatika, bakalářská práce "Prohlížení zdrojových textů na WWW"
 • 2001 - Gymnázium Jihlava, sedmileté studium zakončené maturitou s vyznamenáním
 • Další vzdělávání:
 • 2018 (09) - složil advokátní zkoušku u České advokátní komory
 • 2014 – nyní – ZOB, Impact Hub, Brno – pravidelné semináře orientované na leadership a osobní rozvoj
 • 2014 – seminář Jak komunikovat s novináři, Tiskový odbor Rektorátu Masarykovy univerzity, Brno
 • 2014 – seminář Impact – Writing Skills for Academic Purposes, Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity, Brno
 • 2010 – 2011 – dvousemestrální kurz PREFEKT (PRvek EFEKTivity výzkumu - systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV), Masarykova univerzita, Brno
 • 2007 - TOEFL internet-based test skóre 105/120, ETS, Praha
 • 2006 – seminář Prezentační dovednosti, Poradenské centrum Masarykovy univerzity, Brno
 • 2006 – seminář Realizujeme webové služby v J2EE, Cleverlance Enterprise Education Center, Praha
 • 2001 - Státní základní jazyková zkouška z anglického jazyka, Jazyková škola Burešova, Praha
Přehled zaměstnání
 • Současné pracovní pozice – hlavní pracovní činnosti:
 • 01/2017 - nyní - Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně - odborný asistent, Ústav práva a humanitních věd
 • JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., advokát, ev. č. ČAK 18382, IČ 74742990, se sídlem Kaštanová 467/26, 586 01 Jihlava, tel. +420608743217, www.kyncl.net
 • Současné pracovní pozice – vedlejší pracovní činnosti:
 • 01/2015 – nyní – Společenství vlastníků J. Faimonové XX/22XX, Brno se sídlem Brno, Josefy Faimonové XX/22XX, PSČ 62800 - předseda výboru
 • 01/2009 – nyní – překladatelská a tlumočnická činnost (obojí: angličtina, písemné překlady: francouzština), poradenství a konzultace jako OSVČ, zajišťování přednášek, seminářů a školení
 • 07/2016 – nyní – finanční poradce, OSVČ ve spolupráci s Royal Vision, s.r.o. – vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, živnostenský list na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, podřízený pojišťovací zprostředkovatel
 • Minulé pracovní pozice:
 • 01/2017 - 09/2018 - HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář, dříve Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, pobočka Titanium Business Complex, Nové sady 996/25, 602 00 Brno - advokátní koncipient
 • 06/2009 - 12/2016 - Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a národního hospodářství (dříve Ústav práva a technologií a Katedra právní teorie) - odborný asistent (dříve asistent)
 • 05/2015 – 12/2016 – Mgr. Jiří Slováček, advokátní kancelář, Štěpánská 640/45, 11000 Praha 1 – Nové Město, ev. č. ČAK 13596 – advokátní koncipient, ev. č. ČAK 40775
 • 05/2009 – 05/2016 – finanční poradce na pozici R1, OSVČ ve spolupráci s OVB Allfinanz a.s., Brno – podřízený pojišťovací zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, živnostenský list na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
 • 03/2007 - 11/2008 – Vigour Alfa, spol. s r.o., pobočka Brno (pro Unicorn, a.s.) - Configuration Manager, Lector (částečný úvazek)
 • 09/2005 - 02/2007 - Cleverlance Enterprise Solutions, a. s., pobočka Brno (dříve Brain Systems, s. r. o., Brno) - J2EE Developer
 • 10/2004 - 09/2005 - Liga lidských práv, Brno - studijní praxe
 • 05/2002 - 09/2003 - Dendrit Consulting, s. r. o., Jihlava - analýza, vývoj a správa redakčních systémů
 • 01/2001 - 03/2001 - Oxygen Solutions, s. r. o., Jihlava - HTML coder
 • Externí přednášky (mezinárodní): University of Gdańsk, Faculty of Law and Administration (Poland); University of Györ, Faculty of Law (Hungary); Comenius University in Bratislava, Faculty of Law (Slovakia); Eötvös Loránd University, Budapest, Faculty of Law (Hungary)
 • Externí přednášky (Česká republika): Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií; Mendelova univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Pedagogická činnost
 • Podíl na výuce a přípravě předmětů:
 • Ekonomické základy práva
 • Národní hospodářství
 • Finanční právo I - III
 • Platební styk
 • Bankovnictví
 • Měnové a devizové právo
 • Monetární politika
 • Právo kapitálového trhu
 • Daně a jejich správa v ČR a EU
