Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
10. 7.
2012

Evidence DOI a jeho přidělování

  • RSS
Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

V Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) byla rozšířena agenda Publikace o evidenci a správu identifikátorů DOI.

DOI je zkratka anglického výrazu Digital Object Identifier – identifikátor digitálního objektu. Jedná se o jedinečný a neměnný identifikátor děl přístupných v digitální podobě, např. článků z vědeckých sborníků. Podobně jako ISBN celosvětově označuje tištěné knihy, tak DOI jednoznačně identifikuje digitální objekty v prostředí internetu. Pokud tedy uživatel zná identifikátor DOI, získá vždy aktuální údaje o tom, kde se objekt, či informace o něm, na internetu nachází. O využití DOI v oblasti vědecké literatury se stará mezinárodní registrační agentura CrossRef. Od července 2011 se do projektu zapojila i Masarykova univerzita, přičemž její činnost koordinuje Nakladatelství MU.

V IS MU byla doplněna možnost zadat DOI ke každému publikačnímu záznamu. Uživatelé tak mohou evidovat již přidělené identifikátory u všech záznamů, které do systému zadávají. Pracovníci Nakladatelství MU navíc mohou zadávat i úplně nová DOI, které přidělují objektům Masarykovy univerzity. V IS MU tak vzniká centrální evidence identifikátorů a systém kontroluje, zda není nové DOI přiděleno duplicitně (v takovém případě záznam neumožní uložit).

Obr. 1: Vložení nově přiděleného DOI k publikačnímu záznamu.

Nově přidělené identifikátory a metadata digitálních objektů, které označují, je zapotřebí vkládat do databáze agentury CrossRef. Pro tento účel vývojový tým IS MU vytvořil aplikaci, která sestaví xml záznam v předepsané formě obsahující všechny vyžadované údaje. Tento záznam poté pracovníci Nakladatelství MU předají agentuře CrossRef.

Aby práce při exportu záznamů byla pohodlnější, je možné v aplikaci Export do CrossRef omezit nabízené záznamy s přiděleným DOI pomocí štítků. Lze si tedy vytvořit štítek, kterým budou označeny například již odeslané záznamy do CrossRef a ty pomocí něho odfiltrovat.

Obr. 2: Export metadat do CrossRef.

O dalších vylepšeních v agendě Publikace jsme dříve informovali například v novinkách Služba SHERPA/RoMEO v Publikacích, Možnosti využití štítků v Publikacích nebo Správa publikací v novém kabátě.

10. července 2012

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nový projekt na podporu e-learningu (10. 7. 2012 15:02) | Nové aplikační servery IS MU v provozu » (10. 7. 2012 15:06)

Zatím žádné komentáře.