Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
31. 10.
2008

Vylepšené rozpisy studentů - kopírování témat/variant

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky
Základní znalostí a schopností každého vysokoškolského studenta je umění napsat správně nějaký text. Za tímto účelem vyučující studentům během jejich studia zadávají řadu samostatných úkolů, které by jim měly pomoci dovednost psaní textu vylepšit. Konečným prověřením, zda to dobře zvládli, je napsání závěrečné práce. Agenda Rozpisy studentů v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) usnadňuje práci učitelům na MU při rozdělování témat úkolů, referátů, projektů či seminárních skupin v jejich předmětech, nebo právě závěrečných prací.

Postup je následující: učitel vytvoří „balík“ a v něm specifikuje „témata/varianty“ samostatné práce. Studenti se poté k tématům přihlašují. Od tohoto roku mají studenti například možnost navrhnout si téma sami, viz Novinka Vylepšené Rozpisy studentů - studenti tvůrci témat.

Kopírování témat

Neodmyslitelným využitím Rozpisů studentů je též vytvoření celofakultního balíku s tématy závěrečných prací. Ať už se jedná o balíky předmětové nebo ty celofakultní, přišel vývojový tým Informačního systému MU s další, dlouho poptávanou a žádanou, novinkou, která usnadní práci vyučujícím při využívání agendy Rozpisy studentů, tj. kopírování témat. Zatímco dříve si vyučující vždy znovu a znovu, každý semestr, zakládali nový „balík“ a v něm nabídku témat, ať už referátů, projektů, seminárních prací nebo prací závěrečných, nyní si témata, která považuje za aktuální a chtěl by je ve výuce opět využít, může sám snadno překopírovat.


Obr. 1: Kopírování témata z jiného balíku

Postup je jednoduchý: vyučující zvolí „balík“, kam by chtěl témata importovat, rozhodne, zda chce kopírovat z balíku předmětového nebo celofakultního, vybere fakultu, období, příp. kód předmětu a potvrdí volbu kliknutím na „Ano, importovat témata“. Témata se pak automaticky zkopírují. Více o této funkci a podrobný návod nalezne uživatel v autentizované části IS MU v nápovědě k Rozpisům studentů (autentizováno).

Export údajů z balíku témat

Před časem byla taky dána k dispozici možnost zjišťovat počet témat závěrečných prací vypsaných konkrétním vyučujícím pro účely kontroly nebo statistiky. Byla upravena aplikace Rozpisy studentu v IS MU tak, aby bylo možné exportovat údaje o všech tématech v balíku témat (předtím bylo možné exportovat pouze témata, u kterých byl přihlášen nějaký student). Takto se velmi snadno dá zjistit počet témat, která vede konkretní vedoucí.

Uživatel nalezne tyto funkce v Osobní administrativě IS MU → Studium → Rozpisy studentů - Přehled balíků s tématy/variantami. Jakmile zvolí požadovaný balík témat, po zobrazení výčtu témat si obvykle vybere možnost "Exportovat do CSV údaje o tématech" a typ výstupu. Následně otevře exportovaný soubor například v Excelu, kde může pracovat s údaji dle vlastní potřeby.

Hromadný dopis

Učitel může všem studentům, kteří mají u něj zapsanou bakalářskou nebo diplomovou práci, také zasílat dopisy.

31. října 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Obchodní centrum MU má nový rekord (31. 10. 2008 05:49) | Impact factor v publikacích » (12. 12. 2008 00:00)

Zatím žádné komentáře.