 • Financování územních samospráv
 • Základy finančního práva a finanční správy
 • Správa daní
 • Finanční kontrola
 • Daňové řízení
 • Dějiny právního myšlení (pouze dozory u zk)
 • Teorie práva (pouze dozory u zk)
 • Právo informačních a komunikačních technologií II
 • Úvod do práva ICT I
 • Úvod do práva ICT II
 • Law of eFinance (v anglickém jazyce)
 • Regulace finančních služeb online v Evropské unii
 • Praktikum tvorby práva
 • Právní informatika
 • Cvičení z právní informatiky
 • Finanční správa
 • Evropské finanční právo
 • Právo a podnikání
 • Právo a informatika
 • Informační technologie ve veřejné správě
 • Právo živnostenského podnikání
 • Public Finance (v anglickém jazyce)
 • Introduction to Cyber Law (v anglickém jazyce)
 • Financial Market Supervision in the European Union and its Integration (v anglickém jazyce)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblast zájmu / výzkumu: Finanční transakce a jejich veřejnoprávní regulace a daňová úprava (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - AML a proti financování terorismu - CTF, informační povinnosti, omezení plateb v hotovosti, platební systémy a zúčtování)

  Další dílčí oblasti zájmu: daňové právo, evropské právo, finanční služby, kapitálové trhy a jejich veřejnoprávní regulace, právo a internet, finančněprávní aspekty bankovnictví a platebních systémů, veřejný dluh, informace veřejného sektoru.
 • Moje publikace lze nalézt například v těchto periodikách:
 • Časopis pro právní vědu a praxi
 • Daně a finance
 • Právní rozhledy
 • Annual Center Review
 • Masaryk University Journal of Law and Technology
 • Revue pro právo a technologie
 • http://www.epravo.cz
 • http://www.net-mag.cz

  Spoluautor monografií:
 • Poznej svého klienta
 • Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu
 • Real Estate in Czech and Polish Law (v anglickém jazyce)
 • Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru
 • Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic

  Spoluautor učebnic:
 • Finanční a daňové právo
 • Právo kapitálového trhu
 • Regulace finančních služeb online v Evropské unii
  Účast na českých a zahraničních diskuzích, veletrzích, konferencích, seminářích a školeních týkajících se práva, justice, IT a kapitálových trhů:
 • IT-CONGRESS 2006, Vienna, Austria
 • Cyberspace 2006, Brno, ČR (aktivně)
 • MEKON 2007, Ostrava, ČR (aktivně)
 • PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace, Brno, ČR (aktivně)
 • 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary (aktivně v anglickém jazyce)
 • Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronezh, Russian Federation (aktivně v anglickém jazyce)
 • Cyberspace 2007, Brno, ČR (aktivně v anglickém jazyce)
 • Dny veřejného práva 2007, Brno, ČR (aktivně)
 • MEKON 2008, Ostrava, ČR (aktivně)
 • microCAD 2008, University of Miskolc, Hungary (aktivně v anglickém jazyce)
 • 6th Eastern European eGov Days 2008, Praha, ČR (aktivně v anglickém jazyce)
 • Mezinárodní konference doktorských studentů a mladých vědců COFOLA 2008, Brno, ČR (aktivně)
 • The Basic Problems of Public Finance Reforms in the 21st Century in Europe 2008, Paříž, Francie (spoluautor příspěvku, aktivně ve francouzském jazyce)
 • 6th Eastern European eGov Days 2008, Praha, ČR (aktivně v anglickém jazyce)
 • Dny práva 2008, Brno, ČR (aktivně)
 • Cyberspace 2008, Brno, ČR (aktivně v anglickém jazyce)
 • IRIS 2009, Salzburg, Rakousko (aktivně jako spoluautor příspěvku v anglickém jazyce)
 • 7th Eastern European eGov Days 2009, Praha, ČR (aktivně v anglickém jazyce)
 • Mezinárodní konference doktorských studentů a mladých vědců COFOLA 2009, Brno, ČR (aktivně jako spoluautor příspěvku, moderátor sekce)
 • Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám, 2009, Praha, ČR (příspěvek ve sborníku)
 • Dny práva 2009, Brno, ČR (aktivně jako spoluautor příspěvku, editor sborníku)
 • Cyberspace 2009, Brno, ČR (aktivně v anglickém jazyce)
 • ...
  Vybrané ohlasy:
 • VRBÍKOVÁ, Lenia, VYSKOČIL, Jan. Právní a daňové aspekty Bitcoinu. In Zkušenosti s virtuálními měnami - Bitcoin měna budoucnosti? Praha: Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2014. S. 136 – 139. ISBN: 978-80-86847-71-9.
