MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_DET2/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Menšík
MPE_DET2/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Menšík
Předpoklady
( MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 )&&(! PEEKTE Ekonomické teorie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu získají studenti orientaci ve vývoji ekonomického myšlení zejména v období od marginalistické revoluce, včetně porozumění obsahu základních mezníků jako východiska pro interpretaci proměn v soudobé ekonomické teorii. Hlubší seznámení se se základními ekonomickými koncepty v kontextu jejich vývoje a změn v jejich pojetí dále výrazně prohloubí kvalitu ekonomického stylu myšlení studentů.
Osnova
 • 1. A. Smith a zrod klasické politické ekonomie
 • 2. Osobnosti a vývoj klasické politické ekonomie
 • 3. Klasická politická ekonomie: rámec ekonomické teorie
 • 4. Klasická politická ekonomie: čistá (reálná) teorie I
 • 5. Klasická politická ekonomie: čistá (reálná) teorie II
 • 6. Klasická politická ekonomie: monetární teorie a cykly
 • 7. Marginalistická revoluce: osobnosti a školy
 • 8. Marginalistická revoluce a proměny v rámci ekonomické teorie
 • 9. Neoklasická teorie ekonomické rovnováhy I
 • 10. Neoklasická teorie ekonomické rovnováhy II
 • 11. Zrod moderní monetární ekonomie
 • 12. Keynes a Keynesianství
 • 13. Naznačení pozdějšího vývoje
Literatura
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. History of economic analysis. Edited by Elizabeth Boody Schumpeter - Mark Perlman. 1st publ. in paperback. London: Routledge, 1986. xlviii, 12. ISBN 0415108888. info
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xix, 541. ISBN 8071792381. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEEKTE.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021.