IB015 Introduction to Functional Programming

Faculty of Informatics
Autumn 2003
Extent and Intensity
2/1. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Libor Škarvada (lecturer)
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Marciniszyn (seminar tutor)
Jindřich Michal (seminar tutor)
Mgr. Eva Mráková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Povolný (seminar tutor)
Mgr. Lukáš Svoboda (seminar tutor)
RNDr. David Šafránek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Department of Computer Science - Faculty of Informatics
Contact Person: RNDr. Libor Škarvada
Timetable
Mon 18:00–19:50 TA (Aula Technická)
 • Timetable of Seminar Groups:
IB015/01: each odd Monday 11:00–12:50 B311, M. Povolný
IB015/02: each even Monday 11:00–12:50 B311, M. Povolný
IB015/03: each odd Tuesday 12:00–13:50 B311, M. Povolný
IB015/04: each even Tuesday 12:00–13:50 B311, A. Horák
IB015/05: each odd Tuesday 14:00–15:50 B311, E. Mráková
IB015/06: each even Tuesday 14:00–15:50 B311, E. Mráková
IB015/07: each odd Wednesday 10:00–11:50 B311, E. Mráková
IB015/08: each even Wednesday 10:00–11:50 B311, E. Mráková
IB015/09: each odd Wednesday 12:00–13:50 B311, J. Michal
IB015/10: each even Wednesday 12:00–13:50 B311, J. Michal
IB015/11: each odd Wednesday 14:00–15:50 B311, M. Marciniszyn
IB015/12: each even Wednesday 14:00–15:50 B311, M. Marciniszyn
IB015/13: each odd Wednesday 16:00–17:50 B311, L. Svoboda
IB015/14: each even Wednesday 16:00–17:50 B311, L. Svoboda
IB015/15: each odd Wednesday 18:00–19:50 B311, J. Pavlovič
IB015/16: each even Wednesday 18:00–19:50 B311, J. Pavlovič
IB015/17: each odd Thursday 14:00–15:50 B311, D. Šafránek
IB015/18: each even Thursday 14:00–15:50 B311, D. Šafránek
IB015/19: each odd Friday 14:00–15:50 B311, D. Šafránek
IB015/20: each even Friday 14:00–15:50 B311, D. Šafránek
Prerequisites
! I015 Intro to Func.Programming
There are no special prerequisities apart from the basic math skills (on the secondary-school level), and certain aptitude for abstract reasoning.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurs seznamuje posluchače s funkcionálním programovacím paradigmatem. Prostředí vynucující čistý zápis programů bez vedlejších efektů má mimo jiné přivést studenty k návykům, jež využijí při pozdější tvorbě větších programových celků i v imperativních jazycích. Přednáška je doplněna řadou příkladů, které si lze prakticky vyzkoušet na nepovinných cvičeních.
Syllabus
 • Basic notions: term, value, evaluation step.
 • Lambda abstraction.
 • Higher-order functions, partial application, currying.
 • Simple types: ground types and type constructors, product types.
 • Polymorfic types, typing.
 • User defined type constructors, sum types, recursive types; definitions by patterns.
 • List constructors, list enumeration and list comprehension.
 • Evaluation order, strict vs. lazy reduction.
 • Infinite data structures.
 • Recursive functions, operations on lists and trees, time complexity.
Literature
 • THOMPSON, Simon. Haskell :the craft of functional programming. Harlow: Addison-Wesley, 1996. xx, 500 s. ISBN 0-201-40357-9. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:IB015!
Assessment methods (in Czech)
Kurs probíhá formou přednášek a je doplněn nepovinným cvičením. Je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/usr/skarvada/vyuka/IB015/
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2003/IB015