 • HEJL, Filip, SLOVÁČEK, Jiří. Právní aspekty virtuálních měn. In Dny práva 2013 - Days of Law 2013, Část IX. Interakce soukromého a finančního práva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6816-2, s. 117-127. 2013, Brno.
 • MOLIŠOVÁ, Ludmila. Neperiodické informační povinnosti emitenta kótovaných cenných papírů [online]. EPRAVO.CZ [cit. 15. 9. 2014].
 • SCHLOSSBERGER, Otakar a kol. Znáte svého klienta? , 1. vyd. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. 98 s. ISBN 978-80-7408-090-6.
 • SCHNEIDER, Jan. Jak informační technologie změní právní praxi [online]. Česká pozice, MAFRA, a. s. [cit. 15. 9. 2014].
 • LawTech Europe Congress 2012 Speaker - Libor Kyncl. [online] INsig2 LawTech Europe Congress [cit. 10. 3. 2014].
 • MYŠKA, Matěj. Vybrané právní aspekty otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 18, s. 611-619. ISSN 1210-6410.
 • TELEC, Ivo. Souhlas, nebo licenční závazek? Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 13–14, s. 457 an. ISSN 1210-6410.
 • HUSOVEC, Martin. Souhlas, nebo licenční závazek. Revue pro právo a technologie. 2013, roč. 4, č. 8, s. 3 – 8. [online] Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. [cit. 1. 8. 2014].
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 10. 11. 2015 – 14. 11. 2015: University of Regensburg, Regensburg, DEU
  • Družební výzkummý pobyt na Univerzitě v Regensburgu
 • 22. 9. 2015 – 24. 9. 2015: Comenius University in Bratislava, Bratislava, SVK
  • Pedagogický pobyt Erasmus na Katedre finančného práva Univerzity Komenského v Bratislave
 • 5. 9. 2014 – 11. 9. 2014: University of Györ, Györ, HUN
  • Pedagogický pobyt Erasmus na Széchenyi István University, Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences, Department of Administrative and Financial Law
 • 1. 12. 2008 – 8. 12. 2008: University of Gdańsk, Gdańsk, POL
  • Zahraniční pobyt doktorského studenta na Univerzitě v Gdaňsku, Fakultě práva a administrace. Jeho součástí byla vedle navázání spolupráce s tamními akademickými pracovníky a výměny informací a znalostí též přednáška Mgr. Kyncla o českém daňovém systému pro tamní studenty.
Mimouniversitní aktivity
 • Vybraná televizní vystoupení:
 • Horizont ČT24 – 11. 9. 2016 ve 21:20 – Česká televize, ČT24 - rozhovor k Panama Papers a dánskému nákupu dokumentů pro správu daní
 • Horizont ČT24 – 15. 5. 2016 ve 21:45 – Česká televize, ČT24 - rozhovor k Panama Papers a protikorupčnímu summitu
 • Studio ČT24 – 11. 4. 2016 v 16:10 – Česká televize, ČT24 - rozhovor k Panama Papers
 • @online – 6. 2. 2016 cca v 12:32, reprízováno 2.7.2016 – Česká televize, ČT24 – rozhovor k balíčku Evropské unie proti financování terorismu
 • Studio 6 - 19. 6. 2015 od 8:20 - Česká televize, ČT 1, ČT 24 - rozhovor: "Prokazování původu majetku po Česku - Libor Kyncl".
 • Studio 6 – 19. 3. 2014 06:00 – 09:00 – Česká televize, ČT 1, ČT 24 – rozhovor. Reference: Ing. Pavlína Chudárková
 • Události – 11. 7. 2014 19:00 – 19:30 – Česká televize, ČT 1, ČT 24 – krátký úryvek rozhovoru k Dani z příjmů fyzických osob u sportovců. Reference: Lenka Drmotová.

