Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
16. 11.
2023

Systém pro kontrolu pravosti diplomu Pravydiplom.cz dostal novou podobu

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – plagiáty

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) představuje novou verzi systému Pravydiplom.cz, která je pro uživatele nyní přístupná v responzivním designu vhodném pro použití i na mobilních zařízeních. Pravydiplom.cz se tak vizuálně propojil s ostatními systémy na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz, které jsou již v responzivním designu dostupné.

Pravydiplom.cz slouží vysokým školám od roku 2013 a je do něj zapojeno více než třicet veřejných i soukromých vysokých škol. Systém slouží k ověření pravdivosti informací o absolvování studia uvedených na papírovém diplomu, např. roku ukončení studia, studijního programu či oboru, s daty zveřejněných konkrétní školou. Přínosný je především pro zaměstnavatele z ČR i ze zahraničí při výběrových řízeních, kdy si snadno ověří vzdělání uchazeče, aniž by museli kontaktovat konkrétní školu.

Nově byly doplněny možnosti výběru školy, zejména lze dohledat i starší, dnes už přejmenované, názvy škol. Lze tak snadněji dohledat diplomy ze škol, které se v průběhu let přejmenovaly.

Obr. 1: Výběr školy na titulní stránce systému.

Vyplněné údaje jsou porovnány s databází diplomů a v případě shody jsou zobrazeny rozšířené informace. Ty uživatel může porovnat s údaji uvedenými na diplomu, který ověřuje. Součástí může být i odkaz na závěrečnou práci absolventa, je-li tato informace školou poskytována.

Obr. 2: Vyplnění požadovaných údajů.

Po vložení údajů se zobrazí údaje z diplomu poskytnuté danou školou, v tomto případě i včetně odkazu na závěrečnou práci uloženou v systému Theses.cz. Pokud uživatel potřebuje zkontrolovat další diplom ze stejné školy může pokračovat zadáním nových údajů v dolní části stránky.

Obr. 3: Zobrazení údajů o diplomu.

O systému Pravydiplom.cz jsme informovali již dříve v novince Ověření pravosti diplomu elektronicky na Pravydiplom.cz.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
16. 11.
2023

Odpovědníky - nastavení termínu testů bez hledání v kalendáři

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se i nadále zabývá vývojem aplikace Odpovědníky a svou pozornost nyní soustředil na vylepšení formuláře pro nastavování testu. Ocení ho především uživatelé, typicky vyučující, kteří vytvářejí online PC testy. Vylepšení spočívá v tom, že učiteli umožňuje přednastavit čas intervalu, kdy lze s odpovědníkem pracovat, na základě data výuky zadaného v rozvrhu či data u zkušebního termínu.

Vyučující naleznou tuto pomůcku při úpravě popisu odpovědníku, kdy upřesňují podmínky budoucího testu, jako volitelnou možnost během nastavování, kdo bude smět s odpovědníkem pracovat. Lze ji využít pro nastavování těch přístupových práv k odpovědníku, s nimiž se v IS MU již pojí konkrétní termín konání, tedy u termínu výuky v předmětu, u seminární skupiny nebo data konání zkušebního termínu. Pomocí tlačítka „Upřesnit čas“ tak vyučující může zvolit, zda má být možné odpovědník spustit před daným termínem, v době jeho konání nebo třeba až určitou dobu poté.

Obr. 1: Příklad použití pro seminární skupiny.

Vyučující, kteří organizují přípravné písemky před konáním semináře, tedy mohou hromadně přednastavit, aby studenti každé seminární skupiny měli odpovědník přístupný například nejpozději den před konáním svého termínu semináře. V nastavení stačí vybrat týden výuky a ty seminární skupiny, kterých se má odpovědník týkat. Data a časy se následně předvyplní podle rozvrhu zadaného v IS MU. Podobně lze připravit například zápočtovou písemku, kterou všechny seminární skupiny píší během posledního semináře vyučovaného v daném semestru.

Stejně tak lze čas testu přednastavit i v předmětech, které mají jen přednášky. Vyučující může nastavit průběžný test například na dobu během přednášky v určitém týdnu, aniž by její datum a čas musel hledat v kalendáři.

U online testů ve zkouškovém období, které jsou určené jen studentům přihlášeným na konkrétní zkušební termín, lze tuto pomůcku využít třeba k nastavení, aby studenti mohli s odpovědníkem pracovat jen určitou dobu od data a času, který je u termínu zadaný v IS MU, aniž by bylo potřeba tato data nebo časy vypisovat ručně. Čas konání testu lze hromadně přednastavit pro všechny termíny, které mají být na odpovědník navázány a zároveň lze Informační systém nechat, ať je rozdělí na samostatné skupiny práv. I u odpovědníků určených pro jediný zkušební termín pomůcka umožní vyhnout se případným překlepům, které mohou u ručního zadání dat nastat.

V Informačním systému vyučující toto vylepšení najdou v aplikaci Odpovědníky v sekci Učitel → [výběr předmětu] → Správa odpovědníku → Založit nový popis odpovědníku.

Více o aplikaci Odpovědníky se lze více dočíst v dřívějších novinkách S novým semestrem novinky v Odpovědnících nebo Možnost ručního hodnocení v Odpovědnících.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink