Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 44 »
17. 6.
2024

Připravujeme 14. ročník Open space konference

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) právě připravuje tradiční Open space konferenci o e-learningu IS MU. Letošní ročník se opět uskuteční pod záštitou rektora MU a proběhne v klasické prezenční formě. Na konferenci jsou srdečně zváni všichni vyučující a doktorští studenti Masarykovy univerzity.

Zastřešujícím tématem 14. ročníku konference je Výuka v době umělé inteligence. Bohatý program se bude věnovat zkušenostem vyučujících s použitím umělé inteligence a virtuální reality ve výuce, nabídne přednášku týkající se problematiky autorského práva a představí únikové hry jako netradiční nástroj pro ověřování znalostí. Nebude chybět ani inspirativní příspěvek přinášející praktické tipy na zvládání výuky v rychle se měnícím hybridním a online prostředí. Tradičně budou představeny novinky, na kterých vývojový tým IS MU pracoval v uplynulém roce a na jaké se mohou vyučující do budoucna těšit. Speciální pozornost bude věnována inovacím v Odpovědnících. Doprovodný program konference zahrne tradiční konzultační stánky i oblíbenou soutěž o ceny.

Termín: 11. září 2024
Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Web konference: http://elportal.cz/osk2024/

Konference si opět zachová tradiční formát otevřeného prostoru a nabídne tak příležitost ke vzájemné inspiraci a setkání s kolegy. Přihlášení na konferenci je pro akademiky MU zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře (https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/346550).

Na Vaši účast se již nyní těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
14. 3.
2024

Odpovědníky – elektronizace ručního opravování rukou psaných písemek

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Na jaře loňského roku zveřejnil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) v Odpovědnících novinku týkající se písemek v režimu „skenovat rukou psaný text s body“ (S novým semestrem novinky v Odpovědnících). Novinka spočívala v tom, že se naskenované odpovědní listy „propsaly“ do aplikace Odpovědi, kde mohl vyučující skeny procházet podobně, jako prochází průchody studentů, jde-li o online odpovědník.

Loňskou inovaci ještě posunuje vpřed nová možnost, o které informujeme nyní. Ocení ji vyučující, kteří svou práci rádi převedou z papíru na počítač a místo obyčejného pera se chopí pera elektronického. Nabízí ale řešení také vyučujícím, kteří potřebují opravovat písemky a nemají možnost si papírové odpovědní listy fyzicky převzít, např. proto, že jsou v zahraničí.

Obr. 1: Ilustrační obrázek

V čem tedy spočívá nová možnost v aplikaci Odpovědníky? Jednoduše řečeno ve vepisování oprav přímo do naskenovaných odpovědních listů studentů. Vyučující si standardně vytvoří odpovědník v režimu „skenovat rukou psaný text s body“, v nastavení zvolí, že chce odpovědník hodnotit ručně a pak postupuje podle zvyklostí: vytiskne odpovědní listy a nechá studenty vypracovat písemku. Vyplněné odpovědní listy naskenuje do ISu a teprve potom se pustí do opravování odpovědí studentů přímo v ISu. V aplikaci Odpovědi může procházet písemku po písemce, list po listu a opravy společně s komentáři barevně vepisovat přímo do naskenovaných odpovědních listů. Editor, který se mu v uživatelském rozhraní nabízí, přitom poskytuje standardní nástroje známé z grafických programů pro malování. Co ze zpětné vazby vyučujícího uvidí student, rozhodne vyučující tím, jak odpovědník nastaví. Studentovi lze zpřístupnit pouze body nebo třeba jen odpovědní listy s barevnými komentáři.

Ilustrační video

Více informací o nové funkci naleznete v Nápovědě.
Dosud nečteno0 komentářůpermalink
14. 3.
2024

Elportál zveřejnil další elektronické publikace

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, zveřejnil další publikace, které jsou určeny studentům univerzity, ale mohou být zajímavé i pro širší veřejnost.

 • ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Multimediální učebnice nabízí možnost samostudia katalánského jazyka. V publikaci je ve 24 kapitolách k dispozici gramatika na úrovni A2-B1 a základní slovní zásoba. Každá lekce obsahuje úvodní text, slovíčka, vysvětlení gramatiky a autokorektivní cvičení, která dávají zpětnou vazbu. Texty jsou opatřeny audionahrávkami.