 • Členství v Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe), Białystok, Polsko
 • Členství v Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity
 • Členství v Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí
 • Členství v občanském sdružení CZLUG (Czech Linux Users' Group)
 • 2002 - nyní - vedoucí projektu webmagazínu www.net-mag.cz
 • 2001 - 2002 - vedoucí projektu Spaceword Chatu (posléze přejmenován na Netlab Chat)
 • 2004 - 2008 - webmaster webu www.ejustice.cz občanského sdružení Zákazníci české justice
Znalosti a dovednosti
 • Čeština - Výborná/rodilý mluvčí
 • Angličtina – Pokročilá, užívám, pokračuji ve studiu
 • Francouzština – Mírně pokročilá, pokračuji ve studiu
 • Němčina – Základní/Pasivní, pokračuji ve studiu
 • Polština – Základní/Pasivní
 • Italština – Základní/Pasivní
 • Španělština - Začátečník
 • Znalost výpočetní techniky: Odborná, detaily lze poskytnout na vyžádání
 • Řidičský průkaz: A, B - sk. A do 50 ccm, každodenní řidič
 • Dlouholeté zkušenosti s prací v týmu, zkušenosti s koordinací dalších osob
 • Prezentační dovednosti, organizace školení a výuky, přednášení, vystupování před větším množstvím osob (zpětný projektor, Powerpoint i bez promítaných podkladů)
 • Zkušenosti s korekturami textů a předtiskovou přípravou dokumentů
 • Publikační činnost, rešerše, pomoc s organizací seminářů, vystupování na odborných konferencích
 • Časová flexibilita Dosavadní zájmové oblasti při aplikaci práva
 • Daňové právo včetně daní z příjmů, daně z nemovitých věcí, daně z přidané hodnoty, poplatků aj. (memoranda, klientská podání, procesní úkony před správcem daně i ve správním soudnictví – registrace, nalézací řízení včetně daňových tvrzení resp. přiznání – OSVČ, PO, zaměstnavatel, příprava na EET, řízení při placení daní, prostředky ochrany ve správě daní vč. soudního přezkumu)
 • Právo finančního trhu (smluvní agenda finančního trhu vč. pojišťovnictví, kapitálového trhu, úvěrové agendy, platební služby a elektronické peníze, finanční poradenství, licenční, povolovací a registrační řízení u orgánu dohledu, compliance, identifikace a kontrola klienta v rámci procesů AML podle zákona č. 253/2008 Sb., příprava metodických a vnitroorganizačních dokumentů, sankční řízení)
 • Finanční právo včetně rozpočtového práva (veřejné rozpočty, finanční kontrola, čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, vykazování, uznatelnost výdajů v projektech)
 • Občanské právo hmotné a procesní (běžné smluvní typy, PoA – plné moci, vklady do obchodního rejstříku, správa vlastního a cizího majetku, vedení společenství vlastníků, transformace SVJ podle NOZ, spotřebitelské ADR a ODR, reklamační postupy, dědické řízení, služebnosti, spolky)
 • Správní právo (územní a stavební řízení, stavby a liniové stavby, komunikace s dotčenými orgány a dotčenými osobami, administrativní povinnosti při správě domu, elektronické komunikace a data retention, sankční řízení vč. přestupkového)
 • Trestní právo a související oblasti (obhajoba klienta, nutná obhajoba a obhajoba ex offo, řízení o ochranných opatřeních a ochranné léčbě, nároky klienta na základě nezákonného rozhodnutí / nesprávného úředního postupu)
 • Rodinné právo (předmanželská smlouva, rozvod manželství, uspořádání majetkových vztahů)
 • Právo Evropské unie (posuzování souladu mezi předpisy EU a vnitrostátními předpisy, tzv. compliance checking)
Zájmy
 • Finanční právo, zejména platební styk, bankovnictví, pojišťovnictví, puncovnictví, finanční trh,
 • Informační technologie,
 • Setkávání se s lidmi, jednání, diskuze, prezentace a sebeprezentace, komunikace osobně i elektronicky,
 • Cestování (zejména po Evropě, i letecky), turistika, inline brusle,
 • Pozitivní přístup k riziku,
 • Proaktivní řešení problémů,
 • Cizí jazyky a jejich používání slovem i písmem,
 • Fantasy a sci-fi, sledování filmů i seriálů, čtení knih,
 • Sportování (golf, squash, tenis, plavání, kolo, …).
