Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., narozen 4. ledna 1973 v Českých Budějovicích
Pracoviště
 • Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • docent, proděkan pro vnější a vnitřní vztahy
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: státní jazyková zkouška ze španělštiny, Státní jazyková škola v Brně
 • doc. - 2014: obor etika, Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov
 • Ph.D. - 2002: obor filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • Mgr. - 1997: obory filozofie a estetika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2019 - současnost: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
 • 2014 – 2019: Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, docent, vedoucí katedry
 • 2004 – 2014: Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, odborný asistent
 • 2001 - 2004 Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, odborný asistent
 • 2000 - 2001 Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, asistent
Pedagogická činnost
 • Environmentální filozofie
 • Environmentální etika
 • Environmentální hnutí v ČR
 • Teorie vědy
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018 - současnost: Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život, TAČR, spoluřešitel, realizace
 • 2018 - současnost: Posilování změn hodnot a chování prostřednictvím environmentální výchovy v přírodě, GAČR, spoluřešitel, realizace
 • 2009-2011: John Ruskin, GAČR, spoluřešitel, realizace
 • 2007-2009: Studie dogmatičnosti vybraných českých environmentálních hnutí, GAČR, hlavní řešitel, úspěšně ukončen
Akademické stáže
 • únor 2007 – březen 2007 měsíční odborná stáž na Glasgow University spojená s vědeckým výzkumem
 • září 1998 - listopad 1998 tříměsíční studijní pobyt na The Catholic Univerzity of America
 • říjen 1997 - červen 1998 intezivní roční jazykový kurz angličtiny na soukromé jazykové škole Brno English Center v Brně
Universitní aktivity
 • 2015 - současnost: Symbios, sdílené bydlení mladých dospělých z dětských domovů a studentů Masarykovy univerzity, pozice - odborný garant
 • 2009 - 2011: Inovovaný Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů, vzdělávací grant Evropského sociálního fondu OP RLZ 3.2, cíl podpora environmentálního podnikaní absolventů MU, pozice - hlavní řešitel
 • 2006 – 2008: Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů, vzdělávací grant Evropského sociálního fondu OP RLZ 3.2, cíl podpora environmentálního podnikaní absolventů MU, pozice - hlavní řešitel
 • 2006: Zimní škola pro mladé leadery Běloruska, vzdělávací grant Ministerstva zahraničních věcí ČR, hlavní cíl - návštěva Běloruska a nezprostředkované poznání jeho reality českými studenty, společná Zimní škola pro běloruské a české studenty nad tématem transformace společnosti, pozice - hlavní řešitel
 • 2006 - 2009: člen disciplinární komise FSS MU
 • 2009 - současnost: předseda disciplinární komise FSS MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2005-současnost člen komise ceny Josefa Vavrouška Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
 • 2008-současnost člen oborové rady Norway Grants Národního vzdělávacího fondu
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2003: laureát Ceny Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné (disertační) práce udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fondem Petry a Josefa Vavrouškových
Vybrané publikace
 • ČINČERA, Jan, Grzegorz MIKUSINSKI, Bohuslav BINKA, Luis CALAFATE, Cristina CALHEIROS, Alexandra CARDOSO, Marcus HEDBLOM, Michael JONES, Alex KOUTSOURIS, Clara VASCONCELOS a Katarzyna IWINSKA. Managing Diversity : The Challenges of Inter-University Cooperation in Sustainability Education. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 20, s. 1-16. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su11205610. článek - open access info
 • ČINČERA, Jan, Petra BIBERHOFER, Bohuslav BINKA, Johan BOMAN, Lisa MINDT a Marco RIECKMANN. Designing a Sustainability-Driven Entrepreneurship Curriculum as a Social Learning Process : A Case Study from an International Knowledge Alliance Project. Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 172, January, s. 4357-4366. ISSN 0959-6526. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.051. URL info
 • BINKA, Bohuslav. Robert J. Gordon – The Rise and Fall of American Growth. Journal of Cleaner Production. Elsevier, 2018, roč. 197, October, part 2, s. 1884-1886. ISSN 0959-6526. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.076. URL info