  Obr. 1: Ukázky z publikace ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Elektronická publikace si klade za cíle ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy. Obsah je členěn do 15 kapitol. Cílem publikace je posílit znalosti a dovednosti studentů v oblasti farmakoterapie, zvýšit jejich povědomí o rizicích léčiv a přispět tak ke zlepšení bezpečnosti léčby obecně.

  Obr. 2: Ukázky z publikace Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Praktické početní metody pro fyziky

  Elektronická publikace navazuje na předchozí skriptum Početní praktikum stejného autora. Text je členěn do čtyř základních kapitol, popisujících pokročilejší počítání s tenzory, křivočaré souřadnice, úvod do parciálních diferenciálních rovnic a praktické základy numerických výpočtů.

  Obr. 3: Ukázky z publikace Praktické početní metody pro fyziky

  Více informací naleznete v publikaci.

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
16. 11.
2023

Odpovědníky - nastavení termínu testů bez hledání v kalendáři

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se i nadále zabývá vývojem aplikace Odpovědníky a svou pozornost nyní soustředil na vylepšení formuláře pro nastavování testu. Ocení ho především uživatelé, typicky vyučující, kteří vytvářejí online PC testy. Vylepšení spočívá v tom, že učiteli umožňuje přednastavit čas intervalu, kdy lze s odpovědníkem pracovat, na základě data výuky zadaného v rozvrhu či data u zkušebního termínu.

Vyučující naleznou tuto pomůcku při úpravě popisu odpovědníku, kdy upřesňují podmínky budoucího testu, jako volitelnou možnost během nastavování, kdo bude smět s odpovědníkem pracovat. Lze ji využít pro nastavování těch přístupových práv k odpovědníku, s nimiž se v IS MU již pojí konkrétní termín konání, tedy u termínu výuky v předmětu, u seminární skupiny nebo data konání zkušebního termínu. Pomocí tlačítka „Upřesnit čas“ tak vyučující může zvolit, zda má být možné odpovědník spustit před daným termínem, v době jeho konání nebo třeba až určitou dobu poté.

Obr. 1: Příklad použití pro seminární skupiny.

Vyučující, kteří organizují přípravné písemky před konáním semináře, tedy mohou hromadně přednastavit, aby studenti každé seminární skupiny měli odpovědník přístupný například nejpozději den před konáním svého termínu semináře. V nastavení stačí vybrat týden výuky a ty seminární skupiny, kterých se má odpovědník týkat. Data a časy se následně předvyplní podle rozvrhu zadaného v IS MU. Podobně lze připravit například zápočtovou písemku, kterou všechny seminární skupiny píší během posledního semináře vyučovaného v daném semestru.

Stejně tak lze čas testu přednastavit i v předmětech, které mají jen přednášky. Vyučující může nastavit průběžný test například na dobu během přednášky v určitém týdnu, aniž by její datum a čas musel hledat v kalendáři.

U online testů ve zkouškovém období, které jsou určené jen studentům přihlášeným na konkrétní zkušební termín, lze tuto pomůcku využít třeba k nastavení, aby studenti mohli s odpovědníkem pracovat jen určitou dobu od data a času, který je u termínu zadaný v IS MU, aniž by bylo potřeba tato data nebo časy vypisovat ručně. Čas konání testu lze hromadně přednastavit pro všechny termíny, které mají být na odpovědník navázány a zároveň lze Informační systém nechat, ať je rozdělí na samostatné skupiny práv. I u odpovědníků určených pro jediný zkušební termín pomůcka umožní vyhnout se případným překlepům, které mohou u ručního zadání dat nastat.

V Informačním systému vyučující toto vylepšení najdou v aplikaci Odpovědníky v sekci Učitel → [výběr předmětu] → Správa odpovědníku → Založit nový popis odpovědníku.

Více o aplikaci Odpovědníky se lze více dočíst v dřívějších novinkách S novým semestrem novinky v Odpovědnících nebo Možnost ručního hodnocení v Odpovědnících.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 44 »