Vybrané publikace
 • SCHLOSSBERGER, Otakar, Libor KYNCL, Lenka POKORNÁ a Jitka KAŠTÁNKOVÁ. Symposium Poznej svého klienta 2016. 2016. Web symposia info
 • COURTNEIDGE, Robert, Libor KYNCL a Denisa JINDŘICHOVÁ. Workshop on Payment System, Virtual Currencies and Blockchain. 2016. info
 • KYNCL, Libor. Financial Market Supevision in the System of Financial Law. In Jiří Blažek. System of Financial Law : Financial Markets. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 277-291. ISBN 978-80-210-7828-4. Online version info
 • KYNCL, Libor. Svévole v právu veřejných fondů. In Petr Mrkývka, Ivana Pařízková, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014 - Část VIII. – Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 207-226. ISBN 978-80-210-7914-4. Elektronická verze info
 • KYNCL, Libor. Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 3, s. 102-107. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • KYNCL, Libor. Efektivita veřejného sektoru. In COFOLA 2015. 2015. info
 • FRYŠTENSKÁ, Marcela a Libor KYNCL. Law and Economics v kontextu protiprávního jednání a hospodářské trestné činnosti. 2015. info
 • KYNCL, Libor. Daňová exekuce a její přínosy a náklady. In Kulatý stůl Vybrané problémy daňové exekuce. 2015. info
 • KYNCL, Libor. Metodologie a metoda regulace v právu. In Weyrův den právní teorie 2015. 2015. info
 • SCHLOSSBERGER, Otakar a Libor KYNCL. Symposium Poznej svého klienta 2015. 2015. Web symposia info
 • KYNCL, Libor. Proporcionalita zajištění peněžních prostředků při podezřelém obchodu. In Jozef Stieranka, Michal Marko. Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii - nekonferenčný zborník vedeckých prác. prvé. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015. s. 62-75. ISBN 978-80-89149-48-3. info
 • KYNCL, Libor. Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků. In České právo a informační technologie 2015. 2015. info
 • MONTAG, Josef a Libor KYNCL. Legal Regulation of Road Traffic Control through Taxes and Fees. In 18th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 2015. Web konference info
 • KYNCL, Libor a Klára BROŽOVIČOVÁ. Ekonomické myšlení v právu pohledem subjektivních potřeb. In Ekonomické myšlení v právu. 2015. info
 • KYNCL, Libor. Dohled, dozor, kontrola a audit na finančním trhu. In Dny práva 2015. 2015. info
 • KYNCL, Libor. Stabilita daňového práva a daňové reformy. In Tereza Kyselovská. COFOLA 2014 Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10. – 12. 4. 2014 v Telči – the conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 33-47. ISBN 978-80-210-7211-4. Sborník info
 • KYNCL, Libor. Opatření proti zneužívání veřejných výdajů a svévoli v právu veřejných výdajů. In Zneužití práva a svévole ve finančním právu. 2014. info
 • KYNCL, Libor. Banka jako stakeholder v kontextu elektronických financí. In České právo a informační technologie 2014. 2014. info
 • KYNCL, Libor. Finanční zájem státu a Evropské unie na hospodárnosti, efektivitě a účelnosti veřejných rozpočtů v kontextu hospodářské trestné činnosti. In Petr Zarivnij. Podvody s finančními prostředky EU a ochrana těchto prostředků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 45-55. ISBN 978-80-210-7525-2. Online verze info
 • KYNCL, Libor. Free Database Licensing in Public Sector. In BILETA 2014. 2014. Prodloužený abstrakt příspěvku info
 • KYNCL, Libor. Zneužívání veřejných výdajů a svévole v právu veřejných výdajů. In David Kosař & Radim Polčák. MUNI Law Working Paper Series. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 3-13. ISSN 2336-4785. Online verze info
 • KYNCL, Libor. Information on Public Finance in the Czech Law, Transparency and Free Licences. Annual Center Review. Bialystok: The Center for Information and Research, 2014, roč. 2014, č. 7, s. 29-35. ISSN 1899-5942. info
 • KYNCL, Libor a Vladimír TÝČ. Regulace finančních služeb online v Evropské unii - reader. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 567 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 494. ISBN 978-80-210-6184-2. info
 • KYNCL, Libor a Vladimír TÝČ. Regulace finančních služeb online v Evropské unii - Sborník judikatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 500. ISBN 978-80-210-6315-0. info
 • KYNCL, Libor a Denisa JINDŘICHOVÁ. SEPA platby v Evropské unii – úhrady, inkasa a platební prostředky 2013. 2013. info
 • KYNCL, Libor. Free Licences on Public Sector Information - Benefits and Caveats in Czech Law. In International Legal Informatics Symposium (IRIS) 2013. 2013. info
 • KYNCL, Libor, Eva ŠULCOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. Symposium Poznej svého klienta 2013. 2013. Web symposia info
 • KYNCL, Libor. Payment Card Fraud Workshop and Workgroup. 2013. info
 • KYNCL, Libor. Rekodifikace soukromého práva a její dopad na platební služby. In Eva Žatecká. Cofola 2013 : The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 485-494. ISBN 978-80-210-6625-0. COFOLA Sborníky info
