Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
27. 8.
2020

Bezpečnější a modernější Odpovědníky

  • RSS
Informačně přínosné | 4 | 4
Novinky – e-learning

V době zvýšené potřeby e-learningových nástrojů pro výuku přinášejí Odpovědníky kromě pohodlnější administrace online zkoušek a moderní podpory pro distanční zkoušení také maximalizaci datové bezpečnosti společně s modernějším vzhledem a další mírou uživatelské přívětivosti.

Uživatelova data v bezpečí

Používání neaktuálního internetového prohlížeče představuje pro data uživatelů rizika. Zejména Internet Explorer je již natolik zastaralý, že neumí zobrazit moderní editor otázek v Odpovědnících. Do systému proto byla doplněna detekce jeho použití, aby jej uživatelé pro odpovídání nepoužívali.

Obr. 1: Ukázka upozornění na zastaralý prohlížeč

Pro zajištění maximální bezpečnosti dat uživatelů byla do Odpovědníků navíc doplněna kontrola spojení se serverem před odesláním odpovědí, která studenta upozorní na to, že nemá dostatečně kvalitní internetové připojení pro jisté odeslání.

Moderní vzhled

Responsivní design přináší přístupnější ovládací prvky a reaguje na různá rozlišení studentova zařízení. Obrovskou výhodou nového vzhledu odpovědníků je automatické meziukládání odpovědí, které studentovy odpovědi uloží každých 10 minut, pokud student své odpovědi neukládá manuálně. Je-li v odpovědníku navíc nastaveno stránkování, automaticky se odpovědi uloží při přechodu na další stránku testu. Při výpadku internetu jsou tak studentovy předchozí odpovědi v bezpečí. V aplikaci pro přijímací řízení byl nový design odpovědníků nastaven implicitně.

Vstřícnost ke studentům

Horkou novinkou je vylepšení stránkování otázek v průchodu odpovědníkem. Student při odpovídání přehledně vidí, kolik otázek stránka obsahuje, kolik stránek má test celkem a v průběhu odpovídání se mu ukazuje, kolik otázek na stránce ještě zbývá k vyplnění. Také je nově možné stránkovat odpovědník i po jednotlivých sadách otázek.

Obr. 2: Stránkování v Odpovědnících

Dále se změnilo nastavení popisu odpovědníku, kdy se jeho parametry zobrazují 30 minut před zahájením zkoušky. Student tak dopředu ví, kolik otázek v testu může čekat, jak bude test bodován atp. Pokyny a souhrn základního nastavení odpovědníku se zobrazuje i během samotného odpovídání.

Vstřícnost k vyučujícím

Zkouší-li vyučující studenty pomocí odpovědníku, využije novou funkci, kdy do Odpovědníků bylo přidáno provázání na vypsané zkušební termíny. Vyučující si tak může například připravit jediný odpovědník, v rámci kterého vyzkouší všechny studenty rozdělené do různých zkušebních termínů.

Upravena byla aplikace Činnost během testu, která monitoruje aktivitu studentů v systému během doby, kdy pracují s odpovědníkem. Výsledné PDF se záznamem činností bylo doplněno o odkazy do konkrétních aplikací, ve kterých se student během zkoušky pohyboval. Vyučující si tak může velmi snadno projít zobrazené materiály a posoudit, zda student při zkoušce podváděl.

Vylepšena byla také detekce duplicit v sadách otázek. Stejné soubory jsou ve Správci souborů nově označeny červeně a upraven byl také algoritmus pro vyhledávání duplicit, který vyhledá nejen duplicitní, ale i podobný obsah otázek na základě duplicity v zadání.

Na přehledovou stránku s odpovědníky předmětu byl nově doplněn odkaz na zveřejněný odpovědník včetně data jeho zveřejnění a adresa zveřejněného odpovědníku se navíc po uložení popisu odpovědníku okamžitě zobrazí na stránce, odkud ji vyučující může jednoduše rovnou zkopírovat.

Do virtuální úrovně se podařilo připravit alternativu skenovacích testů. Odpovědníky totiž byly doplněny o možnost rovnoměrného použití otázek, na jaké jsou vyučující zvyklí právě ve skenovacích písemkách. Vylepšení spočívá v tom, že se předem vygenerují zadání elektronických testů, která se při vstupu do odpovědníku náhodně přiřadí konkrétním studentům. Zaujala-li Vás tato novinka, kontaktujte svého fakultního e-technika, který Vám takové testy pomůže připravit.

Další zajímavé informace naleznete v dříve zveřejněných novinkách Aplikace Odpovědi v novém kabátě a Nové možnosti nastavování práv v odpovědnících.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Elektronizace hodnocení neakademických pracovníků Masarykovy univerzity (27. 8. 2020 22:35) | Přihlašování na lékařské prohlídky v novém kabátku » (22. 11. 2020 12:04)

Zatím žádné komentáře.