EN

Účinnost chlazení datacentra - CVT FI - Blogy

CVT FI

RSS

Novinky a změny v provozu počítačů, počítačové sítě, prezentační a další techniky na FI MU. Další informace jsou dostupné v Technických informacích na webu fakulty.

Pro hlášení problémů prosím kontaktujte příslušnou sekci CVT FI.

Informace o aktuálních problémech naleznete na stránce o výpadcích.

Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
8. 7.
2015

Účinnost chlazení datacentra

  • RSS
Zajímavé | 3 | 3
RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. (CVT FI MU), učo 1885
infrastruktura
Podstatnou část nákladů na provoz každého datacentra tvoří náklady na elektrickou energii. Z nich kromě energie spotřebované přímo jednotlivými počítači a aktivními prvky sítě tvoří významnou část energie spotřebovaná na chlazení datacentra. Po roce od uvedení nového datacentra FI MU do provozu můžeme zhodnotit, jak si v tomto ohledu stojíme.

Pro vyčíslení dodatečných nákladů na provoz datacentra se obvykle používá veličina nazvaná PUE (power usage effectiveness). Je to bezrozměrná veličina, která se vypočte jako podíl celkové energie spotřebované datacentrem ku energii přímo využité pro napájení počítačů. Ideální datacentrum s nulovou režií by tedy mělo PUE = 1, reálná datacentra mají PUE > 1.

Různé zdroje se liší v tom, co všechno se započítává do spotřeby počítačů (například pokud server má integrovanou záložní baterii, jako mají některé servery firmy Google) a co všechno se započítává do celkové spotřeby (záložní zdroj, režie transformátorů, atd.). V tomto příspěvku se zaměříme pouze na režii systému chlazení datacentra FI MU, tedy poměr příkonu do datacentra (chlazení + napájení STS switchů) ku napájení STS samotných (podrobnosti k topologii napájení datacentra najdete v předchozím příspěvku). Nebudeme uvažovat režii trafostanice ani režii DUPS a naopak ztrátový výkon STS switchů, který je také třeba odvést chladicím systémem, započteme na stranu spotřeby počítačů.

Na grafu je zobrazena denní hodnota PUE, průměrná denní teplota a maximální denní teplota (měřeno na střeše budovy, kde jsou umístěny chladicí jednotky). Data máme od poloviny února letošního roku.

Je vidět výrazná závislost účinnosti chlazení na venkovní teplotě. Při nižších teplotách (aktuálně zhruba pod 20 °C) jsme totiž schopni chladit datacentrum v režimu freecoolingu, kdy je ohřátá voda z datacentra chlazena přímo ve střešních suchých chladičích. Nad 20 °C pak nastupuje strojní chlazení v kompresorových jednotkách, které vyžaduje dodatečnou energii a tedy se negativně projeví na energetické bilanci chladicího systému.

S rostoucím instalovaným příkonem v datacentru se PUE bude dále měnit: při vyšším tepelném výkonu v datacentru bude třeba přecházet na strojní chlazení už při hraniční teplotě nižší než současných 20 °C, na druhou stranu některé režijní spotřeby (čerpadla s konstatním průtokem, dimenzovaná na maximální projektovaný chladicí výkon) budou rozpočítány na větší chlazený výkon. Dodejme, že za zobrazené období vzrostl instalovaný výkon počítačů v datacentru zhruba o 13 %. Další větší nárůst se očekává v průběhu letních prázdnin (například plánované povýšení serverů IS MU).

Celkově za sledované období je průměrná teplota na střeše objektu 12,9 °C a hodnota PUE za toto období je 1,32. Podle Wikipedie je průměrná roční teplota v Brně 9,4 °C. Pokud předpokládáme, že teplota na střeše objektu bude vždy o něco vyšší, než teplota v okolí meteorologické stanice, můžeme hodnotu okolo 30 % považovat za rozumný odhad průměrné režie chlazení datacentra FI MU i do budoucna.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Informačné panely na 1. poschodí (4. 6. 2015 14:22) | Uptime našich strojov » (6. 8. 2015 13:19)

Zatím žádné komentáře.