Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1  ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
13. 5.
2005

Modernizace interních funkcí Informačního systému MU

Not rated yet.
Novinky

V uplynulých dnech došlo v rámci provozu Informačního systému Masarykovy univerzity k přechodu na vylepšené verze některých kritických softwarových částí, které zajišťují jeho bezproblémový provoz. V rámci těchto úprav byl zejména povýšen operační systém Linux, který zajišťuje chod databázových serverů, a programová platforma pro běh samotných aplikací. Celá operace byla unikátní mimo jiné tím, že ji bylo díky použité technologii možné provést za plného chodu bez planovaného přerušení poskytovaných služeb. Nově tak díky těmto vylepšením může systém nabídnout vyšší výkon a snadnější implementaci některých nových i stávajících aplikací.

Informační systém Masarykovy univerzity představuje ojedinělé komunikační, administrativní a výukové prostředí integrující studium napříč všemi devíti fakultami univerzity. V současné době usnadňuje práci desítkám tisíc uživatelů z řad učitelů, studentů, uchazečů a ostatních zaměstnanců. Služby jsou přístupné nepřetržitě dvacetčtyři hodin denně na internetové adrese http://is.muni.cz/.

Operační systém Linux, který je znám spíše jako alternativní nástroj pro počítačové odborníky, je v současnosti jednou z nejvíce dynamicky rostoucích platforem pro nasazení uvnitř velkých podnikových řešení. Jeho otevřenost umožňuje například mnohem pružnější reakci na nové trendy a zejména opravy chyb, než je tomu u proprietárních řešení. 15. května 2005

Not read yet0 commentspermalink
13. 5.
2005

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Tvorba software 2005 ve dnech 1.6. - 3.6. 2005

Not rated yet.
Novinky
Konference Tvorba software 2005 se zabývá problematikou tvorby a využívání softwaru v informační společnosti, tradičně se koná v Ostravě na VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Sokolská 33, Ostrava. Letos se zúčastní za Masarykovu univerzitu také RNDr. Miroslav Křipač s příspěvkem zaměřeným na návrh a realizaci studijního informačního systému nazvaným "Víceúrovňové databázové klastry v prostředí rozsáhlých webových informačních systémů". Představí významnou roli databázových klastrů v architektuře robustních systému s desítkami tisíc uživatelů, představí efektivitu řešení na Informačním systému Masarykovy univerzity. Přesný program konference naleznete na stránkách konference Tvorba Software 2005.
Příspěvek RNDr. Miroslava Křipače "Víceúrovňové databázové klastry v prostředí rozsáhlých webových informačních systémů" se nachází na http://is.muni.cz/clanky/2005_tvorba_sw.pl.

15. května 2005

Not read yet0 commentspermalink
13. 5.
2005

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci SCO 2005 ve dnech 25. - 26. 5. 2005

Not rated yet.
Novinky
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci věnovanou elektronické podpoře výuky, která se koná na Fakultě informatiky, Botanická 68a, 602 00 Brno.
V přednášce "E-learning strategicky v IS MU: od nadšeneckého k plošnému nasazení" Mgr. Miroslavy Misákové zjistíte, jaké jsou možnosti pro využití e-learningu na Masarykově univerzitě v Brně. Autorka má dlouhodobé zkušenosti s e-learningovými aktivitami, analyzuje je, vytváří strategii použití plošného e-learningu a implementuje aplikace a funkce do IS LMS. Technickému zázemí systému pro podporu masivního elektronického využití ve výuce se věnuje RNDr. Miroslav Křipač, databázový architekt, který uvede případovou studii "Systémové implementace elektronické podpory výuky" v prostředí Informačního systému Masarykovy univerzity.
Následuje čas vyhrazený Diskusi s ukázkami, kde oba přednášející budou k dipozici pro vzájemnou výměnu zkušeností s účastníky konference. Přesný program konference naleznete na stránkách konference SCO 2005.

15. května 2005

Not read yet0 commentspermalink
« 1  ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87