 • KYNCL, Libor a Vladimír TÝČ. Regulace finančních služeb online v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 299 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 501. ISBN 978-80-210-6407-2. info
 • KYNCL, Libor, Michal JANOVEC a Jiří BLAŽEK. Závěrečný workshop projektu Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II 10. 12. 2013. 2013. info
 • KYNCL, Libor, Petr MRKÝVKA, Milan BÁRTA, Jiří BLAŽEK, Klára BROŽOVIČOVÁ, Brian FABO, Michal JANOVEC, David JEROUŠEK, Alena KERLINOVÁ, Jana KRANECOVÁ, Josef MONTAG, Kristýna MÜLLEROVÁ, Lenka NĚMCOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Tomáš ROZEHNAL, Dagmar SOCHOROVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ a Eva ŠULCOVÁ. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 224 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 444. ISBN 978-80-210-6774-5. Elektronická verze knihy info
 • KYNCL, Libor. Opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti a anonymní akcionáři. In Dny práva 2013. 2013. info
 • KYNCL, Libor, Eva ŠULCOVÁ, Otakar SCHLOSSBERGER, Denisa JINDŘICHOVÁ a L’ubomír ČUNDERLÍK. Symposium Poznej svého klienta. 2012. Web symposia info
 • KYNCL, Libor. Recent research in eFinance. Annual Center Review. Bialystok: The Center for Information and Research, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 13-17, 4 s. ISSN 1899-5942. info
 • KYNCL, Libor, Otakar SCHLOSSBERGER, Denisa JINDŘICHOVÁ, Zdeněk KUČERA, Eva ŠULCOVÁ a Vladimír TÝČ. eFinance - mimosoudní řešení sporů z elektronických finančních služeb. 2012. info
 • KYNCL, Libor a Eva ŠULCOVÁ. Long Term Public Policy Financing and its Sustainability. In PCPE—Prague Conference on Political Economy. 2012. info
 • KYNCL, Libor. Odkaz historie pro moderní finanční právo. In Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum prawa polskiego / Centrum polského práva, 2012. s. 60-76. řada teoretická. ISBN 978-80-263-0302-2. info
 • KYNCL, Libor. eFinance law: Typical Card Abuse Cases. 2012. info
 • KYNCL, Libor, Petr MRKÝVKA, Milan BÁRTA, Jiří BLAŽEK, Michal JANOVEC, David JEROUŠEK, Alena KOPFOVÁ, Jana KRANECOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Tomáš ROZEHNAL, Dagmar STREJČKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu - teorie a praxe - předběžná diskuze. 2012. info
 • POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Jaromír ŠAVELKA a Dalibor KLUSÁČEK. Cyberspace 2012. 2012. info
 • KYNCL, Libor, Denisa JINDŘICHOVÁ, Tomáš HLÁDEK a Vladimír TÝČ. Inovativní platby. 2012. info
 • KYNCL, Libor, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír TÝČ. Platební služby online v Evropské unii a jejich harmonizace. 2012. info
 • KYNCL, Libor, Lukáš VACEK a Vladimír TÝČ. Úvěrové služby online v Evropské unii a jejich harmonizace. 2012. info
 • KYNCL, Libor a Klára PLECITÁ. Zavedení měny EUR v členském státě EU a jeho dopad na poskytování finančních služeb. 2012. info
 • KYNCL, Libor. Daňové úniky, registrační pokladny a elektronické účetní pokladny. In Josef Kuchta. Aktuální problémy daňové kriminality. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 64-77. ISBN 978-80-210-6082-1. info
 • KYNCL, Libor, Jaroslav BENÁK, Vadim BENEŠ, Josef BUDÍK, Jozef ČENTÉŠ, Bedřich ČÍŽEK, Ľubomír ČUNDERLÍK, Martina HAVLIŠOVÁ, Simona HESEKOVÁ BOJMÍROVÁ, Miloslav HRDLIČKA, Denisa JINDŘICHOVÁ, Petr MRKÝVKA, Vladislav PAVLÁT, Otakar SCHLOSSBERGER, Pavel SCHRÁNIL, Mykola SIDAK, Andrea SLEZÁKOVÁ, Eva ŠULCOVÁ, Peter TKÁČ a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Poznej svého klienta - základní zásada finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 165 s. Řada teoretická, č. 433. ISBN 978-80-210-6085-2. URL info
 • POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Jaromír ŠAVELKA, Dalibor KLUSÁČEK a Ladislava KRUŽÍKOVÁ. Cyberspace 2011. 2011. info
 • POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, Libor KYNCL, Ladislava KRUŽÍKOVÁ, Matěj MYŠKA a Jaromír ŠAVELKA. České právo a informační technologie 2011. 2011. URL info
 • KYNCL, Libor, Dana ŠRAMKOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. e-Finance: Praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků. 2011. info
 • KYNCL, Libor, Dana ŠRAMKOVÁ, Lukáš VACEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TÝČ. Úvěrové služby online v EU. 2011. info
 • KYNCL, Libor. Automated Cheque Clearing - Past or Future? In Cyberspace 2011. 2011. info
 • POLČÁK, Radim, Jan M. PASSER, Filip ČERNOCH, Marie BREJCHOVÁ, Antonín PANÁK a Libor KYNCL. Symposium Právo a energetická bezpečnost. 2011. URL info
 • KYNCL, Libor, Dana ŠRAMKOVÁ, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír TÝČ. Platební služby online v EU. 2011. info
 • KYNCL, Libor. Quo vadis, eGovernment? In Žatecká, Kováčová, Horecký, Vomáčka. Cofola 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1472-1480. ISBN 978-80-210-5582-7. info
 • KYNCL, Libor. Neformální systémy pro převod hodnot (IVTS). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. 2011. ISBN 978-80-7408-050-0. info
 • KYNCL, Libor. Datové schránky v současné aplikační praxi. Nástroje IT manažera. Praha: Forum, s.r.o., 2011, Neuveden, únor, s. kap. 4/4, s. 1-31, 31 s. ISSN 1802-3886. info
 • KYNCL, Libor. České právo a problematika sjednání pojištění online. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 10-12. ISSN 0032-2393. info
 • KYNCL, Libor. Elektronické dokazování. 2011. info
 • KYNCL, Libor. Elektronické platební prostředky 2011. 2011. info
 • KYNCL, Libor. Elektronické občanské průkazy, elektronické volby. 2011. info
 • KYNCL, Libor. Zpracování osobních údajů. 2011. info
 • KYNCL, Libor. Natural person's identification in the Czech Republic. In 8th Eastern European e-Gov Days 2010. 2010. info
 • KYNCL, Libor. Data Mailboxes in the Czech Republic and the Official Delivery Reform. In IRIS Internationales Rechtsinformatik Symposion 2010. 2010. info
 • POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, Libor KYNCL, Ladislava KRUŽÍKOVÁ, Matěj MYŠKA a Jaromír ŠAVELKA. České právo a informační technologie. 2010. URL info
 • KYNCL, Libor. Zákaz zneužití práva orgánem veřejné správy v oblasti práva elektronických financí. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2010. s. 1792-1798. ISBN 978-80-210-5151-5. info
 • KYNCL, Libor a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Using Financial Resources from EU Funds during the Times of Crisis. In Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego / Public Finance and Financial Law in the Context od Financial Crisis in Central and Eastern Europe / Публічні фінанси і фінансове право Центральної і С. 1. vyd. Białystok - Lwów: Temida 2, 2010. s. 113-118. Center publication. ISBN 978-83-89620-85-9. info
 • KYNCL, Libor. Zákaz zneužití práva orgánem veřejné správy v oblasti práva elektronických financí. In COFOLA 2010: Key Points and Ideas. 2010. ISBN 978-80-210-5150-8. info
 • KUČERA, Zdeněk a Libor KYNCL. Data Mailboxes in the Czech Republic - Useful or Useless? Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2010, roč. 4, č. 1, s. 97-111. ISSN 1802-5943. info
 • KYNCL, Libor. Aktuální otázky regulace elektronických a virtuálních peněz jako stimulů hospodářského růstu. In Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. 2010. info
 • KYNCL, Libor. Přehled aktuální legislativy. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, 2., 2 s. ISSN 1804-5383. info
 • KYNCL, Libor. Law of eFinance. In Cyberspace 2010. 2010. info
 • KYNCL, Libor. Finanční vědy a správa daní v Evropské unii. In Dávid, Radovan - Sehnálek, David - Valdhans, Jiří. Days of Law. The 4th international conference organized by the Faculty of Law, Masaryk University. The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 657-671. ISBN 978-80-210-5305-2. URL info
 • MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7. info
 • PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL a Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009. s. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2. info
 • KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Povinnost uveřejnit prospekt cenného papíru. In Cofola 2009: Key Points and Ideas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 189-190. ISBN 978-80-210-4855-3. info
 • KYNCL, Libor a Jana LOJKOVÁ. Legal and Financial Problems of International Joint Custody of Children. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1. vyd. Targu-Jiu: Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, 2009. s. 168. info
 • TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ a Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 412-429. ISSN 1689-7404. URL info
 • KYNCL, Libor. Opatření obecné povahy na úseku elektronických komunikací. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, roč. 2009, II., s. 135-139. ISSN 1210-9126. info
 • KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Povinnost uveřejnit prospekt cenného papíru. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 2009. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-4821-8. URL info
 • KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009. s. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3. info
 • KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ. General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5. info
 • KYNCL, Libor. Recenze - M. Radvan a kol. Finanční právo a finanční správa - berní právo. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 17., č. 20, s. 742-743. ISSN 1210-6410. info
 • KYNCL, Libor a Jana LOJKOVÁ. Legal and Financial Problems of International Joint Custody of Children. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1. vyd. Targu-Jiu: Academica Brancusi, 2009. s. 594-603. ISBN 978-973-144-283-9. info
 • KYNCL, Libor a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009. s. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5. info
 • KYNCL, Libor. Data Boxes in the Czech Republic - Official Delivery Revolution or a Bad Try? In 7th international conference Cyberspace 2009. 2009. info
 • KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ. Obecná část finančního práva z pohledu nefiskální části. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 10 s. ISBN 978-80-210-4990-1. info
 • KYNCL, Libor. Information Systems of Tax Administration in the Czech Republic. In 7th Eastern European e|Gov Days. Wien: Oesterreichische Computer Gesellschaft (OCG), 2009. 7 s. ISBN 978-3-85403-255-7. info
 • KYNCL, Libor. Information Systems of Tax Administration in the Czech Republic. In Eastern European e|Gov Days 2009 - Conference Proceedings. Wien: Oesterreichische Computer Gesellschaft (OCG), 2009. 7 s. ISBN 978-3-85403-253-3. info
 • KYNCL, Libor. Odlišnosti právní regulace a praxe v oblasti lhůt k provádění peněžních převodů bankami. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009, II. časť. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. s. 763-774. ISBN 978-80-7160-295-8. info
 • KYNCL, Libor, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ a Marie POLÁČKOVÁ. Zohledňování životního prostředí v rozpočtových předpisech České republiky. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. 2009. info
 • KYNCL, Libor a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Using Financial Resources from EU Funds during the Times of Crisis. In Public Finance and Financial Law in the context of financial crises in the Eastern and Central Europe. 2009. info
 • KYNCL, Libor. Člen Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, 2009. Web organizace info
 • KYNCL, Libor. Ekologické daně - kritika nové právní úpravy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, Roč. 16, č. 1, s. 67-70. ISSN 1210-9126. info
 • KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008. s. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8. info
 • KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0. info
 • KYNCL, Libor. Limitations on cash payment during real property transfers. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 226-228. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. info
 • KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • KYNCL, Libor. Electronic Money in Current Legal Practice. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 190-197. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • KYNCL, Libor. Free Information Providing and Personal Data Protection on Financial Market. In Cyberspace 2008. 2008. info
 • KYNCL, Libor. Právní regulace vypořádání obchodů na kapitálovém trhu. In Olomoucké právnické dny 2008. 2008. info
 • KYNCL, Libor. Differences of regulation – payment systems in broader and narrower sense of the word. In 6th Eastern European eGovernment Days. 2008. info
 • KYNCL, Libor. Presentation of the Department of Financial Law and National Economy. Bialystok: The Center for Information and Research, 2008. info
 • KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu. In Mekon 2007. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 118 + CD, 6 s. ISBN 978-80-248-1324-0. info
 • KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, roč. 2007, č. 5, 12 s. ISSN 1213-189X. URL Článek na webu info
 • KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-210-4287-2. info
 • KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 30. ISBN 978-80-210-4286-5. info
 • KYNCL, Libor. Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007. s. 71-78. ISBN 978-80-87139-65-3. info
 • KYNCL, Libor. Role of the Czech National Bank on Capital Market. In 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Law. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 159-164. ISBN 978-963-661-782-0. info
 • KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, 07-08, s. 17-24. ISSN 1801-6006. info
 • NECKÁŘ, Jan a Libor KYNCL. Systém finančního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, II., s. 167-171. ISSN 1210-9126. info
 • KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 365-368. ISBN 978-5-9273-1340-2. info
 • KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 76, 474-480, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2. info
 • KYNCL, Libor. Electronic Document Storage - Legal, Technical and Economic Aspects. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 1, č. 2, s. 323-330. ISSN 1802-5943. info
 • KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 19-24. ISSN 1801-6006. info
 • KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6. info
 • KYNCL, Libor. Automated Processing of Stock Exchange Data by the Czech National Bank. In Cyberspace 2007. 2007. info
 • KYNCL, Libor. Elektronické uchovávání dokumentů - právní, technické a ekonomické aspekty. In Cyberspace 2006. 2006. info

24. 5. 2023


Životopis: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (učo 61055), verze: čeština(1), změněno: 24. 5. 2023 21:29, L. Kyncl