Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 »
16. 11.
2023

Systém pro kontrolu pravosti diplomu Pravydiplom.cz dostal novou podobu

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – plagiáty

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) představuje novou verzi systému Pravydiplom.cz, která je pro uživatele nyní přístupná v responzivním designu vhodném pro použití i na mobilních zařízeních. Pravydiplom.cz se tak vizuálně propojil s ostatními systémy na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz, které jsou již v responzivním designu dostupné.

Pravydiplom.cz slouží vysokým školám od roku 2013 a je do něj zapojeno více než třicet veřejných i soukromých vysokých škol. Systém slouží k ověření pravdivosti informací o absolvování studia uvedených na papírovém diplomu, např. roku ukončení studia, studijního programu či oboru, s daty zveřejněných konkrétní školou. Přínosný je především pro zaměstnavatele z ČR i ze zahraničí při výběrových řízeních, kdy si snadno ověří vzdělání uchazeče, aniž by museli kontaktovat konkrétní školu.

Nově byly doplněny možnosti výběru školy, zejména lze dohledat i starší, dnes už přejmenované, názvy škol. Lze tak snadněji dohledat diplomy ze škol, které se v průběhu let přejmenovaly.

Obr. 1: Výběr školy na titulní stránce systému.

Vyplněné údaje jsou porovnány s databází diplomů a v případě shody jsou zobrazeny rozšířené informace. Ty uživatel může porovnat s údaji uvedenými na diplomu, který ověřuje. Součástí může být i odkaz na závěrečnou práci absolventa, je-li tato informace školou poskytována.

Obr. 2: Vyplnění požadovaných údajů.

Po vložení údajů se zobrazí údaje z diplomu poskytnuté danou školou, v tomto případě i včetně odkazu na závěrečnou práci uloženou v systému Theses.cz. Pokud uživatel potřebuje zkontrolovat další diplom ze stejné školy může pokračovat zadáním nových údajů v dolní části stránky.

Obr. 3: Zobrazení údajů o diplomu.

O systému Pravydiplom.cz jsme informovali již dříve v novince Ověření pravosti diplomu elektronicky na Pravydiplom.cz.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
7. 6.
2023

Nový algoritmus vyhledávání podobností získal cenu MUNI Innovation Award 2023

Zajímavé | 2 | 4
Novinky – plagiáty

Ocenění MUNI Innovation Award 2023 za vývoj algoritmu pro hledání podobností v textových dokumentech za účelem odhalování plagiátů převzal dne 26. 4. 2023 RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. z Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Cenu MUNI Innovation Award 2023 získaly nejvýznamnější inovační počiny na MU za poslední dva roky.

Obr. 1: Předání ceny (Zdroj: www.muni.cz - tiskové zprávy, Centrum pro transfer technologií MU)

Více informací naleznete v článku Masarykova univerzita ocenila 11 inovačních počinů cenou MUNI Innovation Award.

O vývoji nového algoritmu vyhledávání podobností jsme průběžně informovali v novinkách Novinky v systémech na odhalování plagiátůNový algoritmus vyhledávání podobností.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2023

Novinky v systémech na odhalování plagiátů

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – plagiáty

V loňském roce Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) informoval uživatele o nasazení nového algoritmu vyhledávání podobností v IS MU a také v systémech na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz. Více v novince Nový algoritmus vyhledávání podobností. Nový algoritmus se dále vyvíjí, což přináší jak novou verzi algoritmu, tak i nové funkce, vyvinuté na základě potřeb uživatelů.

První změnou je nová verze vyhledávacího algoritmu, která umožňuje určit míru přeformulování nebo shody textu a vyloučit většinu falešně pozitivních nálezů. Nemělo by tak již docházet k nálezům shod, například se seznamy slov staženými z internetu.

Další novinkou je aplikace "Porovnej dva", která umožňuje porovnat dva dokumenty mezi sebou. Tato aplikace graficky zobrazuje korelaci mezi podobnými texty v obou dokumentech v místech, kde byly nalezeny podobnosti, včetně míry podobnosti nalezených pasáží.

Obr. 1: Porovnání dvou dokumentů mezi sebou

Aplikace je funkční, i pokud uživatel nemá přístup ke zdrojovému dokumentu. V tomto případě se zobrazí pouze podobné pasáže, ostatní text je záměrně do určité míry nečitelný, protože dokument není veřejný.

Obr. 2: Zobrazení podobností v případě neveřejného zdrojového dokumentu

Odkaz na aplikaci je dostupný v pravém panelu aplikace pro vyhledání podobností po rozkliknutí tří teček u vybraného dokumentu.

Obr. 3: Odkaz na aplikaci Porovnej dva

Více informací o aplikaci Porovnej jsou dostupné v Nápovědě.

Nově byla zpřístupněna také funkce, která umožní školám, přebírajícím výsledky vyhledávání podobností hromadně do svého studijního systému, přístup k výsledkům podobností bez nutnosti autentizace do systémů Theses.cz či Odevzdej.cz pomocí speciálně vygenerovaného odkazu s tajným klíčem.

Správce může v případě požadavku uživatele použitím jednoznačného identifikátoru požádat o unikátní odkaz, kde se nachází aplikace Zobrazení podobností k příslušnému dokumentu pro pokročilou práci s  nalezenými podobnostmi. Systém předá uživateli neautentizovaný odkaz, pomocí kterého může následně přistoupit k dokumentu, dále s ním pracovat a využívat rozšířené grafické funkcionality systému.

Bližší informace jsou uvedeny v Nápovědě:
https://theses.cz/napoveda/theses/stahovani_podobnosti#theses_plag_noauth

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
20. 9.
2022

Univerzitní repozitář a systém Repozitar.cz v nové podobě

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dále pokračuje s převáděním agend do respozivního designu, který je vhodný při práci na mobilních zařízeních. Nyní získala novou, modernější podobu také titulní stránka Univerzitního repozitáře v IS MU a systému Repozitar.cz (http://repozitar.cz/), který poskytuje zapojeným institucím možnost budování vlastního fondu zaměstnaneckých děl.

Na nové titulní stránce uživatelé naleznou jak novou podobu vyhledávání a zobrazování publikačních záznamů, tak lištu s odkazy na další funkce agendy.

Obr. 1: Nová titulní stránka agendy

Vyhledávat lze v plných textech publikací či dotaz upřesnit pomocí dalšího vyhledávacího pole. Vyhledávat lze také pomocí kategorií v pravém panelu, které lze rozbalit či sbalit dle potřeby. Pokud je vybrána některá z možností v kategoriích, je počet zaškrtnutých možností pro přehlednost zobrazen v zeleném kolečku.

Obr. 2: Vyhledávání pomocí kategorií

Přehlednější jsou také informace o publikaci, která je označena štítky o přístupnosti, lze vyhledat podobné záznamy, získat odkaz na publikaci, zobrazit si anotaci či citační záznam, aniž by bylo nutné publikační záznam otevírat.

Obr. 3: Informace o publikačním záznamu

S vybranými záznamy pak lze dále pracovat.

Obr. 4: Možnosti dalších operací s výběrem

V systému Repozitar.cz byl také zveřejněn nový algoritmus vyhledávání podobností, blíže v novince Nový algoritmus vyhledávání podobností.

Univerzitní repozitář je dostupný v autentizované části IS MU → dlaždice Publikace → Repozitář.

O změnách v agendě Publikace jsme vás informovali v novince Změna designu pokročilého vyhledávání publikací.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 »