 • ČINČERA, Jan, Jan SKALÍK a Bohuslav BINKA. One world in schools : an evaluation of the human rights education programme in the Republic of Georgia. Cambridge Journal of Education. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 48, č. 6, s. 769-786. ISSN 0305-764X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/0305764X.2018.1427216. URL info
 • ZÁMEČNÍK, Jan a Bohuslav BINKA. Lynn White a Max Oelschlaeger – dva pohledy na roli křesťanství v environmentální krizi. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018, roč. 66, č. 6, s. 889-907. ISSN 0015-1831. URL info
 • BINKA, Bohuslav. I. Počátky českého environmentalismu : Josef Durdík a jeho spis Pozor na lesy! In Bohuslav Binka, Petr Jemelka. Počátky českého a slovenského environmentalismu : vybrané kapitoly. první. Brno: MUNI PRESS, 2015, s. 9-25. ISBN 978-80-210-7762-1. info
 • BINKA, Bohuslav. Vědecký přístup k riziku a rizikový koncept vědy. Sociální pedagogika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, roč. 3, č. 1, s. 10-23. ISSN 1805-8825. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/soced.2015.03.01.01. URL info
 • BINKA, Bohuslav, Jan ČINČERA a Martin ČERNÝ. Hodnoty v opravdovém světě. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-16. ISSN 1802-3061. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/18023061.505. URL info
 • BINKA, Bohuslav. Pokus o novou interpretaci jedné „záslužné“ teorie aneb nezaslouženě zamrzající evoluční ontologie. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2013, roč. 61, č. 6, s. 827-843. ISSN 0015-1831. URL info
 • BINKA, Bohuslav a Jan LABOHÝ. Aplikace testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora na koncept biocentrické etiky u A. Schweitzera a P. W. Taylora. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. 5, č. 2, s. 1-26, 25 s. ISSN 1802-3061. URL info
 • BINKA, Bohuslav. Nikoliv postmoderní John Ruskin - hodnota přírody a umění ve vybraných dílech viktoriánského myslitele. In Krása - Krajina - Příroda I. Praha: Nakladatelství Dokořán, 2009, s. 151-158, 9 s. Řada P. ISBN 978-80-7363-286-1. info
 • BINKA, Bohuslav. Zelený extremismus - Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 236 s. Ne edice. ISBN 978-80-210-4791-4. info
 • BINKA, Bohuslav. Sociobiologie jako věda. In Evoluce a věda. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008, s. 225-247. Evoluční principy a filosofie vědy. ISBN 978-80-87269-04-6. stručný popis publikace info
 • BINKA, Bohuslav. Média a realita, média a manipulace. In Média a realita, média a manipulace. první vydání. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006, s. 1-32, 36 s. Media and Reality - Media and Manipulation. ISBN 80-210-4199-4. info
 • BINKA, Bohuslav. Zimní škola Masarykovy univerzity. 2006. info
 • BINKA, Bohuslav. Personální/ŘLZ management ve státní správě. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, 2002, s. 5-11. ISBN 80-214-2102-9. info
 • BINKA, Bohuslav. Komparace dvou typů reklamní kampaně - behaviorální a obsahová analýza. In Implementácia marketingových teórií do hospodárskej praxe Slovenskej republiky, Českej republiky a Polskej republiky. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2002, s. 85-90. ISBN 80-225-1555-8. info
 • BINKA, Bohuslav. Byrokracie vs. Trh. In Systémové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 21-24. ISBN 80-210-2831-9. info
 • BINKA, Bohuslav. Behavioral and Semantic Analyses. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2002, s. 7-18, 11 s. ISBN 80-210-2897-1. info
 • BINKA, Bohuslav. Vztah vývoje stavu životního prostředí a našeho chápání environmentální krize. In Ekonomika Firiem 2002. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2002, s. 29-35. ISBN 80-225-1583-3. info
 • BINKA, Bohuslav. Analýza hlubinné ekologie. 2002. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 166 s. info
 • BINKA, Bohuslav. The Comparison of BBC1 and CT1 Main News Broadcasting in the Time of the Afghanistan War - the Semantic Analysis. In Socialwissenschaftliche Kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2002, s. 103-105. ISBN 80-7040-579-1. info
 • BINKA, Bohuslav. Margaret Thatcher's Spectres. In V. International Conference of Doctoral Students. 1th. Toruň: Nicholas Copernicus University in Toruň, 2001, s. 261-537. V. International Conference of Doctoral Students. ISBN 83-231-1327-0. info

23. 6. 2020


Životopis: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (učo 6956), verze: čeština(2), změněno: 23. 6. 2020 17:00, B. Binka

Další varianta: angličtina(1)