CVT FI

RSS

Novinky, zajímavosti a změny v provozu počítačů, počítačové sítě, prezentační a další techniky na FI MU. Další informace jsou dostupné v Technických informacích na webu fakulty.

Pro hlášení problémů prosím kontaktujte příslušnou sekci CVT FI.

Informace o aktuálních problémech naleznete na stránce o výpadcích.

Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
20. 10.
2014

Netypický problém so strojom

  • RSS
Vtipné | 14 | 14
Mgr. Tomáš Szaniszlo (CVT FI MU), učo 359894
unix
Zaujímavý problém so strojom, ktorý sme riešili v unixovej sekcii.

Dávnejšie sme riešili problém so strojom Nymfe70, ktorý vám pre jeho netypickosť priblížme v tomto príspevku.

Istú dobu po výmene časti počítačov v B130 začalo na stroji Nymfe70 dochádzať k častým zamrznutiam – stroj nereagoval na podnety z klávesnice ani myš.

Po odnesení stroja ku nám na testovanie sme však nenarazili na žiadny problém (SMART disku, systémové logy) a nič neodhalilo ani dlhšie záťažové testovanie (memtest, sieť, CPU, integrované GPU, disk) alebo bežná práca so strojom. Bežnejšie problémy, s ktorými sa stretávame, sme vylúčili. Pôvodne sme podozrievali občasný problém vyskytujúci sa u našich strojov, kedy môže dôjsť ku kompletnému zamrznutiu systému tak, že nereaguje na žiadne externé podnety. Keďže však napriek pravidlám používatelia v prípade problému stroj reštartovali bez nahlásenia problému nám, spočiatku sa nám nepodarilo získať bližšie informácie o tomto stave.

Stroj sme preinštalovali a umiestnili späť do B130. Onedlho sa však problém začal prejavovať znovu. Pre vylúčenie HW problému sme ho nahradili iným novým strojom s čistou inštaláciou systému a zároveň pre vylúčenie problému so sieťou sme ho prepojili do inej sieťovej zásuvky.

Situácia sa opakovala, ale pri ďalšom nahlásení problému používateľom a testovaní stroja s jeho asistenciou sa nám začalo dariť pozorovať tento problém. Skutočne nefunkčnou bola iba myš a klávesnica; zvyšok systému bol "funkčný". To naše podozrenie obrátilo smerom k ovládačom USB zariadení (klávesnica aj myš sú obe USB), X serveru, resp. správcu prihlásení Lightdm, avšak neúspešne. Jediné nájdené riešenie problému bol reštart stroja.

Po prehodení všetkých externých vývodov medzi strojmi Nymfe69 a Nymfe70 sme dospeli k zaujímavému záveru, že problém spôsobuje periférne zariadenie, zrejme myš/klávesnica. V "zamrznutom stave" však fungovala pripojená PS/2 klávesnica, čo upriamilo našu pozornosť na USB.

Po tomto zistení a kombinatorickom testovaní sme dospeli k pôvodne nečakanému záveru - problém spôsobovala USB myš stroja. Po pripojení k ľubovoľnému z nových strojov spôsobila v ráde niekoľkých minút znefunkčnenie všetkých ostatných USB portov stroja (predných, aj zadných). Myš bola odoslaná na reklamáciu a nahradená inou. Po náhrade sa tento problém so zamŕzaním prestal opakovať.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Upgrade nymfe01-22 v počítačové hale (6. 10. 2014 12:44) | Povýšení hardware serveru Pyrrha » (30. 10. 2014 16:04)

Zatím žádné